Vinteren 2018/19: den verste snøskredsesongen på mange år

Publisert:

Sist vinter døde 13 personer i snøskred i til sammen åtte snøskredhendelser. Halvparten av de omkomne var utenlandske skiturister.

–Et liv som går tapt er et liv for mye. Denne rapporten gir oss verdifull lærdom, som kan bidra til å unngå nye ulykker. Blant annet jobber vi aktivt med å nå ut med informasjon til utenlandske skiturister, sier Rune Engeset som er seksjonssjef i NVE og leder for Snøskredvarslingen.

 

Forsiden til rapporten

 

NVE har nå utarbeidet en rapport som oppsummerer ulykkene. Her er en oppsummering av funnene i rapporten:

Omkomne:

 • 9 personer døde i forbindelse med ferdsel på ski i fjellet, 6 i skred og 3 på grunn av skavlbrudd. 4 døde i motorisert ferdsel, 2 på snøscooter og 2 som brøytet vei
 • Halvparten (6 av 13) av de døde var utenlandske skiturister. De fleste ulykkene (7 av 13) var i Troms fylke

Skredulykker

 • De fleste ulykkene skjedde i komplekst, skredutsatt terreng og i terrengfeller. Den vanligste skredårsaken er vedvarende svake lag
 • To av ulykkene skjedde utenfor de faste varslingsregionene, den ene i region Heiane (som nå har varsling) og den andre var skavlbrudd på Svalbard.
 • Alle ulykkene skyldes at de som ble tatt av skredet selv eller en i gruppen de gikk med utløste skredet
 • At 69 personer ble tatt av skred i fjor er marginalt høyere enn gjennomsnittet (61) for de siste fem årene

Rapporten ser også på utviklingen siden 2009. De siste fem årene har det vært:

 • 1059 personer involvert i skred. Av disse ble 307 tatt av skred, 29 omkom og 45 skadet. Det er flest som omkomne på ski (66 %) og snøscooter (23 %)
 • 14 fatale ski/snøbrettulykker, med 18 døde. Alle hadde skredutstyr. Av de omkomne var 14 menn og 4 kvinner, og omkring 50 % var over 50 år. 11 av 18 omkomne var utenlandske skiturister.
 • 5 fatale skuterulykker, 5 døde. Ingen hadde kameratredningsutstyr.
 • 3 fatale ulykker med skred mot hus (2 døde), anleggsmaskiner (2 døde) og folk som var til fots (2 døde)

Funn i rapporten viser forøvrig at de siste fem årene har:

 • 10 av 22 fatale ulykker skjedd i Troms fylke
 • 7 av 22 fatale ulykker var med utenlandske skiturister
 • 14 av 22 fatale ulykker skjedde i mars (6) og april (8)

Rapport

Rapporten i sin helhet kan leses her.

Kontakter

Jostein Aasen, snøskredvarsler i NVE, telefon: 92065674

Espen Nordahl, snøskredvarsler i NVE, telefon 911 19 173