Snøskredvarsel for Finnmarkskysten fredag 05.06.2020

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold. Vær forsiktig i bratte heng med myk våt snø. Hold avstand til fjellsider med glidesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå terrengfeller i områder med løs våt snø.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå lengre opphold i og nedenfor heng med glidesprekker.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Få bratte heng

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det har smeltet mye de siste dagene og det er begrenset med snø igjen i fjellene. Høye temperaturer og perioder med sol har ført til et høyt vanninnhold i snødekket som kan gi enkelte naturlig utløste våte løssnøskred. Det er observert store skavler og enkelte glidesprekker, hold avstand til disse. Oppdemming av smeltevann kan danne små innsjøer der terrenget tillater det. Slike demninger kan kollapse og gi sørpeskred eller plutselig åpning av bekker og elver.
Snøoverflaten er smelteomvandlet og våt etter flere dager med varme temperaturer. Store deler av snøen i solvendte sider er smeltet bort.
Generelt er snødekket smelteomvandlet og drenerer vannet godt. I indre strøk rundt Gaisene kan det fortsatt være lagdelinger i snøen.
Det har smeltet mye de siste dagene. Det finnes fortsatt store skavler og glidesprekker enkelte steder.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
1 °C til 3 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh om kvelden.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
2 °C til 5 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 2000 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

04.06.2020 kl. 23:40

239 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Melder fint å varmt vær til helga.. Uforandret skredfare neste døgn: Samme vær..

Faretegn

Rask temperaturstigning

ObsID: 238041

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

03.06.2020 kl. 23:50

239 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Regn å sol. Uforandret skredfare neste døgn: Samme vær fremover .

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Mye vann i snøen regn på snø

ObsID: 237922

Finnmarkskysten / Porsanger

Snø

02.06.2020 kl. 17:44

175 moh

OAH@SVV (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 2 Av:  Faretegn Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Smelting pågår!
Bilde Av Skredfarevurdering
Bilde 2 av 2 Av:  Skredfarevurdering Opphavsrett:  OAH@SVV Kommentar:  Stor toppskavl over E69 Skarvbergvika

Skredfarevurdering

Her ved E69 mot Honningsvåg fortsatt betydelige snømengder i dalsøkk, og mye smeltevatn på tur. Sørpeskred- og jordskredfare. Økende med ny varm periode. Også skavlbrudd aktuelt, se foto skavl over Skarvbergvika, ca 30x20m med tydelige sprekker.

Faretegn

Mye vann i snøen Område: Generelt på fjellet. Beskrivelse: Her ved E69 mot Honningsvåg fortsatt betydelige snømengder i dalsøkk, og mye smeltevatn på tur. Sørpeskred- og jordskredfare.

ObsID: 237829

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org