Snøskredvarsel for Finnmarkskysten tirsdag 14.01.2020

4
Stor
Publisert:

Kraftig vindøkning vil føre til stor vindtransport av snø inn i leheng. Skred kan utløses både naturlig og av skiløper. Unngå alt skredterreng.

Illustrasjon av ferdselsråd For beredskap : Områder i le for hovedvindretningen vil være mest utsatt for snøskred. Snøskredene kan bli store og nå ned til skredutsatte veier og bebyggelse. For friluftsliv : Hold deg unna terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Mange bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Varselet er basert på et enklere datagrunnlag enn regionale varsler og utgis kun for faregrad 4 og 5. Det har snødd mye nord i regionen de siste dagene. Kombinert med vindøkning fra NØ-Ø vil det fortsatt legges opp store fokksnøansamlinger i leheng som er utsatt for denne vindretningen. Det forventes at skred kan løsne naturlig i mange leheng og noen av disse kan også bli store (str. 3). Skredfaren er størst nord i regionen i området rundt Magerøya.
Det har kommet mye nysnø siste døgn i området rundt Honningsvåg kombinert med vind fra Ø. Dette har ført til at det har bygget seg opp store fokksnøansamlinger i leheng, særlig mot vest. Stabilitetstest viser at fokksnøen løsner lett på et svakt lag av nedføyka nysnø over eldre skarelag.
Det meldes om at det har gått flere snøskred i området mandag.
3 - 6 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra øst., endring til liten kuling fra nordøst om formiddagen.
-11 °C til -5 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Finnmarkskysten / NORDKAPP

Snø

14.01.2020 kl. 20:54

287 moh

nsala@nve (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  NSala Kommentar:  Mye nysnø i dag også
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  NSala Kommentar:  Betydelig mere snø på plasser hvor det 12 Januar var avblåst
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  NSala Kommentar:  Mye nysnø i forsenkninger på fjellet
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  NSala Kommentar:  Enkelte plasser var det øverste laget svært vindpåvirket
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  NSala Kommentar:  Det var mye snøfokk i høyden
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 12 Av:  Tester Opphavsrett:  NSala Kommentar:  LBT på ett hardt skarelag
Bilde Av Tester
Bilde 7 av 12 Av:  Tester Opphavsrett:  NSala Kommentar:  LBT brudd på 40cm, men det skulle mye til
Bilde Av Tester
Bilde 8 av 12 Av:  Tester Opphavsrett:  NSala Kommentar:  ECTP Q2 brudd på 18 ved 7 klapp
Bilde Av Snøprofil
Bilde 9 av 12 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  NSala Kommentar:  Profil går til bakken/steinur
Bilde Av Snøprofil
Bilde 10 av 12 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  NSala Kommentar:  Fant noen store krystaller på 150cm dybde
Bilde Av Snøprofil
Bilde 11 av 12 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  NSala Kommentar:  Kantkorn og kanskje noen beger
Bilde Av Snøprofil
Bilde 12 av 12 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTP7@18cmQ2 Middels Ga ikke brudd på 40cm som forventet etter LBT

LBT@40cmQ3

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Mye vindpåvirket i alle sider

Stort snøfall Område: For kommunen. Beskrivelse: Betydelig mere snø enn 12 Januar

Skredaktivitet

14. jan. I løpet av dagen Skavl Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. V. Over 300 moh Testhenget mitt som var målet med turen, var allerede løst ut. Ganske nylig

Snødekke

150 cm totalt Kraftig snøfokk 40 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Mye tørr løssnø i lesider og avbråst mange plasser på forhøyninger i terrenget

Skredfarevurdering

3 Betydelig Varslet faregrad er riktig

Vær

Snø -5,4 °C 14 m/s fra Ø ← 100% skyer Fint nede ved havnivå, ellers mye vind og snøfokk oppå fjellet

