Utsikter for vårflom, 14. april 2021

Publisert:

Basert på det vi nå vet om snømengdene kan vi konkludere med at det er litt større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom i Møre og Romsdal, og i deler av Troms og Finnmark. I landet for øvrig er det normal sannsynlighet for stor vårflom. Men det er været fremover som avgjør hvor stor vårflommen blir. 

Lillefossen i Kværnegna, juni 2020. Foto: Ida/NVE.

 

Informasjon om snømengder på senvinteren og våren gir oss grunnlag for å kunne si noe om sannsynligheten for om det vil bli stor vårflom. Beregninger basert på dagens snømengder og historisk vær for perioden 19582020 viser at det er stor variasjon når det gjelder hvor stor årets vårflom kan bli. 

Les om hvordan vi beregner sannsynligheten for stor vårflom. 

Snømengder i landet

I Trøndelag og Nord-Norge er det nå stort sett normale snømengder, noen steder i Troms og Finnmark er det mer enn normalt. Det er mindre snø enn normalt på Vestlandet, med unntak av Møre og Romsdal hvor det nå er mer snø enn normalt. I resten av Sør-Norge er det i hovedsak normale snømengder.

– Basert på det vi nå vet om snømengdene kan vi konkludere med at det er litt større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom i Møre og Romsdal, og i deler av Troms og Finnmark. I landet for øvrig er det normal sannsynlighet for stor vårflom, sier senioringeniør Inger Karin Engen. 

Det er stor variasjon når det gjelder hvor stor årets vårflom kan bli. Dette er her illustrert med eksempel på scenarier for Losna i Gudbrandsdalslågen (Innlandet fylke) og Målselvfossen (Troms), som viser hvordan årets flom vil bli, gitt det samme været framover som det har vært hvert av de siste 63 årene. 

Været er avgjørende

– Det er været som avgjør hvor stor vårflommen blir. Blir det en vår med moderat varme og lite regn, får vi en normal vårflom, selv om det skulle være uvanlig mye snø. Blir det derimot mye regn og varmt, kan vi få en svært stor flom selv om det er relativt lite snø i nedbørfeltet, sier Engen. 

Når NVE ser at vårflommen vil bli større enn nedre grense for gult nivå publiserer vi varsel på varsom.no. Dette gjøres normalt 1-3 dager i forveien. Du kan abonnere på varsler for din kommune eller fylke (tjenesten er gratis), lese varslene på varsom.no og følge med på vannføring i sanntid på sildre.nve.no

Gode forberedelser viktig for å redusere fare for flomskader

NVE oppfordrer generelt både beredskapsapparatet lokalt og publikum til å følge med og gjøre tiltak for å redusere faren for lokale oversvømmelser i forbindelse med snøsmelting om senvinteren og våren.

Aktuelle tiltak kan være å sørge for åpne avløpsveier som stikkrenner og kummer for å sikre at vannet får fri passasje når det ventes snøsmelting og/eller regn. Les våre råd om hvordan du kan forberede deg for å unngå flomskader

 

Vi oppdaterer denne oversikten i begynnelsen av mai. 

Senioringeniør Inger Karin Engen, tlf. 22 95 90 80

Flomvarslingen, mellom kl. 08.00-21.00 alle dager

Tlf: 404 36 000 (ikke sms)