Den sjette regionale snøskredvarslingssesongen avsluttes 31.mai

Publisert:

Den ordinære regionale varslingssesongen avsluttes 31.mai. Husk imidlertid at det fortsatt kan gå skred ved en faregrad 1-liten og at lengst nord i Norge kan skredfaren fort øke igjen. Det er lite som minner om sommer i fjella der foreløpig, og lavtrykksaktiviteten ser ut til å fortsette.

Fladalen, Sunnmøre. Foto: Andreas Halsestad/NVE


 

I Sør-Norge er det derimot full sommer og meteorologene melder om at høytrykket ser ut til å vedvare en god stund fremover.

Vær fremdeles oppmerksom på våte løssnøskred i hele Norge

Den ordinære regionale varslingssesongen avsluttes 31.mai. Med unntak av Svalbard, som får snø på fjella i dag, avslutter vi med en grønn pensel, faregrad 1-liten over hele Norge. Men husk at faregrad 1-liten ikke er det samme som ingen fare. Generelt vil det være fare for små våte løssnøskred overalt hvor det finnes snø. Disse skredene kan være tunge og skade deg, særlig om du er i nærheten av terrengfeller. Når du er på vei ned store heng bør du gradvis bevege deg ut av fallinja for å unngå å bli tatt igjen av mindre snømasser som du selv har utløst. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Faren for våte skred øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet.

Se etter glidesprekker

Glideskred er vanskelig å forutse når vil løsne. Hold derfor god avstand til fjellsider, der du observerer glidesprekker. Glideskred løsner helt nede ved bakken, normalt på underlag som glatte sva eller gressbakke.

Skredfaren kan fortsatt øke i nord

Det er foreløpig lite som minner om sommer i fjella i Nord-Norge. På de høyeste fjelltoppene kan det komme nysnø i kombinasjon med vind som danner ustabile ferske fokksnøflak. I tillegg er det knyttet usikkerhet til om det fortsatt finnes vedvarende svake lag enkelte steder. Sannsynligheten for dette er størst i nordvendte sider høyt til fjells i regionene Indre Troms og Vest-Finnmark. Faren for eventuelle skred i disse vedvarende svake lagene vil være størst ved kraftig regnvær.

Svalbard har ikke hatt mildvær til topps enda. Her er det sannsynlig at skredfaren øker ved første runde med kraftig mildvær. Foreløpig har det kun vært plussgrader opp til 600-700 moh. denne sesongen. Vær oppmerksom på våte løssnøskred, flakskred samt skavlbrudd, spesielt over dette høydenivået.

Sesongen som var

Det har nok en gang vært en spennende snøskredsesong, med nye erfaringer. Vi hadde store utfordringer med meget markante og utpregede vedvarende svake lag på våren. Vestlandet fikk imidlertid endelig en tidlig start på skisesongen og Østlandet hadde en god gammeldags snørik vinter. I Nord-Norge derimot ble det en dårlig start med tilnærmet ingen nedbør i kombinasjon med kulde. Nord-Norge ble karakterisert som en arktisk ørken. Snøen kom imidlertid til slutt, rett før påske. Da våren og mildværet kom, løsnet det mange og store skred både i Sør- og Nord-Norge pga. de ustabile vedvarende svake lagene som hadde blitt skapt tidligere på sesongen. Heldigvis ble det ikke like ille som fryktet i Nordland i april, da vi varslet skredfaren til 5-meget stor. Å varsle store våte skred er en krevende oppgave. Det finnes i dag for lite forskning å støtte seg på når det gjelder timing og prosessene rundt naturlig utløste våte flakskred. Vi vil derfor fortsette å bruke ressurser på å bli bedre på dette.

Hurra for den norske dugnadsånden!

Til slutt vil vi takke for et fantastisk regObs år! Igjen har vi sett en betydelig økning i antall frivillige observasjoner. Flere og flere har tatt i bruk observasjons-appen vår regObs, og mange sender inn jevnt og trutt hva de har sett på sin tur. Dette er med på bedre kvaliteten og treffsikkerheten til snøskredvarslet der du er. Sammen har vi et mål om stadig å bli bedre!

I tillegg har vi sett en mye større åpenhet rundt skredhendelser. Folk har blitt mye flinkere på å rapportere inn nestenulykker og ulykker hvor de deler av sine erfaringer, slik at andre kan lære av det. En stor takk til dere også!

Vi starter opp igjen 1.desember 2018 med den regionale snøskredvarslingen, men vit at vi alltid følger med, og varsler også utenom den ordinære snøskredsesongen (1.desember til 31. mai), om skredfaren skulle bli stor eller meget stor.

Ønsker du å lese mer om vår- og sommerskred finner du det på vår skredskole på varsom.no.

God sommer så lenge!