Snøskredvarsel for Finnmarkskysten mandag 11.05.2020

3
Betydelig
Publisert:

Kraftig uvær gir økt skredfare. Unngå områder der det ligger fersk fokksnø i høyden. I lavlandet kan våte løssnøskred forekomme.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 35 grader med løs våt snø. Unngå også ferdsel i utløpssoner under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Mandag blir det svært dårlig vær i regionen. I ytre og vestlige deler av regionen kan det komme opp mot 25 mm nedbør som snø eller sludd. I kombinasjon med kraftig vind fra nordvest vil dette øke skredfaren betraktelig ved at ferske og ustabile fokksnøflak vil dannes over mildværsgrensa, og kunne løses ut naturlig. Under mildværsgrensa kan nedbøren føre til våte løssnøskred.
I ytre strøk av regionen har det gått enkelte byger de siste dagene, og på fjellet har det dannet seg fokksnøflak men disse virker å være godt bundet til eldre snø. Søndag morgen er det sol og pent vær i regionen, og snøoverflaten vil bli solpåvirket mange steder. Generelt er det er lite lagdeling igjen i den eldre snøpakken etter tidligere mildvær. Men, det er mer snø enn normalt, og store skavler er utbredt i regionen.
Snøprofil fra tidligere denne uken viser smelteformer gjennom hele snødekket og ingen svake lag. Eventuelle svake lag kan potensielt finnes i høyden og i indre strøk, der snødekket ikke har vært gjennomfuktet, men utbredelsen er trolig liten.
Tydelige glidesprekker er lørdag observert i sydlige heng.
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør.
-9 °C til -2 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Mest nedbør i indre strøk

For oppdatert værvarsel se yr.no
10 mm i døgnet, opp mot 25 mm i mest utsatt område.
Liten kuling fra vest., endring til liten storm fra nordvest om kvelden.
-5 °C til -2 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 300 moh om ettermiddagen.
Skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

11.05.2020 kl. 23:38

239 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Nedbør.å snøfokk . Økende skredfare neste døgn: Mere snø å vind fremover .

ObsID: 234348

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

10.05.2020 kl. 23:46

239 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Natte frost.

ObsID: 234264

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

09.05.2020 kl. 23:22

239 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Natte frost.

ObsID: 234162

Finnmarkskysten / Nordkapp

Snø

09.05.2020 kl. 18:11

264 moh

Nsala@NVE (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nsala@NVE Kommentar:  Fokksnø bak rygger i østvendte sider (opp til 15cm)
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nsala@NVE Kommentar:  Tynnt lag med fokksnø (under 5cm) på plasser hvor det er flatt og i forsenkninger
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket myk Fuktig Tynnt lag med fokksnø (under 5cm) på plasser hvor det er flatt og i forsenkninger. Litt større ansamling bak rygger i østvendte sider (opp til 15cm)

Vær

Ikke nedbør 0 °C 5 m/s fra SV ↗ 5% skyer Stabilt vær, med sol og lite vind

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små

Skredfarevurdering

1 Liten Selvom det finnes fokksnø generelt på fjellet, vurderes fortsatt naturlig utløste skred av ubunden snø, som mest framtredende av skredproblem. Men flere tydelige tegn på begynnende glideskred, er observert. Spesielt i sydlige sider Nedbør fra mandag, vil antagelig omdanne både fokksnø og smelte fryse skaren i snødekket. Lavere fuktighet i snødekket sammenlignet med torsdag og fredag, tyder også på at vann trekker igjennom snøen uten å samles i lagene Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

16 cm F RG 0 mm M, 6 cm P MFcr 1 mm M, 148 cm 1F MF 2 mm W -2,3 °C @ 0 cm, -0,3 °C @ 10 cm, -0,2 °C @ 20 cm, -0,2 °C @ 30 cm Ingen stabilitetstester gjennomført, pga god binding mellom fokksnø og smelte fryse skare. Samt gunstig temperaturprofil mtp rask omvandling. Ingen tegn til rim eller fasettering heller

ObsID: 234161

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

08.05.2020 kl. 23:46

239 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Rolig å fin tining.. Minkende skredfare neste døgn: Ingen nedbør.

ObsID: 234068

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org