Snøskredvarsel for Finnmarkskysten søndag 29.03.2020

3
Betydelig
Publisert:

Unngå leområde der det samler seg fersk fokksnø, typisk i søkk og renneformasjoner. Det kan finnes vedvarende svake lag som kan påvirkes ved stor belastning.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
2 - Middels
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Søndag ventes det fortsatt bygeaktivitet og periodevis mye vind. Dette kan danne ferske flak i overflaten i løpet av dagen. Det kan også finnes ustabile flak fra lørdag. Skredproblemet med fersk fokksnø vil være mest fremtredende der det kommer mye snø med bygene og i leheng for nordvestlig vind. Nedbørsprognosene er usikre, skredfaren vil være lavere der det kommer mindre nedbør. Skredet ved Skaidi fredag bekrefter at det finnes vedvarende svake lag i naboregionen Vest-Finnmark, og det er ikke utenkelig at dette laget også finnes i region Finnmarkskysten. Det krever trolig stor tilleggsbelastning for å påvirke dette laget, men skred kan blir store og laget kan påvirkes av f.eks. skuter.
I fjellet ligger det fokksnø av varierende hardhet. På rygger og forhøyninger er det avblåst. I lavlandet er snøen påvirket av ukas mildvær. Snødekket har der sunket noe sammen og kan være fuktig øverst. Det varierer hvor langt ned i snødekket det er fuktig.
Det har vært observert et svakt lag av kantkorn i tilknytning til et skarelag nede i snødekket. Det finnes også et lag med godt utvikla begerkrystaller ved bakken, men disse ligger stort sett beskyttet under hard fokksnø og skarelag.
Fredag gikk det to skred på veg, E69 mellom Olderfjord og Honningsvåg. Fredag gikk det et stort skred med bruddkant som var 3 m høy på et slikt vedvarende svakt lag av kantkorn ved Skaidi, like utenfor regionsgrensene til Finnmarkskysten. Skredet ble trolig utløst av snøskuter.
5 mm i døgnet, opp mot 15 mm i mest utsatt område.
Frisk bris fra sørvest., endring til stiv kuling fra nordvest om formiddagen.
-11 °C til -7 °C på 700 moh.
Skyet.
Om kvelden nordvest sterk kuling til liten storm.

For oppdatert værvarsel se yr.no
5 mm i døgnet, opp mot 12 mm i mest utsatt område.
Sterk kuling fra nordvest., endring til liten kuling fra nordvest om ettermiddagen.
-12 °C til -9 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

29.03.2020 kl. 22:53

239 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Snø fokk å vind . Uforandret skredfare neste døgn: Mye vær neste døgn.

ObsID: 226276

Finnmarkskysten / Porsanger

Snø

29.03.2020 kl. 18:07

174 moh

Johan@obskorps (*)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Johan
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Johan Kommentar:  Lag 1
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Johan Kommentar:  Lag 3
Bilde Av Snøprofil
Bilde 4 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Johan Kommentar:  Lag 5
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Moderat snøfokk 15 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh Mye tørr løssnø (10-30cm) Fuktig Det har vært mye bygevær og vind etter mildværet gav seg. Det har derfor vært mye vindstransport av snø i helga. Det har det lagt seg opp mye snø særlig i sørlige himmelretninger. Det er fortsatt mye ubunden snø i terrenget.

Vær

Snø -6 °C 6 m/s fra NØ ↙ 70% skyer Det har vært tette snøbyger hele dagen .

Faretegn

Ingen faretegn observert

Tester

LBT Ingen brudd. Merk at profilet ikke gikk til bakken og at begerkrystaller ved bakken som tidligere er observert dermed ikke har blitt belastet i testen.

Skredaktivitet

29. mar. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet I denne dalen

Skredfarevurdering

3 Betydelig Mildvær sist uke har ført til nedbrytende omvandling i snødekket, noe som har stabilisert deler av snødekket (?). Etter dette har det kommet store mengder nysnø og mye nordlig vind siden fredag. Det er derfor mulighet for nedføyket svakt lag av nysnø i en del leområder i sørlige vindretninger. Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Ubunden snø Det har skjedd nedbrytende omvandling i snødekket den siste uken pga mildvær og store deler av snøprofilen består når av harde smelteformer. Ingen svake lag observert ved test, men pga stort snøfall i helgen og mye vind antar jeg at det er mulighet områder med nedføyket nysnø i regionen.

