Regobsnyheter

Siste oppdateringer og nye funksjoner.

Her vil vi holde deg oppdatert på forandringer og nyheter i regobs app og web.

Diverse feilrettinger i app
21. november 2019 / app-versjon 4.2.2
Vi har gjort diverse feilrettinger i forbindelse med at flere opplevde at appen restartet og at posisjonen hang fast på gammelt sted. Andre nye ting er at:

 

 • Vi mellomlagrer delvis utfylte skjema oftere for å forhindre at arbeid går tapt om noe uventet skjer.
 • Vi sender inn fullversjonbilder fra telefonen, så bilder som kommer til Regobs blir av bedre kvalitet.
Probelem med posisjon i app er rettet.

Oppdatering av Varsom Regobs app

23. oktober 2019 / app-versjon 4.2.0

Endringer som er synlige er:

 • Rimkrystaller er flyttet vekk fra faretegn. (snø)
 • Snødekkehardheit har endra navn til Snøoverflate.
 • Rimkrystaller på hardt og mykt underlag, samt kantkorn i overflaten er lagt til under snødekke-snøoverflate

I tillegg er det gjort en del oppdateringer som ikke er synlig for brukerene. 

Menyvalg under faretegn og snøoverflate.

Ny beta.regobs.no 

20. september 2019 / oppdatert beta.regobs.no

Vi har oppdatert beta.regobs.no. Beta er fullverdig for å lese data i Regobs, men støtter ikke innlogging og gir ikke mulighet for å endre observasjoner enda. Nytt er: 

 • kart på observasjonskortene 
 • snøskredvarslingsregionene som støttekart i rapportvisningen for snø 
 • mulig å søke på et bestemt sted, og ikke bare på varslingsregionene 
 • et hav av forbedringer ved bruk på mobil og nettbrett 
Varslingsregioner og et lite kart på selve observasjonskortet.

App med støtte for snøprofiler 

25. mai 2019 / appversjon 4.1.0

Vi er klare for å ta i bruk snøprofil i appen! Med denne oppdateringen er det flere fixer på tegning av snøprofiler også. 

Snøprofil i Varsom Regobs app.

Eget kart på observasjonskortene og noen feilrettinger i app 

10. April 2019 / appversjon 4.0.1

Nytt i versjonen er stort sett feilretting: 

 •  Gå til observasjon lenken virker på Android 
 •  Bedre støtte om man bruker appen uten godt GPS signal 
 •  Fiks på feil ved sletting av bilder 
 •  Fiks på visning av feil flomvarsel 

Og så har vi lagt på et lite kart på alle observasjonsvisningene slik at det er lettere å se hvor de er gjort. 

Kartbilde i observasjonsvisning. Varsom Regobs app.

Ny Varsom Regobs app 

29. mars 2019 / app-versjon 4.0.0

Varsom Regobs er en ny app og kommer til å erstatte regObs og Varsom appene slik dere er vant til. De store endringene er at appen har full språkstøtte på engelsk, slik at det er enklere for utenlandske turister å lese og dele både varsler og observasjoner. Utenlandske kart gjør det lettere å bruke appen i nabolandene våre og vi åpner for mulighet for samarbeid med andre varslingstjenester. Vi har nå samlet varsler og observasjoner i en app. 

Les mer på https://varsom.no/nytt/nyheter-snoskred/ny-varsom-app-for-skred-og-flomfare/ 

Ny Varsom Regobs app.

Ny Regobs - web

Vi jobber med en større oppdatering av regobs på web. Du kan allerede nå bruke den nye versjonen for å se observasjoner, men du må fortsatt bruke regobs.no for å legge inn observasjoner.

Prøv ny webversjon (beta) av regobs her.