Snøskredvarsel for Finnmarkskysten tirsdag 14.01.2020

4
Stor
Publisert:

Kraftig vindøkning vil føre til stor vindtransport av snø inn i leheng. Skred kan utløses både naturlig og av skiløper. Unngå alt skredterreng.

Høyeste faregrad per dag:
Illustrasjon av ferdselsråd For beredskap : Områder i le for hovedvindretningen vil være mest utsatt for snøskred. Snøskredene kan bli store og nå ned til skredutsatte veier og bebyggelse. For friluftsliv : Hold deg unna terreng brattere enn 30 grader og utløpssoner for skred.

Fokksnø (flakskred)

Nedføyket svakt lag med nysnø

Les mer om skredproblemet
3 - Store
Naturlig utløst
Mange bratte heng
Sannsynlig

Usikker på hvordan du skal forstå innholdet i et snøskredvarsel?

Varselet er basert på et enklere datagrunnlag enn regionale varsler og utgis kun for faregrad 4 og 5. Det har snødd mye nord i regionen de siste dagene. Kombinert med vindøkning fra NØ-Ø vil det fortsatt legges opp store fokksnøansamlinger i leheng som er utsatt for denne vindretningen. Det forventes at skred kan løsne naturlig i mange leheng og noen av disse kan også bli store (str. 3). Skredfaren er størst nord i regionen i området rundt Magerøya.
Det har kommet mye nysnø siste døgn i området rundt Honningsvåg kombinert med vind fra Ø. Dette har ført til at det har bygget seg opp store fokksnøansamlinger i leheng, særlig mot vest. Stabilitetstest viser at fokksnøen løsner lett på et svakt lag av nedføyka nysnø over eldre skarelag.
Det meldes om at det har gått flere snøskred i området mandag.
3 - 6 mm nedbør i døgnet.
Stiv kuling fra øst., endring til liten kuling fra nordøst om formiddagen.
-11 °C til -5 °C på 700 moh.
Delvis skyet.

For oppdatert værvarsel se yr.no

Observasjoner fra Regobs siste 3 døgn

Finnmarkskysten / Nordkapp

Snø

14.01.2020 kl. 20:54

287 moh

Nsala@NVE (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  NSala Kommentar:  Mye nysnø i dag også
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  NSala Kommentar:  Betydelig mere snø på plasser hvor det 12 Januar var avblåst
Bilde Av Snødekke
Bilde 3 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  NSala Kommentar:  Mye nysnø i forsenkninger på fjellet
Bilde Av Snødekke
Bilde 4 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  NSala Kommentar:  Enkelte plasser var det øverste laget svært vindpåvirket
Bilde Av Snødekke
Bilde 5 av 12 Av:  Snødekke Opphavsrett:  NSala Kommentar:  Det var mye snøfokk i høyden
Bilde Av Tester
Bilde 6 av 12 Av:  Tester Opphavsrett:  NSala Kommentar:  LBT på ett hardt skarelag
Bilde Av Tester
Bilde 7 av 12 Av:  Tester Opphavsrett:  NSala Kommentar:  LBT brudd på 40cm, men det skulle mye til
Bilde Av Tester
Bilde 8 av 12 Av:  Tester Opphavsrett:  NSala Kommentar:  ECTP Q2 brudd på 18 ved 7 klapp
Bilde Av Snøprofil
Bilde 9 av 12 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  NSala Kommentar:  Profil går til bakken/steinur
Bilde Av Snøprofil
Bilde 10 av 12 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  NSala Kommentar:  Fant noen store krystaller på 150cm dybde
Bilde Av Snøprofil
Bilde 11 av 12 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  NSala Kommentar:  Kantkorn og kanskje noen beger
Bilde Av Snøprofil
Bilde 12 av 12 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

150 cm totalt Kraftig snøfokk 40 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Tørr Mye tørr løssnø i lesider og avbråst mange plasser på forhøyninger i terrenget

Notater

Ønsket å se på temperaturprofilen høyere opp, fuktigheten i snødekket og fersk vindtransportert snø på gammelt skarelag. samt binding mellom delvis nedbrutt og fokksnø høyere opp hvor snøen kanskje er tørrere. Konklusjon etter tur; det var tørr snø i alle lag på 250moh

