Snøskredvarsel for Finnmarkskysten søndag 10.05.2020

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold. Men vær varsom med skavler, fokksnø og bratte fjellsider der sola tar tak.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå terrengfeller i områder med løs våt snø.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå bratte heng med fersk fokksnø der det også finnes terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Med litt ny nedbør i regionen kan skredfaren kan øke noe der det dannes ferske fokksnøflak i lesider, men ellers stabiliseres snødekket seg videre. Der sola titter frem kan det gå små løssnøskred i bratte solvendte sider, men det skyer til i løpet av dagen. Hold avstand til skavler og glidesprekker.
Lørdag morgen går det lette snøbyger i nordlige deler av regionen. Mildvær den siste tiden har gjort snøen fuktig eller våt i alle himmelretninger, og det er lite lagdeling igjen i snøpakken. Men, det er mer snø enn normalt, og store skavler er utbredt i regionen.
Snøprofil fra denne uken viser smelteformer gjennom hele snødekket og ingen svake lag. Eventuelle svake lag kan potensielt finnes i høyden og på indre strøk, der snødekket ikke har vært gjennomfuktet, men utbredelsen er trolig liten.
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørvest., endring til stiv kuling fra sørvest om kvelden.
-8 °C til -3 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 100 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Mest nedbør i ytre strøk.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sør.
-9 °C til -2 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.
Mest nedbør i indre strøk

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

10.05.2020 kl. 23:46

239 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Natte frost.

ObsID: 234264

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

09.05.2020 kl. 23:22

239 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Natte frost.

ObsID: 234162

Finnmarkskysten / Nordkapp

Snø

09.05.2020 kl. 18:11

264 moh

Nsala@NVE (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nsala@NVE Kommentar:  Fokksnø bak rygger i østvendte sider (opp til 15cm)
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 3 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nsala@NVE Kommentar:  Tynnt lag med fokksnø (under 5cm) på plasser hvor det er flatt og i forsenkninger
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 3 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket myk Fuktig Tynnt lag med fokksnø (under 5cm) på plasser hvor det er flatt og i forsenkninger. Litt større ansamling bak rygger i østvendte sider (opp til 15cm)

Vær

Ikke nedbør 0 °C 5 m/s fra SV ↗ 5% skyer Stabilt vær, med sol og lite vind

Skredfarevurdering

1 Liten Selvom det finnes fokksnø generelt på fjellet, vurderes fortsatt naturlig utløste skred av ubunden snø, som mest framtredende av skredproblem. Men flere tydelige tegn på begynnende glideskred, er observert. Spesielt i sydlige sider Nedbør fra mandag, vil antagelig omdanne både fokksnø og smelte fryse skaren i snødekket. Lavere fuktighet i snødekket sammenlignet med torsdag og fredag, tyder også på at vann trekker igjennom snøen uten å samles i lagene Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små

Snøprofil

16 cm F RG 0 mm M, 6 cm P MFcr 1 mm M, 148 cm 1F MF 2 mm W -2,3 °C @ 0 cm, -0,3 °C @ 10 cm, -0,2 °C @ 20 cm, -0,2 °C @ 30 cm Ingen stabilitetstester gjennomført, pga god binding mellom fokksnø og smelte fryse skare. Samt gunstig temperaturprofil mtp rask omvandling. Ingen tegn til rim eller fasettering heller

ObsID: 234161

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

08.05.2020 kl. 23:46

239 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Rolig å fin tining.. Minkende skredfare neste døgn: Ingen nedbør.

ObsID: 234068

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

07.05.2020 kl. 22:49

239 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Tinner sakte med litt regn.. Uforandret skredfare neste døgn: Samme type vær..

ObsID: 233962

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org