Status for grunnvannsforhold i Norge – per 5. juli 2021

Publisert:

Varmt og tørt vær i juni har ført til at det nå er lav grunnvannstand i store deler av landet, spesielt på Vestlandet, i Trøndelag og Nordland.

 

 

Kart over beregnet og målt (sirkler) grunnvannstand, hhv. 6. juni og 5. juli 2021. Verdier er i forhold til gjennomsnittlig grunnvannstand for samme dato i referanseperioden 1981-2010. Grunnvannstanden er simulert ved bruk av HBV-modellen. Sirklene viser observert døgnmiddelverdi for grunnvannstand. Kilde: senorge.no

Lav grunnvannstand i store deler av landet

Per 5. juli 2021 er det lav grunnvannstand langs kysten fra Rogaland til Nordland og i fjellene i Sør-Norge. I deler av Vestland, Trøndelag og Nordland indikerer beregnet grunnvannstand og målinger at det stedvis er svært lav grunnvannstand sammenlignet med gjennomsnittet i referanseperioden 1981-2010. Svært lav grunnvannstand (under 5 persentil) betyr i denne sammenheng at det gjennomsnittlig er 20 år eller mer mellom hver gang grunnvannstanden på denne tiden av året er like lav. På Sørlandet, Østlandet, Troms og Finnmark er grunnvannstanden rundt normalen, men i Troms og Finnmark er den stedvis noe lav.

Varmt og tørt i juni

Årsaken til den synkende grunnvannstanden i store deler av landet skyldes tørt og varmt vær i juni. Ifølge Meteorologisk institutt (MET) sin månedsrapport for juni har det på landsbasis vært 2,3 °C varmere enn normalen. Øst-Finnmark var relativt varmest, hvor det på enkelte stasjoner var 4 °C over normalen. Samtidig falt det på landsbasis 10 % mindre nedbør enn normalt. Flere stasjoner i Vestfold og Telemark hadde 50-70 % mindre nedbør enn normalt.

Last ned «Været i Norge – Klimatologisk månedsoversikt juni 2021» (PDF) fra met.no.

Det er ventet mer nedbør fremover, men det er usikkert hvor mye det vil bedre situasjonen. Vannverkseiere og brønneiere i utsatte områder, som har hatt problemer med tørke tidligere, oppfordres til å følge med på vannstanden i brønner og drikkevannsmagasin.

Samleside hydrologiske sanntidsdata

Trykk her for å se både simulert og observert grunnvanntilstand på Senorge.no (Kilde Norges vassdrags- og energidirektorat og Meteorologisk institutt)

Trykk her for å lese mer om HBV-modellen

Overingeniør Anne Ellekjær Stavang, tlf. 980 22 968 anst@nve.no

Seksjonssjef Hervé Colleuille, tlf. 945 21 657 hec@nve.no