Snøskredvarsel for Finnmarkskysten tirsdag 19.05.2020

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i solutsatte brattheng og der det er fokksnøansamlinger i høyden.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mer skyer fører til at snødekket i mindre grad blir påvirket av soloppvarming, og sannsynligheten for våte løssnøskred høyt til fjells er lavere. Men dersom sola titter frem vil snødekket raskt bli påvirket i solvendte sider, og det kan løsne noen middels store løssnøskred naturlig. Vær varsom rundt skavler og evt. glidesprekker. Husk at skavler også kan løsne naturlig og løse ut større skred i terrenget under.
Snødekket består stort sett av harde fokksnøflak etter mye snø og vind torsdag og fredag forrige uke. Noen steder er det avblåst ned til skare. Solinnstråling påvirker snødekket mange steder i solvendte sider, særlig i lavereliggende områder, mens nattfrost fører til gjenfrysing om natten. Høyere til fjells, særlig i nordvendte sider, er snøen fortsatt tørr.
Det gamle snødekket under fokksnøen er generelt smelteomvandlet og stabilt. I de høyeste områdene i regionen kan snødekket være tørrere og inneholde vedvarende svake lag. Men det er ingen observasjoner som bekrefter dette.
Det er mer snø enn normalt i regionen, og store skavler er utbredt.
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-6 °C til -1 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-6 °C til -2 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Nattefrost mange steder.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

19.05.2020 kl. 23:31

239 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Fin tining lite regn. Minkende skredfare neste døgn: Snøen har satt sæ..

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 236259

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

18.05.2020 kl. 22:53

239 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Forsiktig tinning. Minkende skredfare neste døgn: Ingen nedbør.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 236125

Finnmarkskysten / Nordkapp

Snø

18.05.2020 kl. 15:00

123 moh

Nsala@NVE (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 2 Av:  Vær Opphavsrett:  Nsala@NVE Kommentar:  Overskyet og yr. Bart mange plasser i terrenget, men fortsatt store ansamlinger i lesider. Enkelte plasser er snødekket over 2m dypt
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 2 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

2 Moderat Naturlig utløste skred str 1, er observert i sydlig og østlig vendte sider siste 3 dagene. Nå har regn i tillegg ført til at det har samlet seg vann i snødekket. Naturlig utløste skred størrelse 2 (middels) er sannsynlig Lette regnbyger til onsdags kveld, gjør at skredfaren vil vedvare til da pga økt svekkelse og pålagring. Pålagringen vil avta fra onsdag. Men svekkelsen vil antagelig fortsette, hvis det blir sol framover Varslet faregrad er riktig

Vær

Yr 5 °C 3 m/s fra Ø ← 100% skyer Byger med yr

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels Regn siste døgn øker utbredelsen og forventet størrelse, på naturlig utløste skred. Utløsbarheten med lett regn og yr vurderes til minimal pålagring og svekkelse

Snødekke

Ikke snøfokk Våt løssnø Meget våt Stort sett igjennomsmeltet snødekke

Snøprofil

45 cm 4F MF 3 mm S, 20 cm K MFcr 2 mm V, 65 cm 4F MF 1 mm V Mye vann i øverste laget med smelteformer

ObsID: 236108

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

17.05.2020 kl. 23:24

239 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Litt regn i lavlandet å snø på fjelle. Minkende skredfare neste døgn: Fint vær.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 236022

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org