Status for grunnvannsforhold i Norge – per 5. februar 2021

Publisert:

Det er nå generelt lav til svært lav grunnvannstand langs kysten fra Rogaland til Troms. Dette skyldes uvanlig lite nedbør så langt i vinter, kombinert med en kald værtype. Storbrukere av vann som har egen vannforsyning bør vurdere å ta forholdregler da situasjonen med lite nedbør og kaldvær er ventet å fortsette.

Grunnvannstand 1.januar og 5.februar 2021, i forhold til gjennomsnittlig grunnvannstand for samme dato i referanseperioden 1981-2010. Kilde: senorge.no

 

Lav grunnvannstand langs kysten fra Rogaland til Troms

Per 1. februar 2021 er det lav til svært lav grunnvannstand langs kysten fra Rogaland til Troms. I deler av Nordland er grunnvannstanden svært lav, og indikerer en begynnende vintertøke.  Svært lav grunnvannstand (under 5 persentil) betyr i denne sammenheng at det gjennomsnittlig er 20 år eller mer mellom hver gang grunnvannstanden på denne tiden av året er like lav. Dette er i stor kontrast til forholdene i fjellet og øst i Sør-Norge, og i store deler av Finnmark. Her er grunnvannstanden normal til høy for årstiden.

 

Vintertørken skyldes svært tørt og kaldt vær

Årsaken til utviklingen av vintertørken i Nordland er svært lite nedbør i desember og januar. Det var mange steder fra Nord-Vestlandet til Troms under 25% av normal nedbør i desember 2020, og i januar 2021. Ifølge Meteorologisk institutt (MET) var månedsnedbøren for januar 55 % av normalen (1991-2020) for hele landet, og måneden ble også den kaldeste og tørreste januar siden 2010. Relativt tørrest var det i Nord-Norge, der en rekke målestasjoner hadde under 10 % av den normale nedbøren. Dette har også medført at det er generelt mindre snø en vanlig i store deler av Trøndelag og Nordland. Det er her mellom 10 til 50 % snø av normalen, enkelte steder mindre enn 10 % av normalen for årstiden. Lite nedbør i kombinasjon med en svært kald værtype har mange steder ført til dyp barfrost og bunnfrosne bekker.

 

Eiere av vannforsyning i utsatte områder bør vurdere tiltak

Det må betydelig mengder regn og snøsmeltning til for å bedre på grunnvannsituasjonen i de utsatte områdene. NVE oppfordrer derfor vannverkseiere og brønneiere i disse utsatte områdene, som tidligere har opplevd problemer med vintertørke, å følge med på vannstanden i brønner og drikkevannsmagasin. Tiltak bør vurderes i og med at dagens værprognoser tilsier at den samme værsituasjonen vil kunne fortsette flere uker, noe som vil medføre at grunnvannstanden vil fortsette å synke langsomt de nærmeste ukene.  

Svært lav grunnvannstand, lite vannføring i bekker, frost i bakken og is i elver skaper allerede utfordringer med vannforsyning flere steder særlig i Trøndelag og Nordland.

 

 

 

Tørke er forårsaket av mindre nedbør enn normalen over en lengre periode. Det påvirker alle komponentene i det hydrologiske kretsløpet – fra sitt opphav i mangel på nedbør, via markvannsunderskudd, til lav grunnvannstand og liten eller ingen vannføring i elver.

Vintertørke defineres vanligvis ved at langvarige kuldeperioder fører til at vannføring og grunnvannstand blir unormalt liten for årstiden. Siste alvorlige vintertørke i Norge var i 2010.

Samleside hydrologiske sanntidsdata

Trykk her for å se både simulert og observert grunnvanntilstand på Senorge.no (Kilde Norges vassdrags- og energidirektorat og Meteorologisk institutt)

Sjefingeniør Heidi A. Grønsten, tlf. 996 07 650 hagr@nve.no

Seksjonssjef Hervé Colleuille, tlf. 945 21 657 hec@nve.no