Snøskredvarsel for Finnmarkskysten torsdag 14.05.2020

3
Betydelig
Publisert:

Kraftig vind og snø gir økende skredfare. Unngå leområder der det samler seg fersk fokksnø.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Torsdag ettermiddag ventes et nytt lavtrykk fra øst. Faregraden øker ettersom været treffer regionen. Med kraftig vind og mye nedbør vil det dannes ny ustabil fokksnø. Enkelte naturlig utløste skred kan ventes når været passerer. Det ventes mest nedbør øst i regionen. I lavlandet hvor snøen er råtten vil det fortsatt være mulig å løse ut våte løssnøskred.
Mye vind og nedbør i starten av uken har skapt fokksnø av varierende hardhet i høyden. Under mildværsgrensa vil snøen være råtten. Det er mer snø enn normalt i regionen, og store skavler er utbredt.
Snøprofil fra helgen viser smelteformer gjennom hele snødekket og ingen svake lag. Eventuelle svake lag kan potensielt finnes i høyden og i indre strøk der snødekket ikke har vært gjennomfuktet, men utbredelsen er trolig liten.
Tydelige glidesprekker ble lørdag observert i sydlige heng.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørvest., endring til bris fra sør om ettermiddagen.
-10 °C til -3 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no
12 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Bris fra sørvest., endring til sterk kuling fra nordvest om ettermiddagen.
-7 °C til -3 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om ettermiddagen.
Skyet.
Perioder med storm på kvelden.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

14.05.2020 kl. 22:52

239 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Snøen har satt sæ å det e natte frost. Uforandret skredfare neste døgn: Ingen regn.

ObsID: 235689

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

13.05.2020 kl. 22:32

239 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Frost . Minkende skredfare neste døgn: Snøen har satt seg.

ObsID: 234543

Finnmarkskysten / Porsanger / Finnmarkskysten

Snø

13.05.2020 kl. 19:01

183 moh

Johan@obskorps (*)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Johan@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Johan@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Vær

Ikke nedbør 4 °C 2 m/s fra N ↓ 10% skyer Har vært nattefrost hele uken. Snøbyger mandag og vind fra nordlig retning.

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

2 Moderat Der finnes fortsatt fokksnø i høyden, men denne har fått stabilisert seg noe, og er vanskelig å påvirke. Det kan forventes naturlig utløste løssnøskred i sørlige heng. Faregraden vil øke med meldt sterk vind og med nedbør. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 2 - Middels SØ, S, SV

Tørre flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 3 - Store SØ, S, SV

Tester

LBT@26cmQ2 Stor tilleggsbelastning.

Snødekke

Ikke snøfokk 0 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh Vindpakket hard Tørr Fortsatt veldig mye snø og lite har smeltet siste uke. Topper og områder ned tynt snødekke er smeltet frem. Er her snøfall og vind har det bygget seg opp snø i heng i sørlige himmelretninger.

Snøprofil

26 cm P RG D, 3 cm I MFcr, 53 cm 1F MF 2 mm/3 mm 0 °C @ 0 cm, 0 °C @ 8 cm

ObsID: 234542

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

11.05.2020 kl. 23:38

239 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Nedbør.å snøfokk . Økende skredfare neste døgn: Mere snø å vind fremover .

ObsID: 234348

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org