Snøskredvarsel for Finnmarkskysten onsdag 27.05.2020

2
Moderat
Publisert:

Økende nedbørsmengder gjør at skredfaren øker. Vær forsiktig i bratte heng med myk, våt snø. Hold avstand til fjellsider med glidesprekker.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå lengre opphold i og nedenfor heng med glidesprekker.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Onsdag ventes moderate mengder regn i regionen, og det vil kunne bidra til å svekke snødekket. Det vil være lett å løse ut våte løssnøskred i bratte heng. Enkelte naturlig utløste skred forventes. Faren er størst der det kommer mest nedbør. Unngå områder under glidesprekker og skavler.
I lavlandet er det våt, råtten snø uten lagdeling. ved kysten er det også bar bakke mange steder. Lavt i terrenget er snøen fuktig øverst i alle himmelretninger etter mildvær den siste tiden. Etter hvert som sola dreier i løpet av døgnet kan snøoverflaten fryse til i høyden. I fjellet finnes det fortsatt snø med lagdeling.
Med solinnstrålingen de siste dagene har det gått endel små naturlig utløste løssnøskred.
Det er mer snø enn normalt i regionen, og det finnes fortsatt store skavler noen steder.
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør.
2 °C til 7 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
6 - 10 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør.
0 °C til 4 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh natt til onsdag.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

27.05.2020 kl. 21:47

239 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Regn å sol.. Økende skredfare neste døgn: Regn å høye temperaturar .

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Rask temperaturstigning

Mye vann i snøen regn på snø

ObsID: 237174

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

26.05.2020 kl. 22:35

239 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Melder regn. Økende skredfare neste døgn: Regn å høyere temperaturar..

Faretegn

Rask temperaturstigning

Mye vann i snøen kraftig solstråling

ObsID: 237073

Finnmarkskysten / Nordkapp

Snø

26.05.2020 kl. 10:53

56 moh

Nsala@NVE (***)

Bilde Av Faretegn
Bilde 1 av 1 Av:  Faretegn Opphavsrett:  Nsala@NVE Kommentar:  Potensielt glideskred

Faretegn

Ferske sprekker Område: På dette stedet. Beskrivelse: Potensielt glideskred

ObsID: 237013

Finnmarkskysten / Porsanger

Snø

25.05.2020 kl. 23:18

66 moh

Johan@obskorps (*)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 2 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Johan@obskorps
Bilde Av Notater
Bilde 2 av 2 Av:  Notater Opphavsrett:  Johan@obskorps

Faretegn

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV

Vær

Ikke nedbør 8 °C 2 m/s Har vært vedvarende høye temperaturer (opp til 15 grader) og skyfritt siden Onsdag.

Notater

Jeg kom meg ikke opp i høyden på denne turen fordi en bekk hadde blitt usedvanlig flomstor. Det var ikke mulig å komme seg tørrskodd over. Jeg vil dra ut på en ny obstur senere denne uka.

Snødekke

Snøgrense på 30 moh Våt løssnø Meget våt Snødekket i lavlandet er gjennomfuktet og snøsmeltingen har tatt til den siste uken. Ligger fortsatt en del snø i skyggefulle områder. I høyden er det fortsatt mye snø, men flekkvis tining av tynne områder fortsetter. Deler av snødekket var fryst til mildværskare når jeg var ute.

Skredaktivitet

25. mai. I løpet av dagen (+02:00) Våte løssnøskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. Over 100 moh Har også observert en del skavlbrekk

ObsID: 236972

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

25.05.2020 kl. 23:02

239 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Sol å 14 grader. Uforandret skredfare neste døgn: Melder samme være til i morgen .

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

ObsID: 236970

Finnmarkskysten / Nordkapp

Snø

24.05.2020 kl. 21:00

moh

Nsala@NVE (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nsala@NVE Kommentar:  Bilde fra Fredag, som viser at det er bar bakke mange plasser i terrenget

Skredfarevurdering

1 Liten Til tross for mye sol og høye temperaturer de siste dagene. Har skredaktivitet vært begrenset til, små naturlig utløste skred. Men naturlig utløste skred (størrelse 2) er fortsatt “mulig”. Det er store ansamlinger av snø, flere plasser i regionen. Bratte sider som normalt gir skred (størrelse 2) på slutten av sesongen, har ennå ikke gått ut i skred og har ennå mye snø liggende Faregraden vil være uendret Mandag og Tirsdag. Men hvis det blir moderat til mye regn på Onsdag, vil antagelig skredaktiviteten øke. Selv om skredaktiviteten har vært mindre enn antatt, over lengre tid Faregrad er basert på naturlig utløst

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små Minimal svekkelse

Vær

Ikke nedbør 8 °C 5 m/s fra SV ↗ 5% skyer

Snødekke

Ikke snøfokk Våt løssnø Våt Igjennomsmeltet snødekke. Mest snø i forsenkninger og bart på forhøyninger i terrenget. Smeltingen skjer nå i større omfang enn tidligere. Og det nærmer seg nå like mye bar bakke som snø i terrenget

ObsID: 236853

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org