Vedvarende svakt lag side 2

Tegning: Ivan Emberland for NVE og Friflyt.

Se stor versjon av siden