Snøskredvarsel for Finnmarkskysten fredag 22.05.2020

3
Betydelig
Publisert:

Unngå soleksponert bratt terreng. Det er fare for naturlig utløste skred pga. milde temperaturer høyt til fjells.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå lengre opphold i og nedenfor heng med glidesprekker.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Glideskred

Vann ved bakken/smelting fra bakken

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Klarvær og høye temperaturer svekker bindingene i snøen og gir betydelig skredfare. I bratte heng vil det være svært lett å løse ut våte løssnøskred. Naturlig utløste skred forventes. Det forventes også at faren for våte flakskred og glideskred vil øke med mildere temperatur også om natten og økt vannmetning i snøen. Unngå områder under glidesprekker og skavler.
I lavlandet er det våt, råtten snø uten lagdeling. Over skoggrensa er snøen fuktig øverst i alle himmelretninger etter temperaturøkning de siste dagene. Dette kan fryse til mildværsskare om natten høyt til fjells. I fjellet finnes det fortsatt snø med lagdeling.
Det er mer snø enn normalt i regionen, og det finnes mange store skavler.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-6 °C til -1 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Nattefrost mange steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst.
-5 °C til 2 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 1100 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

22.05.2020 kl. 22:48

239 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Sol å 10 grader. Uforandret skredfare neste døgn: Melder samme vær fremmover.

Faretegn

Rask temperaturstigning

Mye vann i snøen kraftig solstråling

ObsID: 236611

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

21.05.2020 kl. 20:41

239 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Tiner sakte.. Uforandret skredfare neste døgn: Ingen nedbør.

ObsID: 236475

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

19.05.2020 kl. 23:31

239 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Fin tining lite regn. Minkende skredfare neste døgn: Snøen har satt sæ..

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 236259

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org