Snøskredvarsel for Finnmarkskysten torsdag 16.01.2020

3
Betydelig
Publisert:

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

5 - 10 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra øst., endring til frisk bris fra nordøst om ettermiddagen.
-12 °C til -8 °C på 700 moh.
Skyet.
Mest vind på kysten i nord.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 6 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordøst., endring til frisk bris fra sørøst om ettermiddagen.
-12 °C til -9 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

16.01.2020 kl. 22:27

239 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør. Minkende skredfare neste døgn: Melder stabilt vær.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 207314

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

15.01.2020 kl. 23:14

10 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

15. jan 23:22 (+01:00) - 14. jan 23:22 (+01:00) Tørre løssnøskred 2 - Middels. Naturlig utløst Ø. Under 0 moh Gjelder Ev69 Nordmannset - Skipsfjord, 2 store skred og 8 noe mindre skred

ObsID: 207156

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

15.01.2020 kl. 23:14

239 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør å vind stille. Melder bra vær.. Minkende skredfare neste døgn: Melder bra vær..

Faretegn

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 207157

Finnmarkskysten / Porsanger

Snø

15.01.2020 kl. 18:58

62 moh

Christina@obs.korps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT Ved svak belastning ses bevegelse i hele søylen. Pga svakt lag mot bakken, eller fordi søyla bikker?

Faretegn

Ingen faretegn observert Turen går i flatt terreng, så lite terreng for observering faretegn.

Snøprofil

10 cm F DF/PP 2 mm D, 1 cm K MFcr, 11 cm 4F RG 1 mm, 1 cm K MFcr, 3 cm P RG 1 mm, 1 cm K MFcr, 4 cm 1F-P RG 1 mm, 1 cm K MFcr, 4 cm 1F-P RG 1 mm, 1 cm K MFcr, 18 cm P-K RG 1 mm/1 mm, 10 cm P RG 1 mm, 1 cm K MFcr, 18 cm P FC 2 mm, 1,5 cm K MFcr, 4 cm P FC 2 mm Hardhet vs kornform???, 12 cm F DH 3 mm Hele laget -3,3 °C @ 0 cm, -4,1 °C @ 10 cm, -4,2 °C @ 20 cm, -3,8 °C @ 30 cm, -3,2 °C @ 40 cm, -2,3 °C @ 60 cm, -1,4 °C @ 80 cm, -0,8 °C @ 100 cm, -0,1 °C @ 101 cm 1 test knyttet til snøprofilen Noe usikkerhet knyttet til kornform, og delvis kornstørrelse.

Vær

Snø -3,1 °C 3 m/s fra N ↓ 100% skyer Enkelte snebyger siste døgn. Lite vind.

Snødekke

Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Skredaktivitet

15. jan. I løpet av dagen (+01:00) Ingen skredaktivitet Flatt terreng samt kort synsvidde pga. mørket.

ObsID: 207148

Finnmarkskysten / Nordkapp

Snø

14.01.2020 kl. 20:54

287 moh

Nsala@NVE (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  NSala Kommentar:  Mye nysnø i dag også
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  NSala Kommentar:  Betydelig mere snø på plasser hvor det 12 Januar var avblåst
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  NSala Kommentar:  Mye nysnø i forsenkninger på fjellet
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  NSala Kommentar:  Enkelte plasser var det øverste laget svært vindpåvirket
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  NSala Kommentar:  Det var mye snøfokk i høyden
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 12 Av:  Tester Opphavsrett:  NSala Kommentar:  LBT på ett hardt skarelag
Bilde Av Tester
Bilde 7 av 12 Av:  Tester Opphavsrett:  NSala Kommentar:  LBT brudd på 40cm, men det skulle mye til
Bilde Av Tester
Bilde 8 av 12 Av:  Tester Opphavsrett:  NSala Kommentar:  ECTP Q2 brudd på 18 ved 7 klapp
Bilde Av Snøprofil
Bilde 9 av 12 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  NSala Kommentar:  Profil går til bakken/steinur
Bilde Av Snøprofil
Bilde 10 av 12 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  NSala Kommentar:  Fant noen store krystaller på 150cm dybde
Bilde Av Snøprofil
Bilde 11 av 12 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  NSala Kommentar:  Kantkorn og kanskje noen beger
Bilde Av Snøprofil
Bilde 12 av 12 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Lett å løse ut 3 - Store V over 300 moh Finnes i noen bratte heng, hvor det er tydelig pålagring av vindtransportert snø

