Planlegger du skitur i helga?

Publisert:

Vind og nysnø i store deler av fjellområdene

I regionene Finnmark og Troms er det fredag våt snø og fare for våte flakskred i lavlandet, men på grunn av synkende temperaturer lørdag formiddag ventes det en stabilisering av snødekket i disse områdene. Over 600-800 moh. vil nysnø i kombinasjon med vind danne ferske nysnøflak.

I Nordland preges snødekket av mildvær som har gjennomfuktet snødekket til omkring 600 moh. Ved kysten enda høyere. Dette snødekket vurderes nå stabilt. Høyere, over 1000 moh. har det kommet tørr snø med sterk vind de siste dagene. Her er nysnøflak skredproblemet som turfolk spesielt må passe seg for.

I de østlige deler av Sør-Norge er eksisterende snødekke generelt stabilt og det er lite snø i fjellet. Spesielt i Hallingdal og Vest Telemark. I Jotunheimen og Indre-Sogn vil skredproblemet pga. vind og nedbør bli nysnøflak i høyden.

I Sør- Norge nord for Stadt er snødekket generelt gjennomvått og stabilt til topps. Noe nedbør og liten kuling er venter. Sør for Stadt er snødekket også generelt gjennomvått og stabilt til topps. Det er ventet mye, opptil 40 mm, nedbør og sterk kuling i fjellet. Dette medfører at det dannes ferske nysnøflak i høyden.

De detaljerte skredvarslene finnes på www.varsom.no.  Vi anbefaler alle å lese spesielt det som står om skredproblem og ferdselsråd og velge tur etter det.

Snøskredvarslinga ønsker alle ei god førjulshelg!​