Snøprofil

40 cm F PP 2 mm D, 10 cm 1F DF 1 mm D, 6 cm P MFcr 1 mm D, 10 cm 1F RG 1 mm D, 5 cm K MFcr 1 mm/2 mm D, 32 cm P RG 1 mm D, 3 cm I MFcr 2 mm D, 11 cm P RG 1 mm D, 35 cm K MFcr 1 mm/2 mm D -5,5 °C @ 0 cm, -5,8 °C @ 10 cm, -5,3 °C @ 20 cm, -4,5 °C @ 30 cm, -3,8 °C @ 40 cm, -3,4 °C @ 50 cm, -3,3 °C @ 60 cm, -3,2 °C @ 70 cm, -3,1 °C @ 80 cm, -3 °C @ 90 cm, -2,9 °C @ 100 cm, -2,8 °C @ 110 cm, -2,7 °C @ 120 cm, -2,6 °C @ 130 cm, -2,4 °C @ 140 cm, -2,3 °C @ 150 cm 1 test knyttet til snøprofilen

Notater

Ønsket å se på temperaturprofilen høyere opp, fuktigheten i snødekket og fersk vindtransportert snø på gammelt skarelag. samt binding mellom delvis nedbrutt og fokksnø høyere opp hvor snøen kanskje er tørrere. Konklusjon etter tur; det var tørr snø i alle lag på 250moh

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Lett å løse ut 3 - Store V over 300 moh Finnes i noen bratte heng, hvor det er tydelig pålagring av vindtransportert snø

ObsID: 206954

Finnmarkskysten / Nordvågveien

Snø

14.01.2020 kl. 16:52

4 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

14. jan 16:52 Snø på FV. 8050 løsnet fra fjell/dalside 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: 10-50m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 207106

Finnmarkskysten / Nordvågveien

Snø

14.01.2020 kl. 16:40

5 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

14. jan 16:40 Snø på FV. 8050 løsnet fra fjell/dalside 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: <10m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 207101

Finnmarkskysten / Nordvågveien

Snø

14.01.2020 kl. 16:12

5 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

14. jan 16:12 Snø på FV. 8050 løsnet fra fjell/dalside 50-200m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: <10m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 207096

Finnmarkskysten / Nordvågveien

Snø

14.01.2020 kl. 15:14

moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

14. jan 15:14 Snø på FV. 8050 løsnet fra fjell/dalside 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: 10-50m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 207079

Finnmarkskysten / Nordvågveien

Snø

14.01.2020 kl. 15:14

moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

14. jan 15:14 Snø på FV. 8050 løsnet fra fjell/dalside 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: 10-50m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 207080

Finnmarkskysten / Storbukta

Snø

14.01.2020 kl. 09:07

9 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

14. jan 09:07 Snø på EV. 69 løsnet fra vegskjæring 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: <10m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 207107

Finnmarkskysten / Honningsvåg

Snø

14.01.2020 kl. 09:00

moh

karin@bergbjornfjellservice.no (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 

Skredaktivitet

14. jan. 6-12 Tørre flakskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. Ø. Under 200 moh 13 skred er gått i løpet av natten på veien til Nordvåg

ObsID: 206846

Finnmarkskysten / Honningsvåg

Snø

14.01.2020 kl. 07:59

moh

karin@bergbjornfjellservice.no (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 

Vær

Snø 0 °C 15 m/s fra Ø ← 80% skyer

Skredaktivitet

14. jan. 0-6 Tørre flakskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. Ø. Under 200 moh

ObsID: 206851

Finnmarkskysten / Nordvågveien

Snø

14.01.2020 kl. 05:28

11 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

14. jan 05:28 Snø på FV. 8050 løsnet fra fjell/dalside 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: 10-50m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 207098

Finnmarkskysten / Nordvågveien

Snø

14.01.2020 kl. 04:45

6 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

14. jan 04:45 Snø på FV. 8050 løsnet fra fjell/dalside 0-50m over veg. Blokkert veglengde: Kun i grøft.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 207103

Finnmarkskysten / Nordvågveien

Snø

14.01.2020 kl. 04:00

5 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

14. jan 04:00 Snø på FV. 8050 løsnet fra fjell/dalside 50-200m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: <10m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 207083