Snødekke

150 cm totalt Kraftig snøfokk 40 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Mye tørr løssnø i lesider og avbråst mange plasser på forhøyninger i terrenget

Skredfarevurdering

3 Betydelig Varslet faregrad er riktig

Tester

ECTP7@18cmQ2 Middels Ga ikke brudd på 40cm som forventet etter LBT

LBT@40cmQ3

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Mye vindpåvirket i alle sider

Stort snøfall Område: For kommunen. Beskrivelse: Betydelig mere snø enn 12 Januar

Snøprofil

40 cm F PP 2 mm D, 10 cm 1F DF 1 mm D, 6 cm P MFcr 1 mm D, 10 cm 1F RG 1 mm D, 5 cm K MFcr 1 mm/2 mm D, 32 cm P RG 1 mm D, 3 cm I MFcr 2 mm D, 11 cm P RG 1 mm D, 35 cm K MFcr 1 mm/2 mm D -5,5 °C @ 0 cm, -5,8 °C @ 10 cm, -5,3 °C @ 20 cm, -4,5 °C @ 30 cm, -3,8 °C @ 40 cm, -3,4 °C @ 50 cm, -3,3 °C @ 60 cm, -3,2 °C @ 70 cm, -3,1 °C @ 80 cm, -3 °C @ 90 cm, -2,9 °C @ 100 cm, -2,8 °C @ 110 cm, -2,7 °C @ 120 cm, -2,6 °C @ 130 cm, -2,4 °C @ 140 cm, -2,3 °C @ 150 cm 1 test knyttet til snøprofilen

Vær

Snø -5,4 °C 14 m/s fra Ø ← 100% skyer Fint nede ved havnivå, ellers mye vind og snøfokk oppå fjellet

Skredaktivitet

14. jan. I løpet av dagen (+01:00) Skavl Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. V. Over 300 moh Testhenget mitt som var målet med turen, var allerede løst ut. Ganske nylig

Notater

Ønsket å se på temperaturprofilen høyere opp, fuktigheten i snødekket og fersk vindtransportert snø på gammelt skarelag. samt binding mellom delvis nedbrutt og fokksnø høyere opp hvor snøen kanskje er tørrere. Konklusjon etter tur; det var tørr snø i alle lag på 250moh

ObsID: 206954

Finnmarkskysten / Nordvågveien

Snø

14.01.2020 kl. 16:52

4 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

14. jan 16:52 (+01:00) Snø på FV. 8050 løsnet fra fjell/dalside 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: 10-50m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 207106

Finnmarkskysten / Nordvågveien

Snø

14.01.2020 kl. 16:40

5 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

14. jan 16:40 (+01:00) Snø på FV. 8050 løsnet fra fjell/dalside 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: <10m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 207101

Finnmarkskysten / Nordvågveien

Snø

14.01.2020 kl. 16:12

5 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

14. jan 16:12 (+01:00) Snø på FV. 8050 løsnet fra fjell/dalside 50-200m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: <10m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 207096

Finnmarkskysten / Nordvågveien

Snø

14.01.2020 kl. 15:14

0 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

14. jan 15:14 (+01:00) Snø på FV. 8050 løsnet fra fjell/dalside 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: 10-50m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 207079

Finnmarkskysten / Nordvågveien

Snø

14.01.2020 kl. 15:14

0 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

14. jan 15:14 (+01:00) Snø på FV. 8050 løsnet fra fjell/dalside 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: 10-50m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 207080

Finnmarkskysten / Storbukta

Snø

14.01.2020 kl. 09:07

9 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

14. jan 09:07 (+01:00) Snø på EV. 69 løsnet fra vegskjæring 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: <10m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 207107

Finnmarkskysten / Honningsvåg

Snø

14.01.2020 kl. 09:00

0 moh

karin@bergbjornfjellservice.no (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 

Skredaktivitet

14. jan. 6-12 (+01:00) Tørre flakskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. Ø. Under 200 moh 13 skred er gått i løpet av natten på veien til Nordvåg

