Varsel om ekstremt høy sjøvannstand langs kysten av Sunnhordland til Agder 15. januar

Publisert:

 

Varsel om «høy vannstand langs kysten og i fjordene» utstedes av Meteorologisk institutt (MET). Ekstremværet Didrik er ventet å føre til ekstremt høy vannstand langs store deler av kysten i Sør-Norge. Denne type varsel gjelder sjøvannstand og ikke vannstand i vassdrag og innsjøer.

Varsel om ekstremt høy sjøvannstand, rødt nivå, 15. januar 2020 utstedt av MET. Foto: Meteorologisk institutt

 

Meteorologisk institutt (MET) har utstedt varsel på rødt og oransje nivå for vannstand langs kysten i Sør-Norge. Du finner varslene for onsdag 15. januar her:  https://www.varsom.no/flom-og-jordskredvarsling/?date=2020-01-15

Og mer informasjon om ekstremværet Didrik kan du lese her: https://www.met.no/nyhetsarkiv/svaert-hoy-vannstand-i-sor-norge-oransje-fareniva

 

Vannstand langs kysten og i fjordene varierer med astronomisk tidevann og værets virkning (bl.a. lufttrykk og vind). Astronomisk tidevann beregnes av Statens Kartverk. Værets virkning beregnes av Meteorologisk institutt.

NVE gjør oppmerksomt på at denne type varsel gjelder sjø-/hav-vannstand og ikke vannstand i vassdrag og innsjøer. Det ventes ikke flom i vassdrag, men oversvømmelse av sjøvann langs kysten. Høy sjøvannstand kan imidlertid forsterke flom i elver, noe vi har opplevd flere ganger tidligere,  f.eks. i nederste del av Drammenselva.

  • Vi har ingen indikasjon på flomvannføring de nærmeste dagene i noen av elvene som munner ut langs den kyststrekningen som er berørt av ekstremværet Didrik, sier Erik Holmqvist, vakthavende flomvakt i NVE. Vi anbefaler imidlertid flytting og sikring av verdier langs kysten og i elveutløp.

 

Hjelp oss å få god oversikt over hendelser. Det gjør varslingstjenesten vår bedre.

- Du kan registrere hendelser og sende oss bilder av oversvømmelser, flom og skred med Regobs.no