Snøskredvarsel for Finnmarkskysten fredag 17.01.2020

Ikke vurdert
Publisert:

Ikke vurdert

Høyeste faregrad per dag:
2 - 6 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordøst., endring til frisk bris fra sørøst om ettermiddagen.
-12 °C til -9 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

17.01.2020 kl. 23:09

239 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør. Uforandret skredfare neste døgn: Værmelding ok.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 207470

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

16.01.2020 kl. 22:27

239 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør. Minkende skredfare neste døgn: Melder stabilt vær.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 207314

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

15.01.2020 kl. 23:14

10 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

15. jan 23:22 (+01:00) - 14. jan 23:22 (+01:00) Tørre løssnøskred 2 - Middels. Naturlig utløst Ø. Under 0 moh Gjelder Ev69 Nordmannset - Skipsfjord, 2 store skred og 8 noe mindre skred

ObsID: 207156

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

15.01.2020 kl. 23:14

239 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør å vind stille. Melder bra vær.. Minkende skredfare neste døgn: Melder bra vær..

Faretegn

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 207157

Finnmarkskysten / Porsanger

Snø

15.01.2020 kl. 18:58

62 moh

Christina@obs.korps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Vær

Snø -3,1 °C 3 m/s fra N ↓ 100% skyer Enkelte snebyger siste døgn. Lite vind.

Tester

LBT Ved svak belastning ses bevegelse i hele søylen. Pga svakt lag mot bakken, eller fordi søyla bikker?

Skredaktivitet

15. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Flatt terreng samt kort synsvidde pga. mørket.

Faretegn

Ingen faretegn observert Turen går i flatt terreng, så lite terreng for observering faretegn.

Snøprofil

10 cm F DF/PP 2 mm D, 1 cm K MFcr, 11 cm 4F RG 1 mm, 1 cm K MFcr, 3 cm P RG 1 mm, 1 cm K MFcr, 4 cm 1F-P RG 1 mm, 1 cm K MFcr, 4 cm 1F-P RG 1 mm, 1 cm K MFcr, 18 cm P-K RG 1 mm/1 mm, 10 cm P RG 1 mm, 1 cm K MFcr, 18 cm P FC 2 mm, 1,5 cm K MFcr, 4 cm P FC 2 mm Hardhet vs kornform???, 12 cm F DH 3 mm Hele laget -3,3 °C @ 0 cm, -4,1 °C @ 10 cm, -4,2 °C @ 20 cm, -3,8 °C @ 30 cm, -3,2 °C @ 40 cm, -2,3 °C @ 60 cm, -1,4 °C @ 80 cm, -0,8 °C @ 100 cm, -0,1 °C @ 101 cm 1 test knyttet til snøprofilen Noe usikkerhet knyttet til kornform, og delvis kornstørrelse.

ObsID: 207148

Finnmarkskysten / Nordkapp

Snø

14.01.2020 kl. 20:54

287 moh

Nsala@NVE (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  NSala Kommentar:  Mye nysnø i dag også
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  NSala Kommentar:  Betydelig mere snø på plasser hvor det 12 Januar var avblåst
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  NSala Kommentar:  Mye nysnø i forsenkninger på fjellet
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  NSala Kommentar:  Enkelte plasser var det øverste laget svært vindpåvirket
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  NSala Kommentar:  Det var mye snøfokk i høyden
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 12 Av:  Tester Opphavsrett:  NSala Kommentar:  LBT på ett hardt skarelag
Bilde Av Tester
Bilde 7 av 12 Av:  Tester Opphavsrett:  NSala Kommentar:  LBT brudd på 40cm, men det skulle mye til
Bilde Av Tester
Bilde 8 av 12 Av:  Tester Opphavsrett:  NSala Kommentar:  ECTP Q2 brudd på 18 ved 7 klapp
Bilde Av Snøprofil
Bilde 9 av 12 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  NSala Kommentar:  Profil går til bakken/steinur
Bilde Av Snøprofil
Bilde 10 av 12 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  NSala Kommentar:  Fant noen store krystaller på 150cm dybde
Bilde Av Snøprofil
Bilde 11 av 12 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  NSala Kommentar:  Kantkorn og kanskje noen beger
Bilde Av Snøprofil
Bilde 12 av 12 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

150 cm totalt Kraftig snøfokk 40 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Mye tørr løssnø i lesider og avbråst mange plasser på forhøyninger i terrenget

Vær

Snø -5,4 °C 14 m/s fra Ø ← 100% skyer Fint nede ved havnivå, ellers mye vind og snøfokk oppå fjellet

Tester

ECTP7@18cmQ2 Middels Ga ikke brudd på 40cm som forventet etter LBT

LBT@40cmQ3

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Lett å løse ut 3 - Store V over 300 moh Finnes i noen bratte heng, hvor det er tydelig pålagring av vindtransportert snø

Skredaktivitet

14. jan. I løpet av dagen (+01:00) Skavl Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. V. Over 300 moh Testhenget mitt som var målet med turen, var allerede løst ut. Ganske nylig