Snøprofil

10 cm F DF, 1 cm I MFcr, 13 cm P MF, 3 cm I MFcr, 54 cm P MF, 13 cm 1F MF, 4 cm I MFcr -6,1 °C @ 0 cm, -4,6 °C @ 10 cm, -4 °C @ 20 cm, -3,4 °C @ 30 cm, -3 °C @ 40 cm, -2,6 °C @ 50 cm, -2,3 °C @ 60 cm, -2 °C @ 70 cm, -1,8 °C @ 80 cm, -1,6 °C @ 90 cm, -1,5 °C @ 100 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 226280

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

28.03.2020 kl. 23:48

54 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

28. mar 23:52 (+01:00) - 27. mar 23:52 (+01:00) Tørre løssnøskred 2 - Middels. Naturlig utløst SV. Under 0 moh Gjelder Ev69 Veidnes - Alfbaklia,

ObsID: 226106

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

28.03.2020 kl. 23:48

239 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø

Ferske skred

Skredfarevurdering

3 Betydelig Betydelig skredfare (vurdert fra veg). Mye nedbør å snø fokk. Uforandret skredfare neste døgn: Stiv kulling å nedbør med snøfokk .

ObsID: 226107

Finnmarkskysten / Nordkapp

Snø

28.03.2020 kl. 12:58

154 moh

Nsala@NVE (***)

Bilde Av Vær
Bilde 1 av 5 Av:  Vær Opphavsrett:  Nsala@NVE Kommentar:  Sol og fint under observasjon i dag
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 5 Av:  Snødekke Opphavsrett:  Nsala@NVE Kommentar:  Mye vindpakket myk snø i østlig vendt side
Bilde Av Skredproblem
Bilde 3 av 5 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Nsala@NVE Kommentar:  Separat utsnitt, utenom profil og test. Her kan det løse lage med smelteformer, tydelig sees under det øverste laget med fokksnø
Bilde Av Skredproblem
Bilde 4 av 5 Av:  Skredproblem Opphavsrett:  Nsala@NVE Kommentar:  Bilde av bruddet i smelteformlaget. Som bildet viser er laget veldig løst og luftig
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Moderat snøfokk Vindpakket myk Fuktig

Vær

Snø -2,5 °C 10 m/s fra NV ↘ 65% skyer

Tester

ECTN15@27cmQ3

Skredfarevurdering

3 Betydelig Sol og mildvær har de siste dagene, ført til en nedbrytende omvandling med smelteformer oppå fokksnø. Dette laget har videre blitt dekket av ny fokksnø Overskyet og kaldere temperaturer vil antagelig stoppe den nedbrytende omvandlingen. Håpet er at smelteformene skal danne bindinger, men d kan ikke utelukkes at det løse laget kan være kjenstand for en oppbyggende omvandling. Hvor bindinger mellom krystallene ikke dannes, men krystallene heller gjennomgår fasettering Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Vanskelig å løse ut 3 - Store Ø, SØ, S Løst lag med smelteformer mellom fokksnø. Flere store skred observert de siste dagene, str 3

Snøprofil

25 cm 1F RG 0 mm M, 5 cm P MF/MFcr 2 mm M, 10 cm P RG 0 mm M, 10 cm K MF 1 mm M, 50 cm P RG 1 mm M -2,6 °C @ 0 cm, -2 °C @ 10 cm, -1 °C @ 20 cm, -0,3 °C @ 30 cm, -0,8 °C @ 40 cm, -1,2 °C @ 50 cm, -1,6 °C @ 60 cm, -1,8 °C @ 70 cm, -2 °C @ 80 cm, -2,1 °C @ 90 cm, -2,2 °C @ 100 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 226077

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

27.03.2020 kl. 19:35

152 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

27. mar 19:43 (+01:00) - 26. mar 19:43 (+01:00) Tørre flakskred 4 - Svært store. Naturlig utløst SV. Under 0 moh Gjelder Ev69 Hønsa - Reinelv, Mye snø

ObsID: 225962

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

27.03.2020 kl. 19:35

239 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Mye vann i snøen kraftig solstråling

Mye vann i snøen regn på snø

Ferske skred

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Snø å regn. Uforandret skredfare neste døgn: Melder snø.

ObsID: 225963

Finnmarkskysten / Nova

Snø

27.03.2020 kl. 14:15

31 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

27. mar 14:15 (+01:00) Snø på EV. 69 løsnet fra fjell/dalside 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <100m^3. Blokkert veglengde: <10m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 225964

Finnmarkskysten / Svabergan

Snø

27.03.2020 kl. 01:12

8 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

27. mar 01:12 (+01:00) Snø på EV. 69 løsnet fra fjell/dalside 50-200m over veg. Anslått skredvolum: >1000m^3. Blokkert veglengde: >100m. Stengt for all trafikk på EV. 69 mellom 27.03.2020 kl. 01:12 og 27.03.2020 kl. 13:00.

Ulykke/hendelse

Snø Kun materielle skader Vei

ObsID: 225961

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

26.03.2020 kl. 22:06

239 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør. . Uforandret skredfare neste døgn: Stabilt vær.

ObsID: 225787

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org