Hopp til hovedinnhold

Skredkortet

Skredkortet kombinert med snøskredvarslene, kan hjelpe deg og ditt turfølge til å gjøre gode vurderinger når dere planlegger tur, og underveis på tur.

Skredkortet tar deg gjennom 3 trinn, som vil bidra til å gjøre turen tryggere:

 1. Når dere planlegger tur.
 2. Når dere starter på turen og beveger dere inn i terrenget.
 3. Når dere vurderer om drømmehenget skal kjøres eller ikke.

Skredkortet er ment som et planleggingsverktøy og en huskeliste før og underveis. Skredkortet inneholder også informasjon om skredproblemene, terrengklasser og faregradskalaen. I tillegg viser kortets siste side eksempler på tydelige tegn fra naturen på at NÅ er det fare for skred! Vær med å gjør snøskredvarslingen bedre med å sende inn det du ser, via appen regObs!

Kortet kan brukes hjemme i Norge eller på ferie i utlandet. Det er ikke stedsbegrenset til Norge.

Brett kortet sammen, så passer det fint i lomma eller i kartmappa.

 • Trinn 1 – Planlegging før turen

  Bilde av side 1 av skredkortet.
  • Sjekk skredvarselet – hva er varslet faregrad, hva er gitt som skredproblem og hvor i terrenget er problemet mest fremtredende (det kan være flere skredproblem).
  • Hvordan er værmeldinga? Er det fare for at været vil endre seg? Kan sikten bli for dårlig slik at dere ikke finner ønsket (trygg) rute opp eller ned?
  • Hvem er med i turgruppa? Hvor mange skal på tur sammen? Hvordan er utstyret, erfaringen, kunnskapen og ferdighetene blant dere som planlegger tur sammen? Er det god og åpen kommunikasjon innad i gruppa?
  • Turplanlegging er viktig! Se gjennom turen på kartet. Bruk tilgjengelige guidebøker (de kan gi hint om terrengformasjoner du ikke ser på kartet, samt lokalkjennskap om turen). Følg ferdselsrådene i skredvarselet. De er avhengig av skredproblem, og hjelper deg og gruppa de til å velge en tryggere tur.
  • Hvilke type terreng/terrengklasse planlegger dere tur i? Les mer om terrengklasser her.

  Er dette et terreng som passer for deg og gruppa di under gjeldene forhold?

  • Er det noen punkter på turen som er kritiske, hvor dere må stoppe og ta en vurdering på om det er trygt å gå videre (for eksempel i skoggrensa hvor det kan være andre forhold høyere oppe, hvor vinden har bidratt til vindtransport av snø og fokksnø i leformasjoner)?
 • Trinn 2 – Vurder området ved turstart

  Bilde av side 2 av skredkortet.

  Vurder turplanen fra når dere nærmer dere turstart, ved turstart og underveis. Har det skjedd noen endringer etter dere planla turen?

  • Er alle i gruppa klare for turen?
  • Er kommunikasjonen god innad i gruppa? Er alle i gruppa enige om turen?
  • Har alle det utstyret som kreves? Husk å gjøre en gruppesjekk av sender/mottaker!
  • Skal dere inn i skredterreng? (30 grader eller brattere)
  • Finnes det terrengfeller på turen?
  • Gir naturen dere faretegn som tilsier endring i skredproblem og skredfare? Ser dere ferske skred fra parkeringsplassen?
  • Har det kommet mer snø enn det var meldt i går da dere planla? Er det mildere? Er det dårlig sikt?
  • Er det andre endringer i forholdene dere ikke forutså da dere planla?
  • Hvordan vurderer dere de kritiske punktene? Tilsier forholdene at dere kan gå videre? Hvilke argumenter har dere som støtter gjennomføring av turplanene? Hvorfor er det trygt å fortsette?
  • Hva er totalvurderingen? Lar turen seg gjennomføre? Hvis ikke, finn en alternativ rute i enklere terreng eller snu.
 • Informasjonsside – Skredproblem, ferdselsråd og faregrad

  Bilde av side 3 av skredkortet.
  • Denne siden gir deg informasjon om de ulike skredproblemene og noen ferdselsråd knyttet til de ulike problemene. Ulike skredproblem har ulike ferdselsråd som bør følges under turplanlegging.
  • Det er viktig å forstå hva de ulike skredproblemene betyr for oss når vi skal på tur. Det er også viktig å forstå utbredelsen av skredproblemet. I hvilken himmelretning og på hvilken høyde over havet forventes det at gjeldende skredproblem er tilstede? Er det flere skredproblem?
  • I tillegg presenteres faregradskalaen.
 • Faretegn

  Bilde av side 4 av skredkortet.
  • Her ser du illustrasjoner av forskjellige faretegn. Når du opplever faretegn betyr det at du ikke bør ferdes i skredterreng der skredproblemet er tilstede. Les mer om faretegn her.
  • Opplever du faretegn på tur er det til stor hjelp for andre som er på tur og for skredvarslinga om du registrerer faretegnene i Varsom Regobs app.

  På venstre side av kortet er det også en skala som du kan legge inn mot høydekotene dine for å måle hvor bratt terrenget er. (For kart med ekvidistanse 20 meter og målestokk 1:50000)