Snøskredvarsel for Finnmarkskysten torsdag 16.01.2020

3
Betydelig
Publisert:

Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terreng brattere enn 30 grader med fersk fokksnø og utløpsområder under slikt terreng.
Illustrasjon av ferdselsråd Unngå terrengfeller.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Liten tilleggsbelastning
Mange bratte heng

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

5 - 10 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra øst., endring til frisk bris fra nordøst om ettermiddagen.
-12 °C til -8 °C på 700 moh.
Skyet.
Mest vind på kysten i nord.

For oppdatert værvarsel se yr.no
2 - 6 mm nedbør i døgnet.
Frisk bris fra nordøst., endring til frisk bris fra sørøst om ettermiddagen.
-12 °C til -9 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra regObs siste 3 døgn

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

16.01.2020 kl. 22:27

239 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør. Minkende skredfare neste døgn: Melder stabilt vær.

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 207314

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

15.01.2020 kl. 23:14

10 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

15. jan 23:22 - 14. jan 23:22 Tørre løssnøskred 2 - Middels. Naturlig utløst Ø. Under 0 moh Gjelder Ev69 Nordmannset - Skipsfjord, 2 store skred og 8 noe mindre skred

ObsID: 207156

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

15.01.2020 kl. 23:14

239 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør å vind stille. Melder bra vær.. Minkende skredfare neste døgn: Melder bra vær..

Faretegn

Stort snøfall

Fersk vindtransportert snø

ObsID: 207157

Finnmarkskysten / PORSANGER

Snø

15.01.2020 kl. 18:58

62 moh

Christina@obs.korps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 1 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

Litt tørr løssnø (1-10cm) Tørr

Faretegn

Ingen faretegn observert Turen går i flatt terreng, så lite terreng for observering faretegn.

Skredaktivitet

15. jan. I løpet av dagen Ingen skredaktivitet Flatt terreng samt kort synsvidde pga. mørket.

Tester

LBT Ved svak belastning ses bevegelse i hele søylen. Pga svakt lag mot bakken, eller fordi søyla bikker?

Vær

Snø -3,1 °C 3 m/s fra N ↓ 100% skyer Enkelte snebyger siste døgn. Lite vind.

Snøprofil

10 cm F DF/PP 2 mm D, 1 cm K MFcr, 11 cm 4F RG 1 mm, 1 cm K MFcr, 3 cm P RG 1 mm, 1 cm K MFcr, 4 cm 1F-P RG 1 mm, 1 cm K MFcr, 4 cm 1F-P RG 1 mm, 1 cm K MFcr, 18 cm P-K RG 1 mm/1 mm, 10 cm P RG 1 mm, 1 cm K MFcr, 18 cm P FC 2 mm, 1,5 cm K MFcr, 4 cm P FC 2 mm Hardhet vs kornform???, 12 cm F DH 3 mm Hele laget -3,3 °C @ 0 cm, -4,1 °C @ 10 cm, -4,2 °C @ 20 cm, -3,8 °C @ 30 cm, -3,2 °C @ 40 cm, -2,3 °C @ 60 cm, -1,4 °C @ 80 cm, -0,8 °C @ 100 cm, -0,1 °C @ 101 cm 1 test knyttet til snøprofilen Noe usikkerhet knyttet til kornform, og delvis kornstørrelse.

ObsID: 207148

Finnmarkskysten / NORDKAPP

Snø

14.01.2020 kl. 20:54

287 moh

NSala (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  NSala Kommentar:  Mye nysnø i dag også
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  NSala Kommentar:  Betydelig mere snø på plasser hvor det 12 Januar var avblåst
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  NSala Kommentar:  Mye nysnø i forsenkninger på fjellet
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  NSala Kommentar:  Enkelte plasser var det øverste laget svært vindpåvirket
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  NSala Kommentar:  Det var mye snøfokk i høyden
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 12 Av:  Tester Opphavsrett:  NSala Kommentar:  LBT på ett hardt skarelag
Bilde Av Tester
Bilde 7 av 12 Av:  Tester Opphavsrett:  NSala Kommentar:  LBT brudd på 40cm, men det skulle mye til
Bilde Av Tester
Bilde 8 av 12 Av:  Tester Opphavsrett:  NSala Kommentar:  ECTP Q2 brudd på 18 ved 7 klapp
Bilde Av Snøprofil
Bilde 9 av 12 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  NSala Kommentar:  Profil går til bakken/steinur
Bilde Av Snøprofil
Bilde 10 av 12 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  NSala Kommentar:  Fant noen store krystaller på 150cm dybde
Bilde Av Snøprofil
Bilde 11 av 12 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  NSala Kommentar:  Kantkorn og kanskje noen beger
Bilde Av Snøprofil
Bilde 12 av 12 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snøprofil

