Kom mai du skjønne milde – men fortsatt vinterlig mange steder

Publisert:

Våren med behagelige temperaturer og en god del sol har preget mange steder siste uke. Men i høyfjellet lever vinteren fortsatt sitt liv.

Vått løssnøskred i Lyngen. Foto fra regObs.

I denne perioden av året er det viktig å tenke timing når du skal ut på tur. Og unngå å befinne seg i eller i nærheten av bratte snødekte sider når sola steiker som mest, da det her kan løsne naturlige våte løssnøskred eller flakskred.

Vær ekstra observant på at økende temperatur og sol svekker bindinger i skavler som kan knekke.

Inn mot første helga i mai vil et lavtrykk gi økende vind og nedbør i store deler av landet.

Skredfaren kort oppsummert:

I Sør-Norge er hovedskredproblemet at stigende temperaturer og nedbør som regn øker mulighetene for våte skred; både løssnø- og flakskred. Vær også obs i terreng der du ser glidesprekker og på sva der det kan løsne glideskred. Vedvarende svake lag i snødekket som tidligere var et problem regnes nå for å være ødelagt av mildværet. Faregraden vil ligge på 2-moderat.

I Nord-Norge er våte skred det dominerende skredproblemet pga. milde temperaturer og økende mengde nedbør som regn som vil svekke bindingene i snødekket. I høyfjellet over mildværsgrensen vil sterk vind og nysnø danne ferske fokksnøflak. Det finnes også fortsatt vedvarende svake lag nede i snødekket en del steder, men det skal mye til for å påvirke disse. Faregraden i de fleste regioner ligger på 2-moderat, men øker til 3-betydelig lengst nord.

På Svalbard snødde det litt sist helg, dette har dannet fokksnø i utsatte områder. Det er fortsatt tilgjengelig ubunden snø i beskyttede områder i høyden. Lavere ned har solpåvirkning utløst noen våte løssnøskred. Stigende temperatur og nedbør som regn medfører at det kan gå naturlig utløste våte skred i lavlandet, mens det høyere opp kan dannes ferske fokksnøflak. Faregraden vurderes til 2 - moderat, stigende til 3-betydelig utover lørdagen.