Utsikter for vårflom, 4.mai 2021

Publisert:

Prognoser fra Meteorologisk institutt tilsier mildere vær i hele landet kommende uke, unntatt i Troms og Finnmark. Dette vil føre til økt snøsmelting også i høyereliggende områder, og vårflommen vil sannsynligvis komme i gang i store deler av landet i løpet av uka. Hvor stor vårflommen blir er helt avhengig av hvor varmt det blir og hvor mye nedbør som kommer.

Nedstrøms målestasjonen Hølen i Kinso, Hardanger, våren 2020. Foto: Trine Lise Sørensen/NVE.

 

Informasjon om snømengder på senvinteren og våren gir oss grunnlag for å kunne si noe om sannsynligheten for om det vil bli stor vårflom. Beregninger basert på dagens snømengder og historisk vær for perioden 1958–2020 viser at det er stor variasjon når det gjelder hvor stor årets vårflom kan bli.

Les om hvordan vi beregner sannsynligheten for stor vårflom. 

Snømengder i landet

I Nord-Norge er det stort sett normale snømengder, bortsett fra noen steder i Troms og Finnmark der det er mer snø enn normalt. Det er generelt mindre snø enn normalt på Vestlandet, mens det i Møre og Romsdal og Trøndelag er noe mer enn normalt. I resten av Sør-Norge er det i hovedsak normale snømengder.

– Basert på det vi nå vet om snømengdene kan vi konkludere med at det er litt større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom i deler av Møre og Romsdal, Trøndelag, Troms og Finnmark. I landet for øvrig er det normal sannsynlighet for stor vårflom, sier senioringeniør Inger Karin Engen.

Prognose for kommende uke

Prognoser fra Meteorologisk institutt tilsier mildere vær i hele landet kommende uke, unntatt Troms og Finnmark. Dette vil føre til økt snøsmelting også i høyereliggende områder, og vårflommen vil sannsynligvis komme i gang i løpet av uka.

Dersom NVE ser at vårflommen vil bli større enn nedre grense for gult nivå publiserer vi varsel på varsom.no. Dette gjøres normalt 1-3 dager i forveien. Du kan abonnere på varsler for din kommune eller fylke (tjenesten er gratis), lese varslene på varsom.no og følge med på vannføring i sanntid på sildre.nve.no

Været er avgjørende

– Det er været som avgjør hvor stor vårflommen blir. Blir det en vår med moderat varme og lite regn, får vi en normal vårflom, selv om det skulle være uvanlig mye snø. Blir det derimot mye regn og varmt, kan vi få en svært stor flom selv om det er relativt lite snø i nedbørfeltet, sier Engen. 

Det er stor variasjon når det gjelder hvor stor årets vårflom kan bli. Dette er her illustrert med eksempel på scenarier for Losna i Gudbrandsdalslågen (Innlandet fylke) og Målselvfossen (Troms), som viser hvordan årets flom vil bli, gitt det samme været framover som det har vært hvert av de siste 63 årene. 

Gode forberedelser viktig for å redusere fare for flomskader

NVE oppfordrer generelt både beredskapsapparatet lokalt og publikum til å følge med og gjøre tiltak for å redusere faren for lokale oversvømmelser i forbindelse med snøsmelting om senvinteren og våren.

Et viktig tiltak i forkant av vårflommen er åpne og rense avløpsveier som stikkrenner og kummer for å sikre at vannet får fri passasje.

Et annet viktig tiltak er å flytte alle verdier og løse gjenstander bort fra områder som kan bli oversvømt. Dette dreier seg blant annet om kjøretøy, campingvogner, anleggsmaskiner og rundballer. Det samme gjelder plast og annet avfall.

Les våre råd om hvordan du kan forberede deg for å unngå flomskader

 

Vi oppdaterer denne oversikten om ca. to uker. 

Senioringeniør Inger Karin Engen, tlf. 22 95 90 80

Flomvarslingen, mellom kl. 08.00-21.00 alle dager

Tlf: 404 36 000 (ikke sms)