Første fagkurs for varslere og observatører

Publisert:

Gjennom ei uke har 11 observatører og snøskredvarslere fra NVE MET og SVV deltatt på 4C fagkurs i Hemsedal. Kurset er foreløpig på prøvestadiet, men vil etter hvert inngå i utdanningsstigen for observatører og snøskredvarslere tilknyttet Snøskredvarslingen i Norge.

Gjennom ei uke har 11 observatører og snøskredvarslere fra NVE MET og SVV deltatt på 4C fagkurs i Hemsedal.

 

Fagkurs 4c er et ekspertkurs for varslere og observatører i snøskredvarslingen i Norge. Kurset tar sikte på overføring av kompetanse og erfaring mellom dem som primært arbeider med varsling, observatørarbeid og skred mot infrastruktur. Kurset er også et ledd i HMS-arbeidet og dannelsen av en felles sikkerhetskultur i varslingstjenesten. Deltakerne blir vurdert underveis i kurset og ved en avsluttende test. Kurset vurderes som bestått/ikke bestått.

Kurset har som målsetting å tydeliggjøre sammenhengen mellom observasjoner, utarbeidelse av skredvarsel samt bruk og nytte av varselet både ved ferdsel og sikkerhet for infrastruktur. Kurset skal øke kompetansen ved risikovurderinger i skredterreng, valg og gjennomføring av observasjonsturer og innrapportering av observasjoner. Kurset skal også tjene som arena for erfaringsutveksling

Etter endt kurs skal deltakeren være i stand til å:

  • Innhente og evaluere værdata
  • Innhente, evaluere og videreformidle snødekkeinformasjon
  • Beskrive egenskaper i snødekke og terreng i hver av de tre hoveddelene i et skredområde
  • Anvende systematisk snødekkeundersøkelse (SSU) og prosesstenkning til å beskrive egenskaper og utbredelsen av svake lag
  • Innhente, evaluere og videreformidle informasjon om skredaktivitet
  • Beskrive snødekket, gjennomføre skredfarevurdering og beskrive forventet utvikling

Avhengig av observatører

Snøskredvarslingen er avhengig gode observasjoner fra terrenget. For å sikre jevn tilstrømning fra alle regioner, har snøskredvarslingen knyttet til seg 60 observatører. I tillegg kommer 30 observatører fra Statens vegvesen og Meteorologisk institutt. Observatørene rekrutteres direkte av snøskredvarslingen/SVV/MET.

I tillegg til å være lokalkjente i sitt område, har alle observatørene grunnleggende snøkjennskap og god erfaring med ferdsel i vinterfjellet, før de starter på opplæringen. Alle gjennomgår den samme opplæringen, uansett forkunnskaper. Snøskredvarslingen organiserer og drifter alle kursene med egne vegledere. Kursene er ikke åpne for andre enn observatører knyttet til snøskredvarslingen.

Opplæringen er avgjørende både for kvaliteten på observasjonene, men også viktig med tanke på egensikkerheten. Alle observatører får derfor opplæring både i de metoder og verktøy snøskredvarslingen benytter i tillegg til opplæring i NVEs arbeids- og ferdselsmønster i forbindelse med observatørarbeid

Opplæringen er modulbasert og de ulike kursene bygger på hverandre. Utover godkjent kurs forutsetter enkelte av kursene erfaring med observatørarbeid eller varsling.

I tillegg til de ulike kursene, arrangeres det en årlig fagsamling for alle observatører og varslere.

Utdanningsstigen

Modulene er tematisk organisert i ulike moduler med kurs både innen redning, ferdsel i skredterreng og observatørarbeid. Kursdeltakerne blir tildelt kompetansenivå med stjerne på deres profil i regObs, som viser hvilke kursprogram brukeren har gjennomført.

Modul 2 – kurs innen redning

Modul 3 - kurs innen ferdsel. 3A er ikke i skredterreng, mens 3B er ferdsel i skredterreng. Alle observatører skal ha vært gjennom ferdselskurs 3B

Modul 4 - kurs innen observatørarbeid og varsling. 4A grunnkurs (***), 4B videregående kurs (****), 4C fagkurs (*****)