Snøskredvarsel for Finnmarkskysten søndag 24.01.2021

2
Moderat
Publisert:

Unngå skredterreng med fokksnø. Fokksnøen kan ligge på vedvarende svake lag.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Ytre del av regionen, spesielt Nordkynnhalvøya og Magerøya, har fått nysnø i løpet av uka i kombinasjon med kraftig vind. Det er ingen observasjoner fra området, men det vil trolig ha lagt seg opp fokksnø i leområder. Fokksnøen vil trolig fortsatt være mulig å påvirke for en enkelt skiløper. Kantkornlaget under skare er trolig fortsatt mulige å påvirke og kan fjernutløses eller løses ut av en enkelt skiløper. Potensiell skredstørrelse er avhengig av hvor mye fokksnø som ligger over det svake laget. Skredfaren er derfor størst der det er overliggende snø. I indre strøk der det er lite snø er snøskredfaren er lav.
I løpet av uka har det kommet litt snø på Nordkinnhalvøya og Magerøy. Ved Kjøllefjord er det rapport om 20 cm nysnø på torsdag og 5 cm fredag morgen. Før vinden tok seg opp har det også vært løs snø tilgjengelig for transport i indre strøk, men generelt sett er det et tynt snødekke.
Under skare har det dannet seg et lag av kantkorn, til dels også med begerkrystaller.
Det er få observasjoner fra regionen den siste tiden.
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra sørøst., endring til liten kuling fra sørøst om ettermiddagen.
-23 °C til -19 °C på 700 moh.
Delvis skyet.
Sterkest vind utsatte steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-21 °C til -13 °C på 700 moh.
Delvis skyet.
Perioder med sørøst liten kuling

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snø

24.01.2021 kl. 20:46

217 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 251693

Finnmarkskysten / Porsanger

Snø

24.01.2021 kl. 12:32

211 moh

Johan@obskorps (***)

Bilde Av Tester
Bilde 1 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Johan@obskorps Kommentar:  Ect
Bilde Av Vær
Bilde 2 av 6 Av:  Vær Opphavsrett:  Johan@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@obskorps Kommentar:  Like ovenfor gravepunktet
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  Johan@obskorps Kommentar:  Lbt gikk i nederste kantkornlag
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Det har lagt seg fokksnø i noen sørlige bratte heng og i disse områdene kan fokksnøen ligge på et ustabilt kantkornlag under skare. Skred kan være lett å løse ut i disse områdene. Merk at snøforholdene i regionen er ulike. Faregraden vil vedvare med det kalde været. Det vil pågå fortsatt oppbyggende omvandling av snødekket. Varslet faregrad er riktig

Snødekke

30 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr Lite snø. Snøen er svært ujevnt fordelt i terrenget. Nordvestlig bygevær forrige uke har blåst snø inn i sørlige leområder. Pga lave temperaturer er det fortsatt litt snø tilgjengelig for transport. Avblåst på topper. Mer snø under tregrensen enn over.

Skredproblem

Tørre flakskred Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Det svake laget bryter både lett og glatt. Det overliggende laget er mykt. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. Lett å løse ut 2 - Middels SØ, S, SV

Vær

Ikke nedbør -14 °C 1 m/s 50% skyer Kaldt og klart vær siste døgn. Temperaturer ned mot -25. Ikke snøfall av betydning siste uke og merket lite til Frank i denne delen av regionen.

Tester

ECTP11@32cmQ2 Middels

LBT@35cmQ3 Lett

Skredaktivitet

24. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet

Snøprofil

10 cm 4F DF 1 mm/1 mm D, 20 cm 1F RG 1 mm D, 1 cm I MFcr, 5 cm 4F FC 1 mm, 1 cm I MFcr, 4 cm 4F FC/DH 2 mm/3 mm D -15 °C @ 0 cm, -10,5 °C @ 10 cm, -6,1 °C @ 20 cm, -3,5 °C @ 30 cm, -1,3 °C @ 40 cm 1 test knyttet til snøprofilen Profil tatt i sørlig formasjon som har samlet særlig mye snø sammenlignet med området rundt

ObsID: 251614

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snø

23.01.2021 kl. 20:03

112 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Enkelte skredløp ladet med fokksnø. FV894 Oksevåg - Sandfjordvatnet er mest utsatt. Uforandret skredfare neste døgn: Samme værtype men mindre snø å fyke på. .

Vær

Ikke nedbør -8 °C Kjøllefjord (100moh) kl 20:04 1 cm nysnø akkumulert siste døgn. Snøfokk siste døgn.

ObsID: 251503

Finnmarkskysten / Porsanger

Snø

23.01.2021 kl. 12:07

93 moh

GG (***)

Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 1 av 4 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  GG Kommentar:  Bildet tatt Mot vest.
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 2 av 4 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  GG Kommentar:  Bildet tatt mot sør. Ser en liten skavel i nordhelling
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 3 av 4 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  GG Kommentar:  Bildet tatt mot vest
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 4 av 4 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  GG Kommentar:  Bildet tatt mot øst

Skredfarevurdering

1 Liten Varslet faregrad er for høy Vi nesten ikke snø. Ikke snø tilgjengelig for snøtransport

Snødekke

Snø siste 24. Bare et lite dryss, 3mm.

Vær

-17 °C 1 m/s 100% skyer

ObsID: 251435

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snø

22.01.2021 kl. 12:18

112 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). En del transportsnø draes ut i heng og lader skredløpene langs vegene. Vinden vil øke noe fra samme retning.. FV894 Oksevåg - Sandfjordvatnet er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Vinden vil øke og transport av snø ut i heng vil vedvare..

Vær

Ikke nedbør -11 °C Aslakhaugen (200moh) kl 12:24 0 cm nysnø akkumulert siste 12 timer. Snøfokk siste 12 timer.

ObsID: 251278

Finnmarkskysten / D2042(TFFK4) Nordkyn 2015-2020

Snø

21.01.2021 kl. 23:29

217 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Vær

Ikke nedbør -7 °C Oksevåg (100moh) kl 23:29 5 cm nysnø akkumulert siste 12 timer.

ObsID: 251200

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org