Vårflom - Statusoppdatering

Publisert:

Mandag 29.06.2020 kl. 14:00. Det er fortsatt stor vannføring i Lo- og Strynselva i Stryn kommune etter mange dager med stor snøsmelting. Vannstanden i Mjøsa har nå nådd oransje nivå, og vil stige sakte de neste dagene med 5 – 10 cm som følge av regn og regnbyger i helgen. Vannføringsøkningen vi fikk i fjellområdene i Sør-Norge søndag har nå stort sett kulminert, men vannføringen vil fortsatt stige noe frem til i morgen i Gudbrandsdalslågen.

Nedstrøm Tunhovddammen i Nore og Uvdal, 28.06.2020. Foto: Hallvard Berg, NVE, Varsom Regobs.

 

Oversikt over flom- og skredhendelser

Vannføring i sanntid fra utvalgte målestasjoner

Dagens flom- og jordskredvarsel

 

Oppdatering fra flom- og jordskredvarslingen, mandag 29. juni 2020 kl. 14:00

NB! Dette er siste statusoppdateringen for vårflommen 2020. Flom- og jordskredvarslingen følger fortsatt situasjonen nøye. For oppdatert informasjon les varslene: Flom- og jordskredvarsel som oppdateres daglig innen kl. 11 og 15. Følg oss også på Twitter.

 

 - Det har vært stigende vannføring opp til gult nivå i flere elver både på vest- og østsiden av Langfjella, som følge av vedvarende snøsmelting og lokalt mye regn. Vannføringen har nå stort sett kulminert og er ventet å avta i dagene fremover, opplyser Thomas Væringstad, vakthavende hydrolog i NVE.

- Vannstanden i Mjøsa har vært stabil de siste dagene, men har økt 2 cm siden i går, og er i ferd med å nå oransje nivå. Vannstanden er ventet å stige ytterligere med 5 – 10 cm de neste dagene som følge av regnet i helgen, sier Thomas Væringstad, vakthavende hydrolog i NVE.

- Hva som skjer videre fremover, er svært avhengig av den videre værutviklingen. Kjøligere vær gir redusert snøsmelting i høyfjellet, men noe mer regn utover i uken vil kunne opprettholde et relativt stort tilsig, og medfølgende høy vannstand i Mjøsa. Flomvarslingen vil fortsatt følge situasjonen tett fremover, tilføyer Væringstad.

Det er også fortsatt høy vannstand i Vågåvatn, og stor vannføring i Otta. Her er vannføringen/vannstanden ventet å avta de nærmeste dagene. Også vest for vannskillet, i Stryn kommune, er det fortsatt flomvannføringer. I både Strynsvatn og Lovatn er det fortsatt vannstander på oransje nivå. Her vil kjøligere vær føre til mindre snøsmelting, og lavere vannstand utover i uken.

- Det frarådes fortsatt å oppholde seg nær elver og bekker med stor vannføring, som for eksempel Otta, Vorma, Loelva og Strynselva. Det er fortsatt viktig å sikre verdier langs Mjøsa mot høyere vannstander enn det vi har mandag formiddag, opplyser Væringstad.

- Meteorologisk institutt har mandag utstedt et gult farevarsel for styrtregn, for tirsdag ettermiddag til kveld, for Telemark, Buskerud, Oslo, Akershus og Oppland. Her ventes det lokalt svært kraftige regnbyger. Varselet om styrtregn tilsier blant annet fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer, opplyser Tuomo Saloranta, jordskredvakt i NVE.

 

 


Tiltak og råd ved flom og jordskredfare

Søk informasjon: Hold deg oppdatert om værprognoser (yr.no), værradar og varsel (yr.no, varsom.no). Det er fare for at enkelte veier bli stengt grunnet skredhendelser, eller oversvømmelser. Sjekk veimeldinger på 175.no (Vegtrafikksentralen: tlf. 22 07 30 00 - tast 3).


Ikke oppsøk fare: Vi fraråder å oppholde seg nær elver og bekker med stor vannføring. Hold deg unna bratte skråninger med løsmasser, og elver og bekker med stor vannføring, fordi erosjon langs elve- og bekkeløp kan utløse skred.


Gjør tiltak for å begrense skader: Sørg for å holde avløpsveier åpne. Stikkrenner og sluk må renses for at vannet skal renne unna. Sikre og flytte verdier som kan være flomutsatt.


Spesielt for flom:
• Sikre og flytte verdier (biler, campingvogner, rundballer etc) bort fra utsatte steder, flytte verdier opp fra kjellere.
• Det frarådes å oppholde seg nær elver og bekker med stor vannføring.
• Husk at elva du krysser i dag, kan være ganske mye større når du skal tilbake.
• De som oppholder seg i områder hvor det tidligere har oppstått skader som følge av flom bør være spesielt oppmerksomme.


Spesielt for jord- og flomskred:
• Vær oppmerksom på dreneringveier i skråninger i nærheten av huset ditt, og pass spesielt på steder der bekker løper sammen og gir økt vannføring over skråninger dekket av løsmasser.
• Vær spesielt oppmerksom på områder hvor det tidligere har gått skred.
• Se etter bevegelsestegn i terrenget slik som unormal vannoppdemning, nye bekker, sprekker i jorda eller hellende trær i skrenter.


Få hjelp: Kontakt nødetatene hvis du har behov for akutt hjelp ved eventuell flomfare eller skredfare. Kommunene er ansvarlige for å iverksette nødvendige tiltak for at innbyggere bor trygt. Flomfaren og jordskredfaren lokalt må vurderes av lokal beredskapsmyndighet (kommunen) som eventuelt i samarbeid med politiet, iverksetter nødvendige tiltak. I tilfeller der flom- eller jordskredsituasjonen tilsier at bebyggelse kan være truet, bør det vurderes om ekstern kompetanse på hhv. vassdragsteknikk/flomvurdering eller geoteknikk/geologi må innhentes.