Finnmarkskysten / Nordvågveien

Snø

14.01.2020 kl. 03:00

1 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

14. jan 03:00 Snø på FV. 8050 løsnet fra fjell/dalside 50-200m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: 10-50m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 207087

Finnmarkskysten / Nordvågveien

Snø

14.01.2020 kl. 03:00

1 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

14. jan 03:00 Snø på FV. 8050 løsnet fra fjell/dalside 50-200m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: 10-50m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 207088

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

13.01.2020 kl. 22:22

10 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

13. jan 22:46 - 12. jan 22:46 Tørre løssnøskred 3 - Store. Naturlig utløst SV. Under 0 moh Gjelder Ev69 Nordmannset - Skipsfjord, Det gikk 3 skred på E69 seibukta. Det gikk 8 skred på Nordvågen.

ObsID: 206807

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

13.01.2020 kl. 22:22

239 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). Mye nedbør og snøfokk. Økende skredfare neste døgn: Det melder mye nedbør å stiv kulling.

ObsID: 206808

Finnmarkskysten / Nordvågveien

Snø

13.01.2020 kl. 15:36

1 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

13. jan 15:36 Snø på FV. 8050 løsnet fra fjell/dalside 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: 10-50m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 207081

Finnmarkskysten / Seibukta

Snø

13.01.2020 kl. 11:06

4 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

13. jan 11:06 Snø på EV. 69 løsnet fra fjell/dalside 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: 10-50m. Stengt for all trafikk på EV. 69 mellom 13.01.2020 kl. 11:06 og 15.01.2020 kl. 17:00.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 209782

Finnmarkskysten / Honningsvåg

Snø

13.01.2020 kl. 10:26

moh

karin@bergbjornfjellservice.no (Ukjent)

Skredaktivitet

13. jan. 6-12 Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Mange bratte heng. V. Under 200 moh Skred på vei rett før Kuvika, på veien til Kamøyvær

ObsID: 206859

Finnmarkskysten / Honningsvåg

Snø

13.01.2020 kl. 10:15

moh

karin@bergbjornfjellservice.no (Ukjent)

Skredaktivitet

13. jan. 12-18 Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. NV. Under 100 moh

ObsID: 206854

Finnmarkskysten / Honningsvåg

Snø

13.01.2020 kl. 06:21

moh

karin@bergbjornfjellservice.no (Ukjent)

Skredaktivitet

13. jan. 0-6 Tørre flakskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Mange bratte heng. SV. Under 200 moh Snøskred gikk over garasje på Nordkappgata 35 og ned på vei, et annet snøskred traff husvegg på Holmbuktveien 3 og flyttet en bil med 2 m. Et tredje skred gikk ned på vei ved Holmbukt. https://www.nrk.no/finnmark/vurderer-evakuering-etter-tre-snoskred-i-honningsvag-1.14857841

ObsID: 206856

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

12.01.2020 kl. 21:27

239 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Mye nedbør. Økende skredfare neste døgn: Melder mye snø i natt.

ObsID: 206664

Finnmarkskysten / NORDKAPP

Snø

12.01.2020 kl. 20:35

109 moh

nsala@nve (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  NSala Kommentar:  Mye løssnø
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  NSala Kommentar:  Avblåste områder hvor skare og is stikker fram
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  NSala Kommentar:  Brudd på 55cm ved LBT
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  NSala Kommentar:  Ved løft av blokk på 55cm datt de nederste laget på 29cm av
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  NSala Kommentar:  Tydelig forskjell mellom vindtransportert snø og smeltefrys i testgrop
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

ECTN21@55cmQ1 Dårlig

ECTN13@26cmQ1 Dårlig

ECTN6@12cmQ3 Middels

LBT@55cmQ1 Bryter Lett og glatt

LBT@26cmQ1 Bryter lett og glatt

Faretegn

Stort snøfall Område: For kommunen

Fersk vindtransportert snø Område: For kommunen. Beskrivelse: Mye vindtransportert snø i vestvendte sider

Snødekke

90 cm totalt Kraftig snøfokk 40 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Fuktig Mye vindtransportert nysnø i lesider, spesielt vestvendt. Også avblåste områder hvor skare og is stikker fram