Tester

ECTP7@18cmQ2 Middels Ga ikke brudd på 40cm som forventet etter LBT

LBT@40cmQ3

Vær

Snø -5,4 °C 14 m/s fra Ø ← 100% skyer Fint nede ved havnivå, ellers mye vind og snøfokk oppå fjellet

Skredfarevurdering

3 Betydelig Varslet faregrad er riktig

Skredproblem

Tørre flakskred Dårlig binding mellom lag i fokksnøen Innen en halv meter Lett å løse ut 3 - Store V over 300 moh Finnes i noen bratte heng, hvor det er tydelig pålagring av vindtransportert snø

Faretegn

Fersk vindtransportert snø Område: Fylket/varslingsregion. Beskrivelse: Mye vindpåvirket i alle sider

Stort snøfall Område: For kommunen. Beskrivelse: Betydelig mere snø enn 12 Januar

Snøprofil

40 cm F PP 2 mm D, 10 cm 1F DF 1 mm D, 6 cm P MFcr 1 mm D, 10 cm 1F RG 1 mm D, 5 cm K MFcr 1 mm/2 mm D, 32 cm P RG 1 mm D, 3 cm I MFcr 2 mm D, 11 cm P RG 1 mm D, 35 cm K MFcr 1 mm/2 mm D -5,5 °C @ 0 cm, -5,8 °C @ 10 cm, -5,3 °C @ 20 cm, -4,5 °C @ 30 cm, -3,8 °C @ 40 cm, -3,4 °C @ 50 cm, -3,3 °C @ 60 cm, -3,2 °C @ 70 cm, -3,1 °C @ 80 cm, -3 °C @ 90 cm, -2,9 °C @ 100 cm, -2,8 °C @ 110 cm, -2,7 °C @ 120 cm, -2,6 °C @ 130 cm, -2,4 °C @ 140 cm, -2,3 °C @ 150 cm 1 test knyttet til snøprofilen

Skredaktivitet

14. jan. I løpet av dagen (+01:00) Skavl Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Noen bratte heng. V. Over 300 moh Testhenget mitt som var målet med turen, var allerede løst ut. Ganske nylig

ObsID: 206954

Finnmarkskysten / Nordvågveien

Snø

14.01.2020 kl. 16:52

4 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

14. jan 16:52 (+01:00) Snø på FV. 8050 løsnet fra fjell/dalside 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: 10-50m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 207106

Finnmarkskysten / Nordvågveien

Snø

14.01.2020 kl. 16:40

5 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

14. jan 16:40 (+01:00) Snø på FV. 8050 løsnet fra fjell/dalside 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: <10m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 207101

Finnmarkskysten / Nordvågveien

Snø

14.01.2020 kl. 16:12

5 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

14. jan 16:12 (+01:00) Snø på FV. 8050 løsnet fra fjell/dalside 50-200m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: <10m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 207096

Finnmarkskysten / Nordvågveien

Snø

14.01.2020 kl. 15:14

0 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

14. jan 15:14 (+01:00) Snø på FV. 8050 løsnet fra fjell/dalside 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: 10-50m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 207079

Finnmarkskysten / Nordvågveien

Snø

14.01.2020 kl. 15:14

0 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

14. jan 15:14 (+01:00) Snø på FV. 8050 løsnet fra fjell/dalside 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: 10-50m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 207080

Finnmarkskysten / Storbukta

Snø

14.01.2020 kl. 09:07

9 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

14. jan 09:07 (+01:00) Snø på EV. 69 løsnet fra vegskjæring 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: <10m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 207107

Finnmarkskysten / Honningsvåg

Snø

14.01.2020 kl. 09:00

0 moh

karin@bergbjornfjellservice.no (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 

Skredaktivitet

14. jan. 6-12 (+01:00) Tørre flakskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. Ø. Under 200 moh 13 skred er gått i løpet av natten på veien til Nordvåg

ObsID: 206846

Finnmarkskysten / Honningsvåg

Snø

14.01.2020 kl. 07:59

0 moh

karin@bergbjornfjellservice.no (Ukjent)

Bilde Av Skredaktivitet
Bilde 1 av 1 Av:  Skredaktivitet Opphavsrett: 

