Snøskredvarsel for region Lyngen søndag 22.05.2022

Faregrad 2 - Moderat snøskredfare

Publisert:

Det kan gå skred i bratte fjellsider med våt snø, og i enkelte delar av regionen kan det finnast vedvarande svake lag. Hald avstand til skavlar.

Skredfarevurdering

Skredfara vil variere gjennom døgnet og vere avhengig av kor mykje sol det blir. Skred kan vere lette å løyse ut eller gå av seg sjølv i bratte fjellsider der snøen er våt, og sannsynet er størst utover dagen der det er mykje sol. Det er venta mest våte laussnøskred, men flakskred kan også førekomme. I enkelte områdar kan det ha utvikla seg kantkorn under fokksnøflak som blei danna tidlegare i veka, og på slike stader bør ein unngå skredterreng sidan det kan gå store flakskred som kan løysast ut direkte eller frå avstand. Hald god avstand til skavlar.

Skredproblem

Våt snø (løssnøskred)

Skred kan løsne av seg selv i noen få bratte heng. Skred kan bli store nok til å begrave og ta livet av deg (str 2).

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Du kan løse ut skred i noen få bratte heng. Skred kan bli store nok til å begrave en bil eller ødelegge et lite hus (str 3). Fjernutløsing er mulig.

Råd

Varselet er et hjelpemiddel, ikke en fasit. Gjør alltid egne vurderinger. Vil du være helt skredtrygg, unngå alt skredterreng.

Snødekkehistorikk

Det er i hovudsak eit vårleg snødekke, der snøoverflata består av smelteomvandla snø. Under mildvêrsgrensa og der sola tek utover dagen vil det vere fuktig eller våt snø. Over mildvêrsgrensa der det ikkje er sol vil det vere skare eller tørr vindpåverka snø.

Det har den siste veka vore tilhøve for danning av kantkorn høgt i snødekket, men det er usikkert om det har skjedd. Det har gått nokre få større flakskred, men det er uvisst om det er kantkorn dei har gått på. Det har også gått mange våte laussnøskred av varierande storleik og vore skavlbrot i regionen denne veka.

Snøgrensa stig og er høgast i fjellsider som har hatt minst snø og mest sol.

Fjellvær, 21.05.2022

Ingen nedbør av betydning. Bris fra sørvest. 0 °C til 6 °C på 1100 moh. Skyet.

Fjellvær, 22.05.2022

1-3 mm nedbør i døgnet. Nedbør som regn opp til 1300 moh om ettermiddagen. Bris fra vest. -5 °C til 6 °C på 1100 moh. Delvis skyet.

Forklaring til snøskredvarselet Skriv ut varselet Abonner på varsler

Relevant innhold

Nyttige lenker

EAWS logo
NVE er medlem av EAWS