Snøskredvarsel for region Indre Troms tirsdag 13.04.2021

Faregrad 2 - Moderat snøskredfare

Publisert:

Unngå leområder det har samla seg fersk fokksnø. Det finnast vedvarande svake lag i snødekket, men desse er vanskelege å påverke. Laussnøskred er venta i sola.

Skredfarevurdering

OPPDATERT 13.04.21 kl 09: Fokksnøflak som er danna dei siste dagane vil starte å stabilisere seg. Det vil likevel vere enkelt å løyse ut skred enkelte stadar, og på kvelden kan nye flak dannast grunna vindauke. I solvendte heng er det venta naturleg utløyste laussnøskred. Skred på fokksnøflak kan også påverke vedvarande svake lag djupare i snødekket og gi større skred (step-down-effekt). Generelt er vedvarande svake lag vanskelege å påverke no.

Skredproblem

Fokksnø (flakskred)

Du kan lett løse ut skred i noen få bratte heng. Skred kan bli store nok til å begrave en bil eller ødelegge et lite hus (str 3).

Vedvarende svakt lag (flakskred)

Du kan løse ut skred i noen få bratte heng. Skred kan bli store nok til å ødelegge flere hus (str 4). Fjernutløsing er mulig.

Nysnø (løssnøskred)

i noen bratte heng. Skred kan bli store nok til å begrave og ta livet av deg (str 2).

Råd

Varselet er et hjelpemiddel, ikke en fasit. Gjør alltid egne vurderinger. Vil du være helt skredtrygg, unngå alt skredterreng.

Snødekkehistorikk

Frå laurdags ettermiddag har det kome ein del nysnø tidvis i kombinasjon med vind. Under tregrensa er det fuktig snø, medan det over tregrensa er tørr vindpåverka snø. Stadvis er det avblåst til bakken, andre stadar har det danna seg skavlar.

Det finnast fleire vedvarande svake lag i snødekket. Det er både eldre kantkornlag frå januar som ligg djupt i snødekket, men det finnast også høgare oppe, som kan vere danna etter det siste mildværet. Generelt skal det ein del til for å påverke desse laga.

I Tamokdalen har det gått fleire store og svært store skred den siste tida, sist onsdag.

Fjellvær, 12.04.2021

3-6 mm nedbør i døgnet. Bris fra vest. -12 °C til -6 °C på 1100 moh. Delvis skyet.

Fjellvær, 13.04.2021

Ingen nedbør av betydning. Bris fra vest, endring til frisk bris fra vest om kvelden. -20 °C til -8 °C på 1100 moh. Delvis skyet.

Forklaring til snøskredvarselet Skriv ut varselet Abonner på varsler

Relevant innhold

Nyttige lenker

EAWS logo
NVE er medlem av EAWS