Vær

Snø 0 °C 15 m/s fra Ø ← 80% skyer

Skredaktivitet

14. jan. 0-6 (+01:00) Tørre flakskred Mange (10 eller mer). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. Ø. Under 200 moh

ObsID: 206851

Finnmarkskysten / Nordvågveien

Snø

14.01.2020 kl. 05:28

11 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

14. jan 05:28 (+01:00) Snø på FV. 8050 løsnet fra fjell/dalside 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: 10-50m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 207098

Finnmarkskysten / Nordvågveien

Snø

14.01.2020 kl. 04:45

6 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

14. jan 04:45 (+01:00) Snø på FV. 8050 løsnet fra fjell/dalside 0-50m over veg. Blokkert veglengde: Kun i grøft.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 207103

Finnmarkskysten / Nordvågveien

Snø

14.01.2020 kl. 04:00

5 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

14. jan 04:00 (+01:00) Snø på FV. 8050 løsnet fra fjell/dalside 50-200m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: <10m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 207083

Finnmarkskysten / Nordvågveien

Snø

14.01.2020 kl. 03:00

1 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

14. jan 03:00 (+01:00) Snø på FV. 8050 løsnet fra fjell/dalside 50-200m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: 10-50m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 207087

Finnmarkskysten / Nordvågveien

Snø

14.01.2020 kl. 03:00

1 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

14. jan 03:00 (+01:00) Snø på FV. 8050 løsnet fra fjell/dalside 50-200m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: 10-50m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 207088

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

13.01.2020 kl. 22:22

10 moh

drift@svv (**)

Skredaktivitet

13. jan 22:46 (+01:00) - 12. jan 22:46 (+01:00) Tørre løssnøskred 3 - Store. Naturlig utløst SV. Under 0 moh Gjelder Ev69 Nordmannset - Skipsfjord, Det gikk 3 skred på E69 seibukta. Det gikk 8 skred på Nordvågen.

ObsID: 206807

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

13.01.2020 kl. 22:22

239 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

4 Stor Stor skredfare (vurdert fra veg). Mye nedbør og snøfokk. Økende skredfare neste døgn: Det melder mye nedbør å stiv kulling.

Faretegn

Rask temperaturstigning

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 206808

Finnmarkskysten / Nordvågveien

Snø

13.01.2020 kl. 15:36

1 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

13. jan 15:36 (+01:00) Snø på FV. 8050 løsnet fra fjell/dalside 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: 10-50m.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 207081

Finnmarkskysten / Seibukta

Snø

13.01.2020 kl. 11:06

4 moh

drift@svv (**)

Bilde Av Ikke gitt
Bilde 1 av 1 Av:  Ikke gitt Opphavsrett:  Statens vegvesen

Skredhendelse

13. jan 11:06 (+01:00) Snø på EV. 69 løsnet fra fjell/dalside 0-50m over veg. Anslått skredvolum: <10m^3. Blokkert veglengde: 10-50m. Stengt for all trafikk på EV. 69 mellom 13.01.2020 kl. 11:06 og 15.01.2020 kl. 17:00.

Ulykke/hendelse

Snø Trafikk hindret Vei

ObsID: 209782

Finnmarkskysten / Honningsvåg

Snø

13.01.2020 kl. 10:26

0 moh

karin@bergbjornfjellservice.no (Ukjent)

Skredaktivitet

13. jan. 6-12 (+01:00) Tørre flakskred Ett (1). 1 - Små. Naturlig utløst Mange bratte heng. V. Under 200 moh Skred på vei rett før Kuvika, på veien til Kamøyvær

ObsID: 206859

Finnmarkskysten / Honningsvåg

Snø

13.01.2020 kl. 10:15

0 moh

karin@bergbjornfjellservice.no (Ukjent)

Skredaktivitet

13. jan. 12-18 (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 2 - Middels. Naturlig utløst Mange bratte heng. NV. Under 100 moh

ObsID: 206854

Finnmarkskysten / Honningsvåg

Snø

13.01.2020 kl. 06:21

0 moh

karin@bergbjornfjellservice.no (Ukjent)

