Snøskredvarsel for Finnmarkskysten lørdag 30.01.2021

2
Moderat
Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i leområder med fersk fokksnø. Det finst også områder med vedvarende svake lag i fjellet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Påfyll av nysnø med vind vil danne fersk flak i flere heng. Vær varsom på at flakene kan ligge over svake lag og kan føre til at man får større skred. Det er stor forskjell innad i regionen. I indre del har det til nå vært et tynt snødekke hvor kantkorn har fått utvikle seg. I ytre del har det den siste tiden vært mer vind og nedbør, men også her må man være var på at det kan være svake lag under nysnøen. Husk at også små skred kan få store konsekvenser pga oppstikkende stein og terreng.
Det er generelt lite snø i regionen, spesielt i indre strøk. Snøen er svært ujevnt fordelt i terrenget. Det ligger mest snø under tregrensen. Det er trolig mer snø i ytre strøk der det har kommet mer nedbør.
Under skare har det dannet seg et lag av kantkorn, til dels også med begerkrystaller.
Tirsdag ble det observert et middels stort løssnøskred på Nordkinnhalvøya.
I indre del av av regionen har det ikke vært snøfall av betydning siste uke og "Frank" har hatt liten påvirkning.
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-18 °C til -15 °C på 700 moh.
Skyet.
Periodevis liten kuling utsatte steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no
6 - 10 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra øst.
-16 °C til -10 °C på 700 moh.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snø

30.01.2021 kl. 19:50

60 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -4 °C Kjøllefjord (100moh) kl 19:50 5 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste 6 timer.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). En del drivsnø lader skredløp. Svakt lag under snøen som er kommet siste timene.. FV894 Kjøllefjord - Oksevåg er mest utsatt. Minkende skredfare neste døgn: Været roer seg, snøen setter seg utover natten..

Faretegn

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 252719

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

29.01.2021 kl. 23:17

14 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø 5 °C Hønsa (0moh) kl 23:17 10 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Litt snø på is i fjellan. Økende skredfare neste døgn: Melder snø å vind.

ObsID: 252531

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snø

29.01.2021 kl. 19:20

112 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -8 °C Kjøllefjord (100moh) kl 19:20 4 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Stille vær, snøen har satt seg. FV894 Oksevåg - Sandfjordvatnet er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Rolig vær natten igjennom. Skredfaren vil øke utover dagen i morgen om værmeldingen holder stikk.

Faretegn

Ferske skred

ObsID: 252525

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snø

28.01.2021 kl. 19:22

112 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør -6 °C Kjøllefjord (100moh) kl 19:22 8 cm nysnø akkumulert siste døgn.

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Rolig vind, underlager virker å ha satt seg. Høy synk i snøen men skreløpene mot veg virker å ha blitt delvis tømt av vinden.. FV894 Oksevåg - Sandfjordvatnet er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Økende vind og snøfokk. Regner med faregrad 3 utover natta..

Faretegn

Stort snøfall

ObsID: 252378

Finnmarkskysten / D2003(CLA10) Nordkapp 2016-2021

Snø

27.01.2021 kl. 23:04

14 moh

drift@svv (**)

Vær

Ikke nedbør 5 °C Skipsfjord (0moh) kl 23:04 10 cm nysnø akkumulert siste 3 døgn.

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Lite snø. Uforandret skredfare neste døgn: Ingen nedbør.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 252258

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snø

27.01.2021 kl. 18:35

112 moh

drift@svv (**)

Vær

Snø -4 °C Oksevågdalen (100moh) kl 18:36 6 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

Skredaktivitet

27. jan 18:40 - 26. jan 18:40 Tørre løssnøskred 2 - Middels. Naturlig utløst N. Under 100 moh Gjelder Fv894 Oksevåg - Sandfjordvatnet, Lite skred løsnet i brattheng.

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). En del nysnø driver ut i skredløpene og blir liggende. . FV894 Oksevåg - Sandfjordvatnet er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Været har roet seg og nedbøren skal avta, men man må anta at noedrivsnø fortsatt legger seg i brattheng ogoporettholder skredfaren .

Faretegn

Stort snøfall

Ferske skred

ObsID: 252164

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org