Regobsnyheter

Siste oppdateringer og nye funksjoner.

Her vil vi holde deg oppdatert på forandringer og nyheter i regobs app og web.

Ny app-versjon med lagring av bilder på mobil

22.mars 2021 / app-versjon 4.4.8

 • Bilder lagres på mobiltelefonen når man tar bilder med Regobs-appen.
 • Fjernet nåværende "offline-kart"-funksjonalitet da denne ikke fungerte optimalt og gjorde appen ustabil.

Ny app-versjon med avstand og høydeforskjell fra GPS-posisjon til kartsenter

1.mars 2021 / app-versjon 4.4.6

 • Viser avstand og høydeforskjell fra GPS-posisjon til kartsenter (Husk å aktiver «Vis kartsenter» under Brukervalg --> Kartvalg).
 • Listevisning av observasjoner er forbedret (gjelder også Mine observasjoner).
 • Fjernet avkryssingsboks for "Ingen faretegn" i faretegnskjema på is-observasjoner.
 • Forbedringer gjort på innlogging til NVE-konto på Iphone-mobiler.
Avstand og høydeforskjell fra GPS-posisjon til kartsenter

Nye oppdateringer på regobs.no 

17.februar 2021- Web versjon 21.2.17-3

 • Versjonskontroll når du sender inn skjema hindrer at du mister data hvis du jobber med samme observasjon på flere enheter samtidig.
 • Is - Istykkelse - Feil i skjema på "overvann før boring" er fikset
 • Is - faretegn - Fjernet avkryssningsmulighet for "Ingen faretegn observert"
 • Forbedret design på skjema
 • Kan bruke esc for å komme ut av dialoger

Til informasjon: I tillegg til Regobs, brukes nå innloggingsløsningen NVE-konto på Varsom Abonner (https://abonner.varsom.no/). Dette betyr at du kan bruke samme epost/passord på Regobs og Abonner.

Nye oppdateringer på regobs.no 

3.februar 2021- Web versjon 21.2.2-2

 • URL kan nå legges inn i eget felt under notater-skjema
 • Gjennomsiktighet for støttekart fungerer (0-100%)
 • Observasjoner med kun bilder sendt inn fra skjema i app, vises nå på regobs.no
 • Feilmelding som har hengt igjen fra tidligere feilede innsendinger, og som dukket opp på andre observasjoner, er fjernet. 
Gjennomsiktighet bratthetskart

Nye oppdateringer på regobs.no 

27.januar 2021- Web versjon 21.1.25-2

 • Bildekarusell når man trykker på et bilde på en observasjon på forsiden, i rapportvisning og på mine observasjoner.
 • Snøprofiler vises i bildekarusell sammen med bilder for observasjonen
 • Snøprofiler vises under bildevisning i rapportvisning
 • Bedre feilmeldinger (for eksempel når man har dårlig nettverk)
 • Temperatur for snøprofil kan nå registreres dypere enn 100 cm.
 • Summen av alle lag på snøprofil fungerer nå for alle språk
 • Link til mer informasjon om komperanse på varsom.no når man trykker på stjerner/ukjent kompetanse
 • Forbedret design på regobs.no
 • Tekstlige forbedringer
 • Språkoppdateringer
Bildekarusell er nå tilgjengelig når man trykker på et bilde.

Helt ny regobs-web

19. januar 2021 

 • Ny og sikrere innlogging på Varsom Regobs app og web med NVE-konto (les mer her) 
 • Lettere å registrere og endre naturfareobservasjoner (Snø, vann, jord og is). 
 • Enkel kartløsning til å søke i alle naturfareobservasjoner. 
 • Innloggingsløsningen NVE-konto i fremtiden kan brukes på alle offentlige tjenester i NVE
Ny framside på regobs.no med observasjoner i kart.

Ny innlogging i Varsom-regobs app

19. januar 2021 / app-versjon 4.4.5

 • Ny innlogging: NVE-konto (les mer her)
 • Mulig å velge nynorsk i språkinnstillinger.
Nynorsk og ny innlogging

Nye språk og nytt kart i Varsom Regobs app.

25. juni 2020 / app-versjon 4.3.1

 • Nye språk: Svensk, Slovensk og Tysk
 • Nytt kartval: Geodata Landskap (Norge) les meir her
 • Nye namn på kart (Tidelgare ArcGis World Topo, no ESRI World Topo
 • Endring i isobservasjon: Istykkelse: feltet "total istykkelse (cm)" kan ikkje endrast, det vert berekna automatisk når ein registrerar islag.
Du kan velje språk under innstillingar.

Utløpssonekart i app. 

3. april 2020 / app-versjon 4.3.0

Vi har lagt til nytt støttekart som viser korte, middels og lange utløppssoner for snøskred. Det er også lagt til forklaringer om kvalitet på observasjoner og begrensinger i kart. Les mer om bratthets og utløpssonekart her.

