Snøskredvarsel for Finnmarkskysten onsdag 29.04.2020

1
Liten
Publisert:

Skredfaren kan øke til 2-moderat når sola får tak. Stort sett stabile forhold ellers. Vær også obs i bratte leområder med tørr fokksnø i høyfjellet.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Våt overflate: Unngå terrengfeller i områder med løs våt snø.
Illustrasjon av ferdselsråd Tørr overflate: Unngå bratte heng med fersk fokksnø der det også finnes terrengfeller.

Våt snø (løssnøskred)

Ubunden snø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Naturlig utløst
Noen bratte heng

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Stor tilleggsbelastning
Få bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Onsdag blir det klarvær og sol i regionen. I enkelte heng kan det gå løssnøskred, særlig i sørvendte hellinger midt på dagen når temperaturen er på det varmeste og solen sitt sterkeste. Man kan anta at fokksnøflakene i leheng har fått stabilisert seg godt og er vanskelige å løse ut. Der snøoverflaten er hard og avblåst ned til skare er det liten skredfare.
Fokksnøflak fra siste dager kan finnes i sørvendte leområder. På utsatte steder er det sannsynligvis blåst av ned til skare. Det er store lokale variasjoner i snømengde, fra bare rabber til mye snø samlet i legroper og heng. Under tregrensa på indre strøk kan man finne løssnø.
I ytre strøk har tidligere mildvær gjennomfuktet det gamle snødekket under fokksnøen de fleste steder. I indre deler av regionen er det tidligere observert tykke kantkornlag nært bakken, men disse er generelt vanskelige å påvirke.
Det henger store skavler ut fra mange fjelltopper.
1 - 2 mm nedbør i døgnet.
Bris fra nordøst.
-10 °C til -5 °C på 700 moh.
Delvis skyet.
Klarner opp i løpet av dagen

For oppdatert værvarsel se yr.no
0 mm nedbør i døgnet.
Bris fra øst.
-11 °C til -5 °C på 700 moh.
Klarvær.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

29.04.2020 kl. 23:38

239 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Natte frost å ingen nedbør . Minkende skredfare neste døgn: Fint vær å natte frost.

ObsID: 233183

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

28.04.2020 kl. 21:44

239 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Stabilt å fint vær.. Minkende skredfare neste døgn: Fint vær.

ObsID: 233050

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

27.04.2020 kl. 23:46

239 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør å frost. Uforandret skredfare neste døgn: Det melder stabilt å fint vær..

ObsID: 232922

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

26.04.2020 kl. 21:43

239 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør. Minkende skredfare neste døgn: Natte frost å ingen nedbør.

ObsID: 232801

Finnmarkskysten / Nordkapp

Snø

26.04.2020 kl. 15:35

115 moh

Nsala@NVE (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 7 Av:  Vær Opphavsrett:  Nsala@NVE Kommentar:  Byger med sprøhagl under observasjon
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nsala@NVE Kommentar:  Bart i terrenget hvor snødekket har vært tynt igjennom sessongen
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nsala@NVE Kommentar:  Mye snø i forsenkninger i terrenget
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 7 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nsala@NVE Kommentar:  Mye fokksnø noen få plasser
Bilde Av Tester
Bilde 5 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  Nsala@NVE Kommentar:  ECT før test
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 7 Av:  Tester Opphavsrett:  Nsala@NVE Kommentar:  ECTP 28@45cm Q1, gravde fram litt av smelteformlaget i bruddet, for å understreke problematikken
Bilde Av Snøprofil
Bilde 7 av 7 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredfarevurdering

1 Liten Mye fokksnø få plasser i sydlig vendte sider, bak forhøyninger i terrenget. Selvom små kunstig utløste skred, vil være mest aktuelt. Må man ta høyde for at middels store naturlig utløste skred, er observer i slutten av forrige uke. Dette i en periode med problematikk rundt dårlig binding i fokksnøen Selvom dårlig binding i fokksnøen er det mest problematiske nå. Kan våte løssnøskred, fra tirsdag bli mere framtredende som problem. Grunnet sol og varmere temperaturer i værmelding Varslet faregrad er for høy

