Snøskredvarsel for region Svartisen torsdag 30.12.2021

Faregrad 2 - Moderat snøskredfare

Publisert:

Lokalt ustabile forhold. Vær forsiktig i leområder med fersk fokksnø. Det finne også områder med vedvarende svake lag i fjellet.

Skredfarevurdering

Værprognosen er usikre og det ventes lokale forskjeller i nedbørsmengden og i vindens styrke og retning. På de mest utsatt steder vil en kombinasjon av nysnø og lett vind kunne danne ustabile fokksnø i leheng. Som skiløpere bør man være obs der fokksnøflakene er myke og/eller tynne, for her kan det være lettere å løse ut skred. Det er fortsatt fare for naturlig utløste våte løssnøskred i lavlandet der nysnøen blir gjennomfuktet. Det er observert vedvarende svake lag av kantkorn mellom fokksnølag høyt i snødekke ovenfor skoggrensen. Observasjoner tyder på at dette laget kan påvirkes av en skiløper der overliggende fokksnøflak er tynne eller myke. Vær obs på faretegn som skytende sprekker og drønn, dette er tydelige tegn på at svake lag er til stede.

Skredproblem

Fokksnø (flakskred)

Du kan lett løse ut skred i noen bratte heng. Skred kan bli store nok til å begrave og ta livet av deg (str 2).

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Du kan løse ut skred i noen få bratte heng. Skred kan bli store nok til å begrave en bil eller ødelegge et lite hus (str 3). Fjernutløsing er mulig.

Våt snø (løssnøskred)

i noen bratte heng. Skredene blir stort sett små, men kan rive deg med (str 1). Kan være farlig nær terrengfeller.

Råd

Varselet er et hjelpemiddel, ikke en fasit. Gjør alltid egne vurderinger. Vil du være helt skredtrygg, unngå alt skredterreng.

Snødekkehistorikk

Snøbyger og vind under julehelgen har lagt igjen fokksnøflak i øst- og sørvendte leområder over trengrensen. Over skogen er det generelt vindpåvirket snø, og rygger og knauser er avblåst. I mer skjermete terrengformasjoner og under skoggrensen, ligger det løs og ubunden snø. Over 600 moh består det gamle snødekket av harde fokksnøflak og skare, mens det i lavere områder består av smelteformer og skare.

Det er observert begynnende dannelse av svakt lag av kantkorn i fokksnøen høyt i snødekket. Ovenfor 600 moh, er det i tillegg stor utbredelse av vedvarende svake lag som ligger under harde lag av fokksnø og skare fra november. Det er tidligere blitt obsververt rimkrystaller på overflaten med stor utbredelse i terrenget. Det er stor grad av usikkerhet rundt hvor dette lag kan ha blitt nedsnødd

Fjellvær, 29.12.2021

4 mm i døgnet, opp mot 9 mm i mest utsatt område. Nedbør som regn opp til 300 moh om kvelden. Bris fra sørøst, endring til frisk bris fra sørøst om ettermiddagen. -22 °C til -4 °C på 1100 moh. Delvis skyet.

Fjellvær, 30.12.2021

8 mm nedbør i døgnet. Nedbør som regn opp til 300 moh om formiddagen. Bris fra sør. -16 °C til -3 °C på 1100 moh. Skyet.

Forklaring til snøskredvarselet Skriv ut varselet Abonner på varsler

Relevant innhold

Nyttige lenker

EAWS logo
NVE er medlem av EAWS