Snøskredvarsel for Finnmarkskysten torsdag 21.05.2020

2
Moderat
Publisert:

Unngå soleksponert bratt terreng. Vær varsom på der det ligger flak av tørr fokksnø høyt til fjells.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Solinnstråling gjør at faren for naturlig utløste våte løssnøskred opprettholdes. Siden det er sol store deler av døgnet vil dette kunne gjelde de fleste himmelretninger. Vær oppmerksom på at det vil være lett for en skiløper å løse ut små våte skred også i skogen når snødekket er blitt vått. Det forventes at fokksnøen fra forrige uke nå er stabil. Vær varsom rundt skavler og evt. glidesprekker. Husk at skavler også kan løsne naturlig og løse ut større skred i terrenget under.
I ytre strøk er snødekket stort sett smelteomvandlet og vått. I lesider er det fortsatt store snøansamlinger, mens andre steder er det bart. I indre strøk kan snødekket være tørrere noen steder i høyden og består trolig av harde fokksnøflak etter snøvær og kraftig vind forrige uke.
Det gamle snødekket under fokksnøen er generelt smelteomvandlet og stabilt. I de høyeste områdene i regionen kan snødekket være tørrere og inneholde vedvarende svake lag. Men det er ingen observasjoner som bekrefter dette.
Det er mer snø enn normalt i regionen, og store skavler er utbredt.
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nord.
-6 °C til -2 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 400 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Nattefrost mange steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordvest.
-6 °C til -1 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Nattefrost mange steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

21.05.2020 kl. 20:41

239 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Tiner sakte.. Uforandret skredfare neste døgn: Ingen nedbør.

ObsID: 236475

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

19.05.2020 kl. 23:31

239 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Fin tining lite regn. Minkende skredfare neste døgn: Snøen har satt sæ..

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 236259

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

18.05.2020 kl. 22:53

239 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Forsiktig tinning. Minkende skredfare neste døgn: Ingen nedbør.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 236125

Finnmarkskysten / Nordkapp

Snø

18.05.2020 kl. 15:00

123 moh

Nsala@NVE (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Nsala@NVE Kommentar:  Overskyet og yr. Bart mange plasser i terrenget, men fortsatt store ansamlinger i lesider. Enkelte plasser er snødekket over 2m dypt
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Yr 5 °C 3 m/s fra Ø ← 100% skyer Byger med yr

Skredfarevurdering

2 Moderat Naturlig utløste skred str 1, er observert i sydlig og østlig vendte sider siste 3 dagene. Nå har regn i tillegg ført til at det har samlet seg vann i snødekket. Naturlig utløste skred størrelse 2 (middels) er sannsynlig Lette regnbyger til onsdags kveld, gjør at skredfaren vil vedvare til da pga økt svekkelse og pålagring. Pålagringen vil avta fra onsdag. Men svekkelsen vil antagelig fortsette, hvis det blir sol framover Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Ikke snøfokk Våt løssnø Meget våt Stort sett igjennomsmeltet snødekke

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels Regn siste døgn øker utbredelsen og forventet størrelse, på naturlig utløste skred. Utløsbarheten med lett regn og yr vurderes til minimal pålagring og svekkelse

Snøprofil

45 cm 4F MF 3 mm S, 20 cm K MFcr 2 mm V, 65 cm 4F MF 1 mm V Mye vann i øverste laget med smelteformer

ObsID: 236108

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org