Bratthets og utløpssonekart i app

Oppdatering av regobs web

25. mars 2020 / webversjon 3.6.2

 • Jord: nye regionsnavn, de nye fylkene.
 • Alle naturfarer: Observasjoner bruker de nye kommunene.
 • Snø: Stabiliteststest heter nå bare Tester,
 • Snø: LBT kan ikke registrere antall slag, heller ikke inkluderes i snøprofil
 • Snø: 0.7mm størrelse i snøprofil

Oppdateringer og feilrettinger i app

13.februar 2020 / app-versjon 4.2.5

 • Oppdaterte varslingsregioner for snø
 • Fikset feil med kladder som forsvinner.
 • Forbedret sveip for å legge til varslingsregion som favoritt
 • Fjerner tomme vannstandsregistreringer.

Oppdateringer og feilrettinger i app.

29. januar 2020 / app-versjon 4.2.4

 • Raskere mellomlagring av skjema underveis i registrering.
 • Appen har oppdaterte kommuner, fylker og varslingregioner. Når varsom leverer innhold for disse, er appen klar til å vise det.
 • Utbedret deler av appen som håndterer innsending av bilder. 
 • Fiks på Android som hindrer brukere å legge til bildefiler som ikke støttes i Regobs web (raw, mp4 osv)..
 • Vi viser nå start- og stopp punkt for skred når de er gitt på skredhendelser.
 • Skadepunkt vises i kart i vannskjema
 • Lagt til ny side om kompetanse på oppstartveiviser.
 • Lagt til inngang til abonner.varsom.no på sider som viser varsler.

 

Diverse feilrettinger i app

21. november 2019 / app-versjon 4.2.2
Vi har gjort diverse feilrettinger i forbindelse med at flere opplevde at appen restartet og at posisjonen hang fast på gammelt sted. Andre nye ting er at:

 

 • Vi mellomlagrer delvis utfylte skjema oftere for å forhindre at arbeid går tapt om noe uventet skjer.
 • Vi sender inn fullversjonbilder fra telefonen, så bilder som kommer til Regobs blir av bedre kvalitet.
Problem med posisjon i app er rettet.

Oppdatering av Varsom Regobs app

23. oktober 2019 / app-versjon 4.2.0

Endringer som er synlige er:

 • Rimkrystaller er flyttet vekk fra faretegn. (snø)
 • Snødekkehardheit har endra navn til Snøoverflate.
 • Rimkrystaller på hardt og mykt underlag, samt kantkorn i overflaten er lagt til under snødekke-snøoverflate

I tillegg er det gjort en del oppdateringer som ikke er synlig for brukerene. 

Menyvalg under faretegn og snøoverflate.

Ny beta.regobs.no 

20. september 2019 / oppdatert beta.regobs.no

Vi har oppdatert beta.regobs.no. Beta er fullverdig for å lese data i Regobs, men støtter ikke innlogging og gir ikke mulighet for å endre observasjoner enda. Nytt er: 

 • kart på observasjonskortene 
 • snøskredvarslingsregionene som støttekart i rapportvisningen for snø 
 • mulig å søke på et bestemt sted, og ikke bare på varslingsregionene 
 • et hav av forbedringer ved bruk på mobil og nettbrett 
Varslingsregioner og et lite kart på selve observasjonskortet.

App med støtte for snøprofiler 

25. mai 2019 / appversjon 4.1.0

Vi er klare for å ta i bruk snøprofil i appen! Med denne oppdateringen er det flere fixer på tegning av snøprofiler også. 

Snøprofil i Varsom Regobs app.

Eget kart på observasjonskortene og noen feilrettinger i app 

10. April 2019 / appversjon 4.0.1

Nytt i versjonen er stort sett feilretting: 

 •  Gå til observasjon lenken virker på Android 
 •  Bedre støtte om man bruker appen uten godt GPS signal 
 •  Fiks på feil ved sletting av bilder 
 •  Fiks på visning av feil flomvarsel 

Og så har vi lagt på et lite kart på alle observasjonsvisningene slik at det er lettere å se hvor de er gjort. 

Kartbilde i observasjonsvisning. Varsom Regobs app.

Ny Varsom Regobs app 

29. mars 2019 / app-versjon 4.0.0

Varsom Regobs er en ny app og kommer til å erstatte regObs og Varsom appene slik dere er vant til. De store endringene er at appen har full språkstøtte på engelsk, slik at det er enklere for utenlandske turister å lese og dele både varsler og observasjoner. Utenlandske kart gjør det lettere å bruke appen i nabolandene våre og vi åpner for mulighet for samarbeid med andre varslingstjenester. Vi har nå samlet varsler og observasjoner i en app. 

Les mer på https://varsom.no/nytt/nyheter-snoskred/ny-varsom-app-for-skred-og-flomfare/ 

Ny Varsom Regobs app.