Skredfarevurdering

3 Betydelig Varslet faregrad er riktig

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Mye vindpåvirket i alle sider

Stort snøfall Område: For kommunen. Beskrivelse: Betydelig mere snø enn 12 Januar

Notater

Ønsket å se på temperaturprofilen høyere opp, fuktigheten i snødekket og fersk vindtransportert snø på gammelt skarelag. samt binding mellom delvis nedbrutt og fokksnø høyere opp hvor snøen kanskje er tørrere. Konklusjon etter tur; det var tørr snø i alle lag på 250moh

Snøprofil

40 cm F PP 2 mm D, 10 cm 1F DF 1 mm D, 6 cm P MFcr 1 mm D, 10 cm 1F RG 1 mm D, 5 cm K MFcr 1 mm/2 mm D, 32 cm P RG 1 mm D, 3 cm I MFcr 2 mm D, 11 cm P RG 1 mm D, 35 cm K MFcr 1 mm/2 mm D -5,5 °C @ 0 cm, -5,8 °C @ 10 cm, -5,3 °C @ 20 cm, -4,5 °C @ 30 cm, -3,8 °C @ 40 cm, -3,4 °C @ 50 cm, -3,3 °C @ 60 cm, -3,2 °C @ 70 cm, -3,1 °C @ 80 cm, -3 °C @ 90 cm, -2,9 °C @ 100 cm, -2,8 °C @ 110 cm, -2,7 °C @ 120 cm, -2,6 °C @ 130 cm, -2,4 °C @ 140 cm, -2,3 °C @ 150 cm 1 test knyttet til snøprofilen

ObsID: 206954

Finnmarkskysten / Nordvågveien

Snø

14.01.2020 kl. 16:52

4 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

14. jan 16:52 (+01:00) Snø på FV. 8050 løsnet fra fjell/dalside 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: 10-50m.

ObsID: 207106

Finnmarkskysten / Nordvågveien

Snø

14.01.2020 kl. 16:40

5 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

14. jan 16:40 (+01:00) Snø på FV. 8050 løsnet fra fjell/dalside 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: <10m.

ObsID: 207101

Finnmarkskysten / Nordvågveien

Snø

14.01.2020 kl. 16:12

5 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

14. jan 16:12 (+01:00) Snø på FV. 8050 løsnet fra fjell/dalside 50-200m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: <10m.

ObsID: 207096

Finnmarkskysten / Nordvågveien

Snø

14.01.2020 kl. 15:14

0 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

14. jan 15:14 (+01:00) Snø på FV. 8050 løsnet fra fjell/dalside 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: 10-50m.

ObsID: 207079

Finnmarkskysten / Nordvågveien

Snø

14.01.2020 kl. 15:14

0 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

14. jan 15:14 (+01:00) Snø på FV. 8050 løsnet fra fjell/dalside 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: 10-50m.

ObsID: 207080

Finnmarkskysten / Storbukta

Snø

14.01.2020 kl. 09:07

9 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

14. jan 09:07 (+01:00) Snø på EV. 69 løsnet fra vegskjæring 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: <10m.

ObsID: 207107

Finnmarkskysten / Honningsvåg

Snø

14.01.2020 kl. 09:00

0 moh

karin@bergbjornfjellservice.no (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 

Skredaktivitet

14. jan. 6-12 (+01:00) Tørre flakskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. Ø. Under 200 moh 13 skred er gått i løpet av natten på veien til Nordvåg

ObsID: 206846

Finnmarkskysten / Honningsvåg

Snø

14.01.2020 kl. 07:59

0 moh

karin@bergbjornfjellservice.no (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 

Vær

Snø 0 °C 15 m/s fra Ø ← 80% skyer

Skredaktivitet

14. jan. 0-6 (+01:00) Tørre flakskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. Ø. Under 200 moh

ObsID: 206851

Finnmarkskysten / Nordvågveien

Snø

14.01.2020 kl. 05:28

11 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

14. jan 05:28 (+01:00) Snø på FV. 8050 løsnet fra fjell/dalside 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: 10-50m.

ObsID: 207098

Finnmarkskysten / Nordvågveien

Snø

14.01.2020 kl. 04:45

6 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

14. jan 04:45 (+01:00) Snø på FV. 8050 løsnet fra fjell/dalside 0-50m over veg. Blokkert veglengde: Kun i grøft.

ObsID: 207103

Finnmarkskysten / Nordvågveien

Snø

14.01.2020 kl. 04:00

5 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

14. jan 04:00 (+01:00) Snø på FV. 8050 løsnet fra fjell/dalside 50-200m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: <10m.

ObsID: 207083

Finnmarkskysten / Nordvågveien

Snø

14.01.2020 kl. 03:00

1 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

14. jan 03:00 (+01:00) Snø på FV. 8050 løsnet fra fjell/dalside 50-200m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: 10-50m.

ObsID: 207087

Finnmarkskysten / Nordvågveien

Snø

14.01.2020 kl. 03:00

1 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

14. jan 03:00 (+01:00) Snø på FV. 8050 løsnet fra fjell/dalside 50-200m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: 10-50m.

ObsID: 207088

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org