Vær

Snø -3 °C 15 m/s fra Ø ← 100% skyer

Snøprofil

26 cm F PP 1 mm M, 29 cm 4F DF 1 mm M, 9 cm P RG 0 mm M, 2 cm 1F DF 1 mm M, 24 cm K MFcr 2 mm W, 16 cm 1F MFcr 1 mm W -3,2 °C @ 0 cm, -2,8 °C @ 10 cm, -2,5 °C @ 20 cm, -2,1 °C @ 30 cm, -1,8 °C @ 40 cm, -1,3 °C @ 50 cm, -0,7 °C @ 60 cm, -0,3 °C @ 70 cm, -0,2 °C @ 80 cm, -0,2 °C @ 90 cm, -0,2 °C @ 100 cm 5 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 206672

Finnmarkskysten / PORSANGER

Snø

12.01.2020 kl. 12:47

69 moh

Christina@obs.korps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Christina@obs.korps Kommentar:  Grove korn kjennes ved utgraving. Fosete sne hele veien ned.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Christina@obs.korps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Christina@obs.korps Kommentar:  6 lag lett gjennomtrengelig med brettet, adskilt av skarelag. Nedre lag mot bakken rauser lett ut.
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Christina@obs.korps Kommentar:  Ved noe belastning bevegelse i overgang nedre lag. Ved stor belastning flytting som vist på bildet.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Tester

LBT@40cm Ved noe påslag ses en bevegelse i blokken, ned mot bakken, men usikker hvor akkurat. Ved økende belastning brudd i nedre lag. Ikke sett på bruddflate. Forsøkt vist på bildet.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: På dette stedet

Snødekke

5 cm nysnø Anslår 5 cm snø siste døgn, ut fra egenobservert snøfall.

Vær

Snø -4,6 °C 1 m/s fra S ↑ 100% skyer Antydning til snøfall ved start observasjon. Økende snøfall fra omkring kl. 14. Vind økende fra stille til opp mot svak vind. Minusgrader omkring 3-5 siste døgn.

Skredproblem

Kantkornet snø ved bakken Usikre vurderinger.

Snøprofil

4 cm F DF/PP 2 mm, 1 cm MFcr Anslått tykkelse. 1-2 cm., 3 cm F-4F RG 1 mm Usikker på kategori og kornstørrelse. Ser også noen nåler lengde 1-2 mm., 1 cm MFcr Tykkelse ikke målt, men anslått til 1-2 cm., 7 cm 1F RG 1 mm Usikker kategori og størrelse. Ser også mindre korn str. 0,5, 1 cm MFcr Tykkelse anslått, ikke målt. 1-2 cm., 6 cm 4F RG 1 mm Usikker kategori., 1 cm MFcr Tykkelse anslått, ikke målt. 1-2 cm., 16 cm 4F FC Svært usikker observasjon. Uteglemt vurdere størrelse. Vil kantkorn kunne medføre kritisk lag?, 1 cm MFcr Ikke målt tykkelse, men anslått til 1-2 cm., 10 cm F DH 3 mm Hele laget Usikkerhet omkring kategori og størrelse. Observerer uten forstørrelseshjelp, og kjenner i laget, store korn som lett raser ut. Velger å sette det som kritisk lag. -4,6 °C @ 0 cm, -4,8 °C @ 3 cm, -3,7 °C @ 7 cm, -3,2 °C @ 12 cm, -1,6 °C @ 20 cm, -1 °C @ 32 cm, -0,7 °C @ 45 cm, -0,2 °C @ 50 cm 1 test knyttet til snøprofilen Flere lag hvor usikker observasjon kornkategori og størrelse. Med bakgrunn i endel regn 9. januar tenkte jeg observasjonene ville vise smelteformer.

ObsID: 206653

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

11.01.2020 kl. 18:55

152 moh

drift@svv (**)

Faretegn

Ingen faretegn observert

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør. EV69 Hønsa - Reinelv er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Melder mye nedbør å vind..

ObsID: 206537

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org