Snøskredvarsel for Finnmarkskysten lørdag 30.05.2020

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i bratte heng med myk våt snø. Hold avstand til skavler og fjellsider med glidesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå lengre opphold i og nedenfor heng med glidesprekker.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Litt regn og stigende temperatur fører til at det er mulig for en enkelt skiløper å løse ut våte løssnøskred i bratte heng. Enkelte naturlig utløste våte løssnøskred kan også forekomme. Unngå områder under glidesprekker og skavler.
I lavlandet er det våt snø uten lagdeling, ved kysten er det også bar bakke mange steder. I høyden i indre deler av regionen finnes det fortsatt snø med lagdeling.
I starten av uka gikk det en del små naturlig utløste løssnøskred.
Det er mer snø enn normalt i regionen, og det finnes fortsatt store skavler og glidesprekker noen steder.
2 - 7 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest.
-1 °C til 2 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 1000 moh om ettermiddagen.
Skyet.
.

For oppdatert værvarsel se yr.no
3 - 6 mm nedbør i døgnet.
Bris fra vest.
-1 °C til 2 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 800 moh om ettermiddagen.
Skyet.
.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Finnmarkskysten / Nordkapp

Snø

30.05.2020 kl. 14:30

115 moh

Nsala@NVE (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nsala@NVE Kommentar:  Mere bart enn snø i terrenget
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Ikke snøfokk Våt løssnø Meget våt Mere bart enn snø i terrenget, med unntak av nordlig og nordvest vendte sider som fortsatt kan ha store ansamlinger av snø

Vær

Yr 8 °C 6 m/s fra NV ↘ 100% skyer

Skredfarevurdering

1 Liten Høyt vanninnhold i snødekke i tillegg til regnbyger natt til søndag. Vil øke utløsbarheten for naturlig utløste skred, fra minimal/- til moderat svekkelse. Lite snø i terrenget, vil allikevel begrense størrelse på eventuelt skred til størrelse (1 små) selvom størrelse (2 Middels store) fortsatt kan være “mulig” få plasser, hvor det ennå ligger mye snø Det er meldt høyere temperaturer fra mandag. Men selv om det stopper å regne på søndag, og vanninnhold i snødekke går ned. Vil faregraden være uendret, fordi sol og høye temperaturer føre til svekkelse, spesielt i sider der det er sol Faregrad er basert på naturlig utløst

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små Med sakte stigende temperaturer, og lett regn. Vurderes utløsbarheten for naturlig utløste skred, til (minimal svekkelse)

Snøprofil

22 cm P MF 2 mm V, 1 cm I IF/MFcr 1 mm W, 5 cm K MF 2 mm V, 32 cm K MF 1 mm V

ObsID: 237536

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

29.05.2020 kl. 23:28

239 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Mye regn. Økende skredfare neste døgn: Melder mye regn..

ObsID: 237422

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

28.05.2020 kl. 23:03

239 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Rask temperaturstigning

Mye vann i snøen regn på snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Regn å sol. Uforandret skredfare neste døgn: Melder regn fremover ..

ObsID: 237311

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

27.05.2020 kl. 21:47

239 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Rask temperaturstigning

Mye vann i snøen regn på snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Regn å sol.. Økende skredfare neste døgn: Regn å høye temperaturar .

ObsID: 237174

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org