Snødekke

Ikke snøfokk Vindpakket hard Våt Mye snø i forsenkninger, selvom det er bart hvor snødekket har vært tynt igjennom sesongen. Generelt mye snø sammenlignet med April tidligere år

Vær

Hagl 0,4 °C 8 m/s fra N ↓ 100% skyer Haglbyger under observasjon

Tester

ECTP28@45cmQ1 God Utfordrende å oppdage brudd, da blokken ikke rører på seg når brudd forplanter seg

Skredproblem

Våte flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 2 - Middels S

Snøprofil

50 cm 1F RG 0 mm W, 104 cm K MF 2 mm W, 80 cm 1F MF 1 mm W -0,3 °C @ 0 cm, -0,9 °C @ 10 cm, -1 °C @ 20 cm, -1 °C @ 30 cm, -0,8 °C @ 40 cm, -0,5 °C @ 50 cm, -0,3 °C @ 60 cm, -0,1 °C @ 70 cm, -0,1 °C @ 80 cm, -0,1 °C @ 90 cm, -0,1 °C @ 100 cm, -0,1 °C @ 150 cm, -0,1 °C @ 200 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 232791

Finnmarkskysten / Porsanger

Snø

26.04.2020 kl. 13:26

174 moh

Johan@obskorps (*)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 4 Av:  Vær Opphavsrett:  Johan@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 2 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Johan@obskorps
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 4 Av:  Tester Opphavsrett:  Johan@obskorps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 4 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: I denne fjellsiden

Skredfarevurdering

2 Moderat Mildværet forrige uke har smelteomvandlet hele snøprofilet. Temperaturene har falt siden fredag og det har kommet noe nedbør i form av snø som har blitt transportert inn i sørlige leheng og dannet flak. Fokksnøflakene er ikke lette å påvirke. Fokksnøflak vil stabiliseres mer de nærmeste dagene. Meldt klarvær og temperaturer nærmere null, så dette vil kunne varme opp snøoverflaten. Skredfare vil antakeligvis utvikle seg mot FG1 Varslet faregrad er riktig

Snødekke

Ikke snøfokk 5 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Vindpakket myk Fuktig Mildvær og klarvær siste uke har smelteomvandlet mye av snøen. Etter bygevær fredag og lørdag ligger det nå noen fokksnøflak i sørlige eksposisjoner. Under tregrensen ligger det nå bundet nysnø over hard såle, godt skiføre. Områder med tynt snødekke, særlig i høyden på rabber er etter snøsmelting nå blitt bare. Det er fortsatt mye snø i regionen.

Vær

Ikke nedbør 1 °C 5 m/s fra N ↓ 80% skyer Har vært noe bygevær siste døgn

Tester

LBT@15cmQ1 Stor tillegsbelastning

Skredproblem

Våte flakskred Nedføyket svakt lag med nysnø Innen en halv meter Laget der bruddet skjer er tynt < 3 cm. Det overliggende laget er mykt. Vanskelig å løse ut 2 - Middels SØ, S, SV mellom 800 moh og 100 moh Vanskelig å løse ut.

Snøprofil

15 cm 1F RG/DF M, 20 cm K MF 1 mm, 40 cm P MF 2 mm, 2 cm I MFcr, 16 cm P MF 2 mm 0 °C @ 0 cm, -0,1 °C @ 10 cm, -0,1 °C @ 20 cm, -0,1 °C @ 30 cm, -0,1 °C @ 40 cm, 0 °C @ 50 cm, -0,1 °C @ 60 cm, -0,1 °C @ 70 cm, -0,1 °C @ 80 cm

ObsID: 232797

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org