Observasjoner fra fjellet er viktig

Publisert:

I løpet av de siste syv dagene har vi fått nær 600 snø- og værobservasjoner via Varsom Regobs. De gir verdifull informasjon om forholdene i fjellet og er nødvendig for å lage gode snøskredvarsler.  

Observasjoner fra det faste observatørkorpset og frivillige er nødvendig for å lage gode snøskredvarsler. Foto: Sindre@nortind //Regobs.

 

Snøskredvarslingen er avhengige av observasjoner fra felt for å lage best mulige varsler.  Observasjoner fra våre faste observatører og fra folk som ferdes ute er derfor veldig verdifulle.

Viktig med tanke på beredskap

Selv om mange deler av samfunnet har stoppet opp, det er forbud mot å dra på hytta og vi er oppfordret til å unngå til kvasseste toppturene, har snøskredvarslingen fortsatt å gi ut daglige oppdaterte snøskredvarsler på varsom.no.

- Både fordi det fortsatt vil være folk som tar seg en rolig tur til fjells, men ikke minst med tanke på beredskap og varsling av skred mot vei og infrastruktur og eventuell evakuering av skredutsatt bebyggelse, har snøskredvarslingen oppretthold daglig varsling forklarer Rune Engeset, leder for Snøskredvarslingen.

I tillegg til data fra meteorologiske stasjoner og gode værprognoser fra våre meteorologer, er observasjonene vi får fra observatørkorpset og andre gjennom Varsom Regobs nødvendig for å utarbeide gode og presise varsler. Vi har 100 observatører som flere ganger i uken går faste, godkjente turer i fjellet for å jakte på skredproblemet og gi informasjon tilbake til varslingen.

- Uten våre faste dyktige observatører og de frivillige observasjonene hadde varslingen stoppet opp, sier Engeset.

Nær 600 observasjoner på en uke

I løpet av den siste uken har det kommet inn 571 observasjoner via Varsom Regobs. 355 av de er enkle beskrivelser av vær og snø,166 er mer detaljerte observasjoner. 208 kommer fra det faste observatørkorpset vårt, 140 fra vegvesenets driftsentreprenører, mens 260 kommer fra andre som ferdes på tur i fjellet.

Vi er takknemlige for hver især av observasjonene, fra det enkle bildet av et skred i Valle i Setesdal til den fulle snøprofilen fra Nordenskiölds Land på Svalbard.

TAKK!

Kart fra beta.regobs.no. I løpet av de siste syv dagene har det kommet inn nær 600 observasjoner via Varsom Regobs. Observasjonene er verdifulle for å opprettholde god kvalitet på varslingen.