Snøskredvarsel for Finnmarkskysten mandag 04.05.2020

2
Moderat
Publisert:

Temperaturøkning og regn gir økt risiko for våte løssnø-og flakskred. Vær oppmerksom på skavlbrudd.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd I store bratte heng med våt snø bør du gradvis bevege deg på skrå for å unngå å bli tatt av skred som du selv eller andre i gruppen løser ut.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Regn og manglende nattefrost gjør at det skredfaren øker. Dette kan føre til enkelte våte løssnø- og flakskred. Skredfaren vil være størst der det kommer mest nedbør. Vær forsiktig rundt store skavler.
Manglende nattefrost og mildere vær har gjort snøen fuktig eller våt i samtlige himmelretninger. Det er mer snø enn normalt, og store skavler er utbredt i regionen.
I indre deler av regionen finnes det et lag av kantkorn langs bakken, men laget har få ugunstige egenskaper og er vanskelig å påvirke.
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst., endring til bris fra sørøst om kvelden.
-3 °C til -1 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 - 10 mm nedbør i døgnet.
Bris fra sørøst., endring til frisk bris fra nordvest om ettermiddagen.
-3 °C til 0 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 700 moh natt til mandag.
Skyet.
Kaldere utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

04.05.2020 kl. 23:34

239 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Regn. Minkende skredfare neste døgn: Melder ikke regn til i morgen..

ObsID: 233697

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

03.05.2020 kl. 21:57

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Regn. EV69 Nordmannset - Skipsfjord er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Regn hele dagen.

ObsID: 233597

Finnmarkskysten / Nordkapp

Snø

03.05.2020 kl. 15:32

164 moh

Nsala@NVE (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nsala@NVE Kommentar:  Fortsatt mye snø på flater og i forsenkninger

Snødekke

Ikke snøfokk Våt løssnø Meget våt Solpåvirket snødekke. Med unntak av nord og nord-vest vendte sider, hvor solen ikke har kommet ordentlig til. Fortsatt mye snø på flater og i forsenkninger. Men bart på hauger og rygger. Generelt mye snø sammenlignet med Mai tidligere år

Vær

Ikke nedbør 1,8 °C 8 m/s fra S ↑ 50% skyer

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små

Skredfarevurdering

1 Liten Minimal svekkelse av snødekket. Til tross for mye sol og solpåvirket snødekke. Lite skredaktivitet har det også vært siste uken. Kun små skred forventes Mandag ventes nedbør i form av regn og sludd. Og dermed også svekkelse, som kan føre til naturlig utløste løssnøskred i bratte heng. Spesielt på plasser med skavler. Skred str 2, kan også ventes iløpet av mandagen Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

18 cm 1F MF 1 mm V, 4 cm I IF/MFcr 1 mm V, 20 cm P MFcr 2 mm W, 25 cm 4F MF 2 mm V -0,1 °C @ 10 cm, -0,1 °C @ 20 cm, -0,1 °C @ 30 cm, -0,1 °C @ 40 cm, -0,1 °C @ 50 cm, -0,1 °C @ 60 cm

ObsID: 233593

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

02.05.2020 kl. 23:19

239 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør . Uforandret skredfare neste døgn: Samme vær type.

ObsID: 233519

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

02.05.2020 kl. 00:18

239 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Bra vær melding. Minkende skredfare neste døgn: Ingen nedbør.

ObsID: 233409

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org