40 cm F PP 2 mm D, 10 cm 1F DF 1 mm D, 6 cm P MFcr 1 mm D, 10 cm 1F RG 1 mm D, 5 cm K MFcr 1 mm/2 mm D, 32 cm P RG 1 mm D, 3 cm I MFcr 2 mm D, 11 cm P RG 1 mm D, 35 cm K MFcr 1 mm/2 mm D -5,5 °C @ 0 cm, -5,8 °C @ 10 cm, -5,3 °C @ 20 cm, -4,5 °C @ 30 cm, -3,8 °C @ 40 cm, -3,4 °C @ 50 cm, -3,3 °C @ 60 cm, -3,2 °C @ 70 cm, -3,1 °C @ 80 cm, -3 °C @ 90 cm, -2,9 °C @ 100 cm, -2,8 °C @ 110 cm, -2,7 °C @ 120 cm, -2,6 °C @ 130 cm, -2,4 °C @ 140 cm, -2,3 °C @ 150 cm 1 test knyttet til snøprofilen

Skredfarevurdering

3 Betydelig Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Lett å løse ut 3 - Store V over 300 moh Finnes i noen bratte heng, hvor det er tydelig pålagring av vindtransportert snø

Snødekke

150 cm totalt Kraftig snøfokk 40 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Mye tørr løssnø i lesider og avbråst mange plasser på forhøyninger i terrenget

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Mye vindpåvirket i alle sider

Stort snøfall Område: For kommunen. Beskrivelse: Betydelig mere snø enn 12 Januar

Skredaktivitet

14. jan. I løpet av dagen Skavl Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. V. Over 300 moh Testhenget mitt som var målet med turen, var allerede løst ut. Ganske nylig

Tester

ECTP7@18cmQ2 Middels Ga ikke brudd på 40cm som forventet etter LBT

LBT@40cmQ3

Notater

Ønsket å se på temperaturprofilen høyere opp, fuktigheten i snødekket og fersk vindtransportert snø på gammelt skarelag. samt binding mellom delvis nedbrutt og fokksnø høyere opp hvor snøen kanskje er tørrere. Konklusjon etter tur; det var tørr snø i alle lag på 250moh

Vær

Snø -5,4 °C 14 m/s fra Ø ← 100% skyer Fint nede ved havnivå, ellers mye vind og snøfokk oppå fjellet

ObsID: 206954

Finnmarkskysten / Nordvågveien

Snø

14.01.2020 kl. 16:52

4 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

14. jan 16:52 Snø på FV. 8050 løsnet fra fjell/dalside 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: 10-50m.

ObsID: 207106

Finnmarkskysten / Nordvågveien

Snø

14.01.2020 kl. 16:40

5 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

14. jan 16:40 Snø på FV. 8050 løsnet fra fjell/dalside 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: <10m.

ObsID: 207101

Finnmarkskysten / Nordvågveien

Snø

14.01.2020 kl. 16:12

5 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

14. jan 16:12 Snø på FV. 8050 løsnet fra fjell/dalside 50-200m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: <10m.

ObsID: 207096

Finnmarkskysten / Nordvågveien

Snø

14.01.2020 kl. 15:14

moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

14. jan 15:14 Snø på FV. 8050 løsnet fra fjell/dalside 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: 10-50m.

ObsID: 207079

Finnmarkskysten / Nordvågveien

Snø

14.01.2020 kl. 15:14

moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

14. jan 15:14 Snø på FV. 8050 løsnet fra fjell/dalside 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: 10-50m.

ObsID: 207080

Finnmarkskysten / Storbukta

Snø

14.01.2020 kl. 09:07

9 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

14. jan 09:07 Snø på EV. 69 løsnet fra vegskjæring 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: <10m.

ObsID: 207107

Finnmarkskysten / Honningsvåg

Snø

14.01.2020 kl. 09:00

moh

karin@bergbjornfjellservice.no (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 

Skredaktivitet

14. jan. 6-12 Tørre flakskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. Ø. Under 200 moh 13 skred er gått i løpet av natten på veien til Nordvåg

ObsID: 206846

Finnmarkskysten / Honningsvåg

Snø

14.01.2020 kl. 07:59

moh

karin@bergbjornfjellservice.no (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 

Skredaktivitet

14. jan. 0-6 Tørre flakskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. Ø. Under 200 moh

Vær

Snø 0 °C 15 m/s fra Ø ← 80% skyer

ObsID: 206851

Finnmarkskysten / Nordvågveien

Snø

14.01.2020 kl. 05:28

11 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

14. jan 05:28 Snø på FV. 8050 løsnet fra fjell/dalside 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: 10-50m.

ObsID: 207098

Finnmarkskysten / Nordvågveien

Snø

14.01.2020 kl. 04:45

6 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

14. jan 04:45 Snø på FV. 8050 løsnet fra fjell/dalside 0-50m over veg. Blokkert veglengde: Kun i grøft.

ObsID: 207103

Finnmarkskysten / Nordvågveien

Snø

14.01.2020 kl. 04:00

5 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

14. jan 04:00 Snø på FV. 8050 løsnet fra fjell/dalside 50-200m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: <10m.

ObsID: 207083

Finnmarkskysten / Nordvågveien

Snø

14.01.2020 kl. 03:00

1 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

14. jan 03:00 Snø på FV. 8050 løsnet fra fjell/dalside 50-200m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: 10-50m.

ObsID: 207087

Finnmarkskysten / Nordvågveien

Snø

14.01.2020 kl. 03:00

1 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

Skredhendelse

14. jan 03:00 Snø på FV. 8050 løsnet fra fjell/dalside 50-200m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: 10-50m.

ObsID: 207088

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org