Skredaktivitet

13. jan. 0-6 (+01:00) Tørre flakskred Noen (2-5). 1 - Små. Naturlig utløst Mange bratte heng. SV. Under 200 moh Snøskred gikk over garasje på Nordkappgata 35 og ned på vei, et annet snøskred traff husvegg på Holmbuktveien 3 og flyttet en bil med 2 m. Et tredje skred gikk ned på vei ved Holmbukt. https://www.nrk.no/finnmark/vurderer-evakuering-etter-tre-snoskred-i-honningsvag-1.14857841

ObsID: 206856

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

12.01.2020 kl. 21:27

239 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

2 Moderat Moderat skredfare (vurdert fra veg). Mye nedbør. Økende skredfare neste døgn: Melder mye snø i natt.

Faretegn

Fersk vindtransportert snø

Stort snøfall

ObsID: 206664

Finnmarkskysten / Nordkapp

Snø

12.01.2020 kl. 20:35

109 moh

Nsala@NVE (***)

Bilde Av Snødekke
Bilde 1 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  NSala Kommentar:  Mye løssnø
Bilde Av Snødekke
Bilde 2 av 6 Av:  Snødekke Opphavsrett:  NSala Kommentar:  Avblåste områder hvor skare og is stikker fram
Bilde Av Tester
Bilde 3 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  NSala Kommentar:  Brudd på 55cm ved LBT
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 6 Av:  Tester Opphavsrett:  NSala Kommentar:  Ved løft av blokk på 55cm datt de nederste laget på 29cm av
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  NSala Kommentar:  Tydelig forskjell mellom vindtransportert snø og smeltefrys i testgrop
Bilde Av Snøprofil
Bilde 6 av 6 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

90 cm totalt Kraftig snøfokk 40 cm nysnø Nysnøgrense på 0 moh. Snøgrense på 0 moh. Grense for lagdelt snø er på 0 moh Svært mye tørr løssnø (>30cm) Fuktig Mye vindtransportert nysnø i lesider, spesielt vestvendt. Også avblåste områder hvor skare og is stikker fram

Tester

ECTN21@55cmQ1 Dårlig

ECTN13@26cmQ1 Dårlig

ECTN6@12cmQ3 Middels

LBT@55cmQ1 Bryter Lett og glatt

LBT@26cmQ1 Bryter lett og glatt

Vær

Snø -3 °C 15 m/s fra Ø ← 100% skyer

Faretegn

Stort snøfall Område: For kommunen

Fersk vindtransportert snø Område: For kommunen. Beskrivelse: Mye vindtransportert snø i vestvendte sider

Snøprofil

26 cm F PP 1 mm M, 29 cm 4F DF 1 mm M, 9 cm P RG 0 mm M, 2 cm 1F DF 1 mm M, 24 cm K MFcr 2 mm W, 16 cm 1F MFcr 1 mm W -3,2 °C @ 0 cm, -2,8 °C @ 10 cm, -2,5 °C @ 20 cm, -2,1 °C @ 30 cm, -1,8 °C @ 40 cm, -1,3 °C @ 50 cm, -0,7 °C @ 60 cm, -0,3 °C @ 70 cm, -0,2 °C @ 80 cm, -0,2 °C @ 90 cm, -0,2 °C @ 100 cm 5 tester knyttet til snøprofilen

ObsID: 206672

Finnmarkskysten / Porsanger

Snø

12.01.2020 kl. 12:47

69 moh

Christina@obs.korps (***)

Bilde Av Snøprofil
Bilde 1 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Christina@obs.korps Kommentar:  Grove korn kjennes ved utgraving. Fosete sne hele veien ned.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 2 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Christina@obs.korps
Bilde Av Snøprofil
Bilde 3 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett:  Christina@obs.korps Kommentar:  6 lag lett gjennomtrengelig med brettet, adskilt av skarelag. Nedre lag mot bakken rauser lett ut.
Bilde Av Tester
Bilde 4 av 5 Av:  Tester Opphavsrett:  Christina@obs.korps Kommentar:  Ved noe belastning bevegelse i overgang nedre lag. Ved stor belastning flytting som vist på bildet.
Bilde Av Snøprofil
Bilde 5 av 5 Av:  Snøprofil Opphavsrett: 

Snødekke

5 cm nysnø Anslår 5 cm snø siste døgn, ut fra egenobservert snøfall.

