Snøskredvarsel for Finnmarkskysten mandag 01.02.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i leområder med mye fokksnø, særlig i eller nært terrengfeller. Det finnes områder med vedvarende svake lag i snødekket.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kaldt vær gjør at fokksnøflak dannet de siste dagene vil trenge lenger tid på å stabilisere seg. Vær varsom på at flakene kan ligge over svake lag og kan føre til at man får større skred. Det er stor forskjell innad i regionen. I indre del har det til nå vært et tynt snødekke hvor kantkorn har fått utvikle seg. I ytre del har det den siste tiden vært mer vind og nedbør, men også her må man være var på at det kan være svake lag under nysnøen. Husk at også små skred kan få store konsekvenser pga oppstikkende stein og terreng.
Det er generelt lite snø i regionen, spesielt i indre strøk. Snøen er svært ujevnt fordelt i terrenget. Det ligger mest snø under tregrensen. Over tregrensa har vinden flyttet det meste av løs snø inn i leområder i sør- og vestvendte helninger. Det er trolig mer snø i ytre strøk der det har kommet mer nedbør.
Under skare har det dannet seg et lag av kantkorn, til dels også med begerkrystaller.
De siste dagene har det kommet opp mot 5-10 cm nysnø i regionen, mest nedbør i ytre del av regionen.
4 - 8 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-17 °C til -11 °C på 700 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 3 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-17 °C til -11 °C på 700 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snø

01.02.2021 kl. 22:42

217 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Vær

Snø -5 °C Kjøllefjord (0moh) kl 22:42 5 cm nysnø akkumulert siste døgn.

ObsID: 253064

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

01.02.2021 kl. 20:34

14 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Snø -4 °C Fv til Nordvågen (0moh) kl 20:34 3 cm nysnø akkumulert siste 6 timer.

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø i fjellan. Uforandret skredfare neste døgn: Ingen store vær forandringer .

ObsID: 253050

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

31.01.2021 kl. 23:31

14 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Vær

Snø 3 °C Hønsa (0moh) kl 23:32 5 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 12 timer.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Høyere temperatur . Uforandret skredfare neste døgn: Lite snø i fjellan.

ObsID: 252913

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snø

31.01.2021 kl. 19:50

24 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Vær

Snø -3 °C Oksevåg (0moh) kl 19:50 7 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Snøen har satt seg. Stabile lag. Nysnø gir moderat skredfare i øyeblikket . FV8074 Hopseidet - Skjånes er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn.

ObsID: 252903

Finnmarkskysten / Porsanger

Snø

31.01.2021 kl. 11:43

244 moh

Johan@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Johan@obskorps Kommentar:  Lbt
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Johan@obskorps Kommentar:  Ect
Bilde Av Vær
Bilde 3 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Johan@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@obskorps Kommentar:  Like under tregrensen
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@obskorps Kommentar:  Avblåst til bakken på flate områder like over tregrensen
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Johan@obskorps Kommentar:  Fcxr (?) på 2 mm grid

Skredproblem

Tørre flakskred Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels Ø, SØ, S, SV, V over 200 moh

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels S, SV, V over 200 moh

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snødekke

50 cm totalt Lett snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Snøen er ujevnt fordelt i terrenget. Mest snø under tregrensen. I skogen ligger det en del ubunden løssnø. Vinden har flyttet snø inn i leområder i spesielt sørlige og vestlige himmelretninger. Topper og rygger over tregrensen er avblåst ned til skare/bakke. Total snødybde har økt de siste to ukene etter flere mindre snøfall. Det finnes kantkorn i store deler av snødekket.

Tester

ECTP11@34cmQ2 Middels Bryter i kantkornlag

LBT@21cmQ1 Lett. Bryter i lag av nedføyket nysnø

Vær

Snø -4 °C 3 m/s fra NØ ↙ 100% skyer Bygevær og temperaturer ned mot -5 siste døgn.

Notater

Vil oppdaterer observasjonen senere

Skredaktivitet

31. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Har ikke oversikt over mye skredterreng fra denne turen

Skredfarevurdering

2 Moderat Gjeldende skredproblem nå er fokksnø og kantkornet snø. Det finnes skiktoverganger og nedføyket løs nysnø i flakene som er aktive nå i sørlige og vestlige himmelretninger. Dette skredproblemet finnes i noen bratte heng, men dette vil stabilisere seg relativt raskt. Det har kommet snø den siste uken som kan ha lagt seg som flak over områder med kantkornet snø, dette skredproblemet finnes i flere himmelretninger i noen bratte heng. Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

3 cm F PP, 17 cm 4F/1F DFdc/RG, 2 cm 4F PP 1 mm/2 mm D, 10 cm 1F RG 1 mm, 11 cm 1F/4F FCxr 1 mm D, 1 cm I MFcr, 1 cm 4F FC 3 mm, 1 cm I MFcr, 1 cm 4F DH 3 mm -5,2 °C @ 0 cm, -5,5 °C @ 10 cm, -4,9 °C @ 20 cm, -4,2 °C @ 30 cm, -3,3 °C @ 40 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 252834

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snø

30.01.2021 kl. 19:50

60 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø

Vær

Snø -4 °C Kjøllefjord (100moh) kl 19:50 5 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 6 timer.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). En del drivsnø lader skredløp. Svakt lag under snøen som er kommet siste timene.. FV894 Kjøllefjord - Oksevåg er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Været roer seg, snøen setter seg utover natten..

ObsID: 252719

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

29.01.2021 kl. 23:17

14 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø 5 °C Hønsa (0moh) kl 23:17 10 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Litt snø på is i fjellan. Økende skredfare neste døgn: Melder snø å vind.

ObsID: 252531

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snø

29.01.2021 kl. 19:20

112 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ferske skred

Vær

Ikke nedbør -8 °C Kjøllefjord (100moh) kl 19:20 4 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Stille vær, snøen har satt seg. FV894 Oksevåg - Sandfjordvatnet er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Rolig vær natten igjennom. Skredfaren vil øke utover dagen i morgen om værmeldingen holder stikk.

ObsID: 252525

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org