Snøskredvarsel for Finnmarkskysten søndag 03.05.2020

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold. Temperaturøkning kan gi enkelte våte skred. Vær forsiktig under skavler.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller i områder med løs våt snø.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Skyer gjør at det trolig ikke blir nattefrost. Det kan gå enkelte naturlig utløste våte løssnøskred som følge av temperaturøkning. Vær forsiktig rundt store skavler.
Manglende nattefrost og mildere vær har trolig gjort snøen fuktig eller våt i samtlige himmelretninger. Det er mer snø enn normalt, og store skavler er utbredt i regionen.
I indre deler av regionen finnes det et lag av kantkorn langs bakken, men laget har få ugunstige egenskaper og er vanskelig å påvirke.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-6 °C til -1 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om kvelden.
Delvis skyet.
Tilskyende utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 4 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst., endring til bris fra sørøst om kvelden.
-3 °C til -1 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 700 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

03.05.2020 kl. 21:57

10 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen regn på snø

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Regn. EV69 Nordmannset - Skipsfjord er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Regn hele dagen.

ObsID: 233597

Finnmarkskysten / Nordkapp

Snø

03.05.2020 kl. 15:32

164 moh

Nsala@NVE (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 1 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nsala@NVE Kommentar:  Fortsatt mye snø på flater og i forsenkninger

Skredproblem

Våte løssnøskred Ubunden snø Naturlig utløst 1 - Små

Vær

Ikke nedbør 1,8 °C 8 m/s fra S ↑ 50% skyer

Snødekke

Ikke snøfokk Våt løssnø Meget våt Solpåvirket snødekke. Med unntak av nord og nord-vest vendte sider, hvor solen ikke har kommet ordentlig til. Fortsatt mye snø på flater og i forsenkninger. Men bart på hauger og rygger. Generelt mye snø sammenlignet med Mai tidligere år

Skredfarevurdering

1 Liten Minimal svekkelse av snødekket. Til tross for mye sol og solpåvirket snødekke. Lite skredaktivitet har det også vært siste uken. Kun små skred forventes Mandag ventes nedbør i form av regn og sludd. Og dermed også svekkelse, som kan føre til naturlig utløste løssnøskred i bratte heng. Spesielt på plasser med skavler. Skred str 2, kan også ventes iløpet av mandagen Varslet faregrad er riktig

Snøprofil

18 cm 1F MF 1 mm V, 4 cm I IF/MFcr 1 mm V, 20 cm P MFcr 2 mm W, 25 cm 4F MF 2 mm V -0,1 °C @ 10 cm, -0,1 °C @ 20 cm, -0,1 °C @ 30 cm, -0,1 °C @ 40 cm, -0,1 °C @ 50 cm, -0,1 °C @ 60 cm

ObsID: 233593

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

02.05.2020 kl. 23:19

239 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør . Uforandret skredfare neste døgn: Samme vær type.

ObsID: 233519

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

02.05.2020 kl. 00:18

239 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Bra vær melding. Minkende skredfare neste døgn: Ingen nedbør.

ObsID: 233409

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org