ObsID: 206846

Finnmarkskysten / Honningsvåg

Snø

14.01.2020 kl. 07:59

0 moh

karin@bergbjornfjellservice.no (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 

Vær

Snø 0 °C 15 m/s fra Ø ← 80% skyer

Skredaktivitet

14. jan. 0-6 (+01:00) Tørre flakskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. Ø. Under 200 moh

ObsID: 206851

Finnmarkskysten / Nordvågveien

Snø

14.01.2020 kl. 05:28

11 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

14. jan 05:28 (+01:00) Snø på FV. 8050 løsnet fra fjell/dalside 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: 10-50m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 207098

Finnmarkskysten / Nordvågveien

Snø

14.01.2020 kl. 04:45

6 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

14. jan 04:45 (+01:00) Snø på FV. 8050 løsnet fra fjell/dalside 0-50m over veg. Blokkert veglengde: Kun i grøft.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 207103

Finnmarkskysten / Nordvågveien

Snø

14.01.2020 kl. 04:00

5 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

14. jan 04:00 (+01:00) Snø på FV. 8050 løsnet fra fjell/dalside 50-200m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: <10m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 207083

Finnmarkskysten / Nordvågveien

Snø

14.01.2020 kl. 03:00

1 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

14. jan 03:00 (+01:00) Snø på FV. 8050 løsnet fra fjell/dalside 50-200m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: 10-50m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 207087

Finnmarkskysten / Nordvågveien

Snø

14.01.2020 kl. 03:00

1 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

14. jan 03:00 (+01:00) Snø på FV. 8050 løsnet fra fjell/dalside 50-200m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: 10-50m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 207088

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

13.01.2020 kl. 22:22

10 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

13. jan 22:46 (+01:00) - 12. jan 22:46 (+01:00) Tørre løssnøskred 3 - Store. Naturlig utløst SV. Under 0 moh Gjelder Ev69 Nordmannset - Skipsfjord, Det gikk 3 skred på E69 seibukta. Det gikk 8 skred på Nordvågen.

ObsID: 206807

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

13.01.2020 kl. 22:22

239 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). Mye nedbør og snøfokk. Økende skredfare neste døgn: Det melder mye nedbør å stiv kulling.

Faretegn

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 206808

Finnmarkskysten / Nordvågveien

Snø

13.01.2020 kl. 15:36

1 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

13. jan 15:36 (+01:00) Snø på FV. 8050 løsnet fra fjell/dalside 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: 10-50m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 207081

Finnmarkskysten / Seibukta

Snø

13.01.2020 kl. 11:06

4 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

13. jan 11:06 (+01:00) Snø på EV. 69 løsnet fra fjell/dalside 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: 10-50m. Stengt for all trafikk på EV. 69 mellom 13.01.2020 kl. 11:06 og 15.01.2020 kl. 17:00.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 209782

Finnmarkskysten / Honningsvåg

Snø

13.01.2020 kl. 10:26

0 moh

karin@bergbjornfjellservice.no (Ukjent)

Skredaktivitet

13. jan. 6-12 (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Mange bratte heng. V. Under 200 moh Skred på vei rett før Kuvika, på veien til Kamøyvær

ObsID: 206859

Finnmarkskysten / Honningsvåg

Snø

13.01.2020 kl. 10:15

0 moh

karin@bergbjornfjellservice.no (Ukjent)

Skredaktivitet

13. jan. 12-18 (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. NV. Under 100 moh

ObsID: 206854

Finnmarkskysten / Honningsvåg

Snø

13.01.2020 kl. 06:21

0 moh

karin@bergbjornfjellservice.no (Ukjent)

Skredaktivitet

13. jan. 0-6 (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Mange bratte heng. SV. Under 200 moh Snøskred gikk over garasje på Nordkappgata 35 og ned på vei, et annet snøskred traff husvegg på Holmbuktveien 3 og flyttet en bil med 2 m. Et tredje skred gikk ned på vei ved Holmbukt. https://www.nrk.no/finnmark/vurderer-evakuering-etter-tre-snoskred-i-honningsvag-1.14857841

ObsID: 206856

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org