Snøskredvarsel for Finnmarkskysten fredag 15.05.2020

3
Betydelig
Publisert:

Kraftig vind og snø gir betydelig skredfare. Unngå leområder der det samler seg fersk fokksnø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Kraftig vind som dreier i løpet av dagen og stort påfyll av snø danner fokksnøflak i flere himmelretninger. Det vil være lett for en skiløper/skuter å løse ut skred i fersk fokksnø og naturlig utløste skred kan forekomme. Mengden nysnø kan variere mye i regionen, og skredfaren vil være høyest i områder det det kommer mye snø. Utover ettermiddagen og kvelden vil været roe seg, men perioder med sol kan føre til enkelte små våte løssnøskred i solvendte bratteheng.
Mye vind og nedbør i starten av uken har skapt fokksnø av varierende hardhet i høyden. Onsdag var det sol så mange steder har nok snøoverflaten blitt smeltet for så å fryse til igjen om natta.
Det gamle snødekket under fokksnøen er generelt smelteomvandlet og stabilt. I de høyeste områdene i regionen, ved Gaisene, kan snødekket være tørrere og kan inneholde vedvarende svake lag. Men vi har ingen observasjoner som bekrefter dette.
Det er mer snø enn normalt i regionen, og store skavler er utbredt.
12 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Bris fra sørvest., endring til sterk kuling fra nordvest om ettermiddagen.
-7 °C til -3 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Perioder med storm på kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 mm i døgnet, opp mot 20 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra vest., endring til frisk bris fra sør om kvelden.
-6 °C til -3 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Kraftig lavtrykk passerer i løpet av dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

15.05.2020 kl. 22:22

239 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Snøen har satt sæ.. Uforandret skredfare neste døgn: Natte frost.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 235799

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

14.05.2020 kl. 22:52

239 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Snøen har satt sæ å det e natte frost. Uforandret skredfare neste døgn: Ingen regn.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 235689

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

13.05.2020 kl. 22:32

239 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Frost . Minkende skredfare neste døgn: Snøen har satt seg.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 234543

Finnmarkskysten / Porsanger / Finnmarkskysten

Snø

13.05.2020 kl. 19:01

183 moh

Johan@obskorps (*)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Johan@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Johan@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør 4 °C 2 m/s fra N ↓ 10% skyer Har vært nattefrost hele uken. Snøbyger mandag og vind fra nordlig retning.

Tester

LBT@26cmQ2 Stor tilleggsbelastning.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Vindpakket hard Tørr Fortsatt veldig mye snø og lite har smeltet siste uke. Topper og områder ned tynt snødekke er smeltet frem. Er her snøfall og vind har det bygget seg opp snø i heng i sørlige himmelretninger.

Skredfarevurdering

2 Moderat Der finnes fortsatt fokksnø i høyden, men denne har fått stabilisert seg noe, og er vanskelig å påvirke. Det kan forventes naturlig utløste løssnøskred i sørlige heng. Faregraden vil øke med meldt sterk vind og med nedbør. Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels SØ, S, SV

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 3 - Store SØ, S, SV

Snøprofil

26 cm P RG D, 3 cm I MFcr, 53 cm 1F MF 2 mm/3 mm 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 8 cm

ObsID: 234542

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org