Færre drept i snøskred

Publisert:

To mennesker omkom som følge av snøskred denne vinteren. Det er de laveste dødstallene på 11 år. Samtidig er det en markant økning i bruken av snøskredvarselet på Varsom.no.

Mennesker som har omkommet som følge av snøskredulykker har denne vinteren gått ned sammenlignet med året før. Årets vinter har to mennesker mistet livet i snøskred. I Lyngen i Troms omkom en utenlandsk turist etter å ha blitt tatt av et snøskred, mens en person omkom som følge av fall ved skavlbrudd i Møre og Romsdal.  Antall omkomne har ikke vært lavere siden 2005/06 hvor det da også ble registrert to døde som følge av snøskred.

Leder for Snøskredvarslingen, Rune Engeset fra NVE, er fornøyd med at antall omkomne har gått ned, men sier at det ennå er et stykke unna nullvisjonen.

- For å nå målet om null drepte som følge av snøskred, må flere faktorer slå til i løpet av en sesong. Alle må ta hensyn til skredvarselet og skredfaren og forholdene i fjellet må være forutsigbar med tanke på fravær av svake lag, sier Engeset.

Flere bruker skredvarslet

Brukerundersøkelser gjort av snøskredvarslingen viser at 60 prosent av de spurte mener at de eller noen de kjenner har unngått skredulykke på grunn av varslet denne vinteren.  Like mange har også svart at de har lært noe av å bruke varslet.

Også sidevisninger på varsom.no og antall registreringer på regObs har økt denne sesongen. Snøskredvarslingen har 50 prosent flere sidevisninger denne sesongen sammenlignet med året før, og det er nær 10 000 flere registreringer på regObs sammenlignet med fjoråret.

Turister og skuter

Men Engeset sier at selv om flere bruker varsom.no aktivt i turplanleggingen, så har Snøskredvarslingen satt seg som mål om nå flere brukergrupper, da spesielt utenlandske skiturister og snøskuterkjørere.

- Fremover jobber vi med å få skredvarslet på italiensk, fransk, tysk og finsk. Vi jobber også mot skuterkjørere hvor bruken av skredvarslet skal inn i kjøreopplæringen for førerkort klasse s (snøskuter), sier Engeset.

Større åpenhet  

Snøskredvarslingen i Norge har i løpet av årets vinter registrert 79 skredhendelser/ nestenulykker hvor totalt 168 mennesker har vært involvert. Det er en økning fra i fjor og året før. Flest registrerte hendelser har vært i Troms og Nordland.

Engeset forklarer økningen med flere registreringer på regObs, og en større åpenhetskultur rundt nestenulykker.

- Det er også viktig å ta med at tallene er antall registrerte skredhendelser hentet ut i fra regObs. Det er forventet mørketall da flere brukergrupper ikke kjenner til registreringsløsningen for eksempel tilreisende turister, fjellskiløpere, jegere og skuterkjørere, sier Engeset.

Den 31. mai ble sesongens siste regulære snøskredvarsel utarbeidet, og starter opp den 1. desember 2017 med neste vintersesong. Men Snøskredvarselet følger med på situasjonen også i fra perioden 1. juni til 1. desember og vil publisere varsler dersom det ventes skredfare 4-stor eller høyere.