Fare for flom og jordskred på Vestlandet i helgen 14.-15.09.2019 - Hva kan du gjøre?

Publisert:

Det ventes mye regn over store deler av Vestlandet lørdag og søndag (14.-15.09.2019). NVE har utstedt varsel om flom- og jordskredfare på oransje nivå for deler av Vestlandet. Gode forberedelser er viktig for å redusere faren for skader. Det gis her enkle råd om hva du kan gjøre for å forberede deg på flom og jordskredfare.

Flom i Agder 10.2017 Foto: Petter Våge NVE

 

NVE har utstedt varsel om jord- og flomskredfare på oransje nivå for midtre og indre deler av Sogn og Fjordane og Hordaland, samt deler av Møre og Romsdal. Det også utstedt et varsel om jord- og flomskredfare på gult nivå for ytre strøk på Vestlandet, Sunnmøre og Rogaland. Fare for skred ventes å øke fra lørdag ettermiddag som følge av mye regn og stedvis kraftige regnbyger.

  • Oransje nivå er det nest høyeste av våre varselnivå og tilsier en alvorlig situasjon som forekommer sjelden, sier Solveig Kosberg, vakthavende jordskredvakt i NVE.

NVE har også utstedt et flomvarsel på gult nivå for deler av Vestlandet på lørdag, og flomvarsel på oransje nivå for deler av Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal for søndag.

  • Mye regn vil gi økende vannføring i vassdragene og vannføringen kan passere oransje nivå natt til søndag. Det kan ventes omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder, sier Elin Langsholt, vakthavende flomvakt i NVE.

Meteorologisk institutt har også utstedt varsel om mye regn og vindkast på Vestlandet. Se oppdaterte varsel for lørdag og søndag. Varslingstjenestene følger situasjonen nøye. Varslene fra NVE blir oppdatert innen kl 11.00 lørdag.

 

Tiltak og råd: 

Det er fare for at enkelte veier bli stengt pga. av skredhendelser eller oversvømmelser.

Hold deg oppdatert om værprognoser (yr.no), værradar og varsel (yr.no, varsom.no). Sjekk veimeldinger på 175.no (Vegtrafikksentralen: tlf 22 07 30 00 tast 3).

Ikke oppsøk fare: Vi fraråder å oppholde seg nær elver og bekker med stor vannføring. Hold deg unna bratte skråninger med løsmasser, og elver og bekker med stor vannføring, fordi erosjon langs elve- og bekkeløp kan utløse skred.

Gjør tiltak for å begrense skader: Sørg for å holde avløpsveier åpne. Stikkrenner og sluk må renses for at vannet skal renne unna. Sikre og flytte verdier som kan være flomutsatt.

Kontakt nødetatene hvis du har behov for akutt hjelp ved eventuell flomfare eller skredfare.

Spesielt for flom:

  • Sikre og flytte verdier (biler, campingvogner, rundballer etc) bort fra utsatte steder, flytte verdier opp fra kjellere.
  • Følge med på oppdaterte sanntidsdata og prognoser (varsom.no og yr.no).
  • Det frarådes å oppholde seg nær elver og bekker med stor vannføring. 
  • Husk at elva du krysser i dag, kan være ganske mye større når du skal tilbake.
  • De som oppholder seg i områder hvor det tidligere har oppstått skader som følge av flom bør være spesielt oppmerksomme.

Spesielt for jord- og flomskred:

  • Vær oppmerksom på dreneringveier i skråninger i nærheten av huset ditt, og pass spesielt på steder der bekker løper sammen og gir økt vannføring over skråninger dekket av løsmasser.
  • Vær spesielt oppmerksom på områder hvor det tidligere har gått skred.
  • Se etter bevegelsestegn i terrenget slik som unormal vannoppdemning, nye bekker, sprekker i jorda eller hellende trær i skrenter.

Kommunene er ansvarlige for å iverksette nødvendige tiltak for at innbyggere bor trygt.

Flomfaren og jordskredfaren lokalt må vurderes av lokal beredskapsmyndighet (kommunen) som eventuelt i samarbeid med politiet, iverksetter nødvendige tiltak.

I tilfeller der flom- eller jordskredsituasjonen tilsier at bebyggelse kan være truet, bør det vurderes om ekstern kompetanse på hhv. vassdragsteknikk/flomvurdering eller geoteknikk/geologi må innhentes.

 

Hjelp oss å få god oversikt over hendelser. Det gjør varslingstjenesten vår bedre.

- Du kan registrere hendelser og sende oss bilder av flom og skred med Regbs.no

- Eller du kan sende oss bilder med e-post til: jordskredvarsling@nve.no eller flomvarsling@nve.no