Snøskredvarsel for Finnmarkskysten fredag 15.01.2021

2
Moderat
Publisert:

Det ligger fersk fokksnø i leformasjonar i terrenget. Skred er lettest å løse ut der fokksnøflakene finnes over et vedvarende svakt lag

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader og utløpsområder der skredproblemet er til stede.
Illustrasjon av ferdselsråd NB, det er svært vanskelig å vite hvor skredproblemet er.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Dårlig binding mellom lag i fokksnøen

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Kantkornet snø under skarelag

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Snøbygene fortsetter og det kan danne seg ferske fokksnøflak som er lette å løse ut, særlig i østvende heng. Vær ekstra varsom i områder der fokksnøen har lagt seg oppå glatt skare eller der det finnes et vedvarende svakt lag høyt i det gamle snødekket. Nedbørsprognosene er usikre, så følg med på oppdaterte varsler.
Det er kommet noe påfyll av snø, særlig i ytre strøk, det siste døgnet. Men generelt er det fortsatt relativt lite snø i regionen. Snødekket i ytre strøk er smelteomvandlet og stabilt, lenger inn i regionen finnes det skarelag i toppen av snødekket.
Det er observert kantkornlag under skare i toppen av snødekket i Porsanger.
2 - 5 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest.
-9 °C til -4 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 100 moh.
Skyet.
Usikre nedbørsprognoser

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 - 9 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordvest.
-6 °C til -2 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Usikre nedbørsprognoser

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Finnmarkskysten / Nordkapp / Finnmarkskysten

Snø

14.01.2021 kl. 18:54

290 moh

Nsala@NVE (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 1 Av:  Vær Opphavsrett:  Nsala@NVE

Vær

Ikke nedbør -3 °C 5 m/s fra NV ↘ 100% skyer

Skredfarevurdering

Det er meldt mildvær fra fredag, men det er usikkert om det påvirker kantkornlaget fra 3-400m og oppover

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket myk Tørr 20cm fokksnø i forsenkninger og bak rygger. 5cm på plasser hvor det er flatt. Ellers avblåst ned til bakken, spesielt i sydlig eksposisjon. Det observeres ett tydelig kantkornlag under skare, generelt i fjellet over 300moh. Krystallene har fasetter, men klarte ikke å observere stepp eller 120 grader. Laget var heller ikke så luftig, men svært sprøtt

Skredproblem

Kantkornet snø under skarelag Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Stor, tydelig gjenkjennbar krystall i det svake laget. N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV over 300 moh

ObsID: 249195

Finnmarkskysten / Porsanger

Snø

13.01.2021 kl. 09:52

47 moh

Johan@obskorps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Johan@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Johan@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Johan@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Johan@obskorps
Bilde Av Vær
Bilde 5 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Johan@obskorps
Bilde Av Snødekke
Bilde 6 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@obskorps Kommentar:  Tatt fra 50 moh med utsikt mot terreng i 400-450 meters høyde. Viser tydelig avblåst sørside.
Bilde Av Snødekke
Bilde 7 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@obskorps Kommentar:  Tatt fra 50 moh mot terreng i 300-350 meters høyde

Notater

Har ikke mulighet for å gå ny obstur før til helgen, etter varslet snøfall.

Vær

Ikke nedbør -18 °C 30% skyer Tynt skydekke og relativt klart vær. Obsrvasjonspunktet ligger skjermet, så kan derfor ikke gi god status på vindretning og styrke.

Snødekke

15 cm totalt Ikke snøfokk 0 cm nysnø Skare Tørr Generelt lite snø ujevnt fordelt med mest i nordlige himmelretninger og terrrengformer som samler snø. Mildvær i forrige uke har lagt et skarelag øverst i snødekket. Mer snø under enn over snøgrensa. Avblåst ned til bakken på topper og rygger. Det foregår en oppbyggende omvandling i snødekket mot kantkorn og beger. Dette er det mest aktuelle skredproblemet for øyeblikket

Snøprofil

1 cm I MFcr, 14 cm 4F FC/DH 2 mm D Kjapp status på kantkorn under tynn skare utenfor huset. Det er kantet i hele snøpakken under skaren, 2 mm kornstørrelse. Forventer at dette er til stede i de fleste områder som ikke er avblåst og med like tynt snødekke som i lavlandet.

ObsID: 248848

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org