Snøskredvarsel for Finnmarkskysten lørdag 02.05.2020

1
Liten
Publisert:

Generelt stabile forhold. Temperaturøkning og solinnstråling kan gi enkelte våte skred. Vær forsiktig under skavler.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller i områder med løs våt snø.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
1 - Små
Stor tilleggsbelastning
Noen bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Det er generelt stabile forhold. Skredfaren er lavest på morgenen på grunn av nattefrost, og stiger utover dagen når det blir mildere temperaturer og økt solinnstråling. Dette vil gi økt fare for våte løssnøskred i bratt terreng. Fokksnøen har sannsynligvis stabilisert seg de fleste steder, men vær forsiktig i N heng der det fortsatt finnes tørr snø. Vær forsiktig rundt store skavler.
Snøoverflaten varierer gjennom døgnet. I solvendte sider er det skare som tiner utover dagen med økt solinnstråling. I skyggesider finnes det fortsatt tørr snø som er ubunden eller vindpåvirket. Det er mer snø enn normalt, og store skavler er utbredt i regionen.
I ytre deler av regionen har tidligere mildvær gjennomfuktet det gamle snødekket til bakken. I indre deler av regionen finnes det et lag av kantkorn langs bakken, men laget har få ugunstige egenskaper og er vanskelig å påvirke.
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sør.
-8 °C til -3 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 200 moh om ettermiddagen.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 - 1 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra sørøst.
-6 °C til -1 °C på 700 moh.
Plussgrader opp til 500 moh om kvelden.
Delvis skyet.
Tilskyende utover dagen.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

02.05.2020 kl. 23:19

239 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør . Uforandret skredfare neste døgn: Samme vær type.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 233519

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

02.05.2020 kl. 00:18

239 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Bra vær melding. Minkende skredfare neste døgn: Ingen nedbør.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 233409

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

29.04.2020 kl. 23:38

239 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Natte frost å ingen nedbør . Minkende skredfare neste døgn: Fint vær å natte frost.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 233183

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org