Tester

LBT@40cm Ved noe påslag ses en bevegelse i blokken, ned mot bakken, men usikker hvor akkurat. Ved økende belastning brudd i nedre lag. Ikke sett på bruddflate. Forsøkt vist på bildet.

Vær

Snø -4,6 °C 1 m/s fra S ↑ 100% skyer Antydning til snøfall ved start observasjon. Økende snøfall fra omkring kl. 14. Vind økende fra stille til opp mot svak vind. Minusgrader omkring 3-5 siste døgn.

Skredproblem

Kantkornet snø ved bakken Usikre vurderinger.

Faretegn

Ingen faretegn observert Område: På dette stedet

Snøprofil

4 cm F DF/PP 2 mm, 1 cm MFcr Anslått tykkelse. 1-2 cm., 3 cm F-4F RG 1 mm Usikker på kategori og kornstørrelse. Ser også noen nåler lengde 1-2 mm., 1 cm MFcr Tykkelse ikke målt, men anslått til 1-2 cm., 7 cm 1F RG 1 mm Usikker kategori og størrelse. Ser også mindre korn str. 0,5, 1 cm MFcr Tykkelse anslått, ikke målt. 1-2 cm., 6 cm 4F RG 1 mm Usikker kategori., 1 cm MFcr Tykkelse anslått, ikke målt. 1-2 cm., 16 cm 4F FC Svært usikker observasjon. Uteglemt vurdere størrelse. Vil kantkorn kunne medføre kritisk lag?, 1 cm MFcr Ikke målt tykkelse, men anslått til 1-2 cm., 10 cm F DH 3 mm Hele laget Usikkerhet omkring kategori og størrelse. Observerer uten forstørrelseshjelp, og kjenner i laget, store korn som lett raser ut. Velger å sette det som kritisk lag. -4,6 °C @ 0 cm, -4,8 °C @ 3 cm, -3,7 °C @ 7 cm, -3,2 °C @ 12 cm, -1,6 °C @ 20 cm, -1 °C @ 32 cm, -0,7 °C @ 45 cm, -0,2 °C @ 50 cm 1 test knyttet til snøprofilen Flere lag hvor usikker observasjon kornkategori og størrelse. Med bakgrunn i endel regn 9. januar tenkte jeg observasjonene ville vise smelteformer.

ObsID: 206653

Finnmarkskysten / D2003(55440) Nordkapp 2016-2021

Snø

11.01.2020 kl. 18:55

152 moh

drift@svv (**)

Skredfarevurdering

1 Liten Liten skredfare (vurdert fra veg). Ingen nedbør. EV69 Hønsa - Reinelv er mest utsatt. Økende skredfare neste døgn: Melder mye nedbør å vind..

Faretegn

Ingen faretegn observert

ObsID: 206537

Er du usikker på hvordan du gjenkjenner skredproblemene?

Da bør du unngå skredterreng!

Hvis du velger å bevege deg inn i snøskredterreng (områder der skred kan løsne og utløpsområder for skred) kan du aldri være helt sikker på å unngå skred. Du bør da alltid ta disse hensynene for å ferdes så trygt som mulig.

  • Lær deg å gjenkjenne skredproblemene og unngå steder der de finnes
  • Sørg for at alle i gruppa har sikkerhetsutstyr, at det virker og at de kan å bruke det.
  • Unngå ferdsel i / ved terrengfeller.
  • Gå aldri ut på skavler.
  • Som en ekstra sikkerhet: gå alltid med avstand til hverandre

Du må også lese og følge ferdselsrådene som hører til dagens skredproblem. Les mer om skredproblem og skredterreng på snøskredskolen.

Vi publiserer daglig snøskredvarsler i perioden fra 1. desember til 31. mai. Det utarbeides varsel to dager fram i tid, som publiseres før kl 16. Ved behov oppdateres dagens varsel før kl. 10. I skuldersesongene (fra 20. oktober til 30. november og fra 1. til 20. juni) publiseres kun varsler ved stor og meget stor snøskredfare.

Medlem. www.avalanches.org