Snøskredvarsel for Finnmarkskysten lørdag 16.05.2020

2
Moderat
Publisert:

Vær varsom i solutsatte brattheng og der det er ferske fokksnøansamlinger.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader der det ligger ferske fokksnøflak.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Litt stigende temperatur og perioder med sol fører til fare for naturlig utløste våte løssnøskred i bratte solvendte heng. Rolige værfohold fører til at fokksnøen fra fredag gradvis stabiliserer seg. Men det kan forsatt være lett for en skiløper/skuter å løse ut skred i fersk fokksnø. Det er fortsatt mye snø og store skavler i regionen. Vær varsom rundt skavler og eventuelle glidesprekker.
Mye vind og en del nysnø torsdag og fredag har lagt fokksnø av varierende hardhet i leområder, vesentlig mot øst. Perioder med sol fredag ettermiddag og kveld kan ha påvirket snøoverflaten i vestvendte heng.
Det gamle snødekket under fokksnøen er generelt smelteomvandlet og stabilt. I de høyeste områdene i regionen kan snødekket være tørrere og inneholde vedvarende svake lag. Men det ingen observasjoner som bekrefter dette.
Det er mer snø enn normalt i regionen, og store skavler er utbredt.
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra vest., endring til frisk bris fra sør om kvelden.
-6 °C til -3 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Kraftig lavtrykk passerer i løpet av dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-6 °C til 0 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om formiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

15.05.2020 kl. 22:22

239 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Snøen har satt sæ.. Uforandret skredfare neste døgn: Natte frost.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 235799

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

14.05.2020 kl. 22:52

239 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Snøen har satt sæ å det e natte frost. Uforandret skredfare neste døgn: Ingen regn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 235689

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

13.05.2020 kl. 22:32

239 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Frost . Minkende skredfare neste døgn: Snøen har satt seg.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 234543

Finnmarkskysten / Porsanger / Finnmarkskysten

Snø

13.05.2020 kl. 19:01

183 moh

Johan@obskorps (*)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Johan@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Johan@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@26cmQ2 Stor tilleggsbelastning.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Vindpakket hard Tørr Fortsatt veldig mye snø og lite har smeltet siste uke. Topper og områder ned tynt snødekke er smeltet frem. Er her snøfall og vind har det bygget seg opp snø i heng i sørlige himmelretninger.

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels SØ, S, SV

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 3 - Store SØ, S, SV

Skredfarevurdering

2 Moderat Der finnes fortsatt fokksnø i høyden, men denne har fått stabilisert seg noe, og er vanskelig å påvirke. Det kan forventes naturlig utløste løssnøskred i sørlige heng. Faregraden vil øke med meldt sterk vind og med nedbør. Varslet faregrad er riktig

Vær

Ikke nedbør 4 °C 2 m/s fra N ↓ 10% skyer Har vært nattefrost hele uken. Snøbyger mandag og vind fra nordlig retning.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Snøprofil

26 cm P RG D, 3 cm I MFcr, 53 cm 1F MF 2 mm/3 mm 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 8 cm

ObsID: 234542

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org