Fare for flom, jord-, sørpe- og flomskred i Midt-Norge 5.-6. februar 2020

Publisert:

Det ventes mye nedbør og stigende temperatur over Midt-Norge fra i ettermiddag (onsdag 5. februar). Nedbøren ventes å komme som regn under 1000-1200 m oh sør for Trondheimsfjorden. Dette kan føre til flom og jord-, sørpe- og flomskredfare i Møre og Romsdal og Trøndelag sør for Trondheimsfjorden fra onsdag ettermiddag og torsdag. 

Sørpeskred i Sjeringsdalen ved Stryn i Sogn og Fjordane 05.01.2020. Foto: Henrik Langeland, NGI Regobs

 

Meteorologisk institutt (MET) varsler om mye nedbør i Midt-Norge. Det ventes betydelig temperaturøkning og regn opp til 1000-1200 m oh sør for Trondheimsfjorden, opp mot 100 mm fra onsdag formiddag til torsdag formiddag. Det er et skarpt skille mellom varm og kald luft, og skillet antas å ligge omtrent ved Trondheimsfjorden, så nedbøren ventes å komme som snø nord for Trondheimsfjorden.

NVE har som følge av dette varslet både flom og fare for jord-, sørpe- og flomskred på gult nivå for Møre og Romsdal og Trøndelag sør for Trondheimsfjorden. 

 • Vi anbefaler å sørge for å holde vannveier åpne, og fraråder folk å oppholde seg nær bekker med stor vannføring, sier Tuomo Saloranta, vakthavende jordskredvakt i NVE. Mye regn, kombinert med stor snøsmelting, øker faren for jord-, sørpe- og flomskred. Sørpe- og flomskred har lang rekkevidde. De kan løses ut høyt i terrenget og følger deretter bekkeløp og bratte skråninger, tilføyer Saloranta.
 • I Møre og Romsdal og Trøndelag sør for Trondheimsfjorden er det fare for lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader i bekker og mindre elver, sier Kristian Strand Nordtun, vakthavende flomvakt i NVE. Vi anbefaler å holde avløpsveier åpne for at vannet skal renne unna, samt sikre og flytte verdier som kan være flomutsatt, tilføyer Kristian Strand Nordtun.

Snøskredvarslingen har utstedt varsel om stor snøskredfare, faregrad 4 for Nordvestlandet og Trøndelag. Det ventes store naturlig utløste skred på grunn av de store nedbørmengdene, kraftig vind og stigende temperatur.

 • Vi oppfordrer alle om å unngå skredterreng til situasjonen roer seg, sier Tommy Skårholen, snøskredvarsler i NVE.

Tiltak og råd: 

Det er fare for at enkelte veier bli stengt pga. av skredhendelser eller oversvømmelser. Hold deg oppdatert om værprognoser (yr.no), værradar og varsel (yr.no, varsom.no). Sjekk veimeldinger på 175.no (Vegtrafikksentralen: tlf 22 07 30 00 tast 3).

Ikke oppsøk fare: Vi fraråder å oppholde seg nær elver og bekker med stor vannføring. Hold deg unna bratte skråninger med løsmasser, og elver og bekker med stor vannføring, fordi erosjon langs elve- og bekkeløp kan utløse skred.

Gjør tiltak for å begrense skader: Sørg for å holde avløpsveier åpne. Stikkrenner og sluk må renses for at vannet skal renne unna. Sikre og flytte verdier som kan være flomutsatt. Kontakt nødetatene hvis du har behov for akutt hjelp ved eventuell flomfare eller skredfare.

Spesielt for jord- og flomskred:

 • Vær oppmerksom på dreneringveier i skråninger i nærheten av huset ditt, og pass spesielt på steder der bekker løper sammen og gir økt vannføring over skråninger dekket av løsmasser.
 • Vær spesielt oppmerksom på områder hvor det tidligere har gått skred.
 • Se etter bevegelsestegn i terrenget slik som unormal vannoppdemning, nye bekker, sprekker i jorda eller hellende trær i skrenter.

Spesielt for flom:

 • Sikre og flytte verdier (biler, campingvogner, rundballer etc) bort fra utsatte steder, flytte verdier opp fra kjellere.
 • Følge med på oppdaterte sanntidsdata og prognoser (varsom.no og yr.no).
 • Det frarådes å oppholde seg nær elver og bekker med stor vannføring. 
 • Husk at elva du krysser i dag, kan være ganske mye større når du skal tilbake.
 • De som oppholder seg i områder hvor det tidligere har oppstått skader som følge av flom bør være spesielt oppmerksomme.

Kommunene er ansvarlige for å iverksette nødvendige tiltak for at innbyggere bor trygt. Flomfaren og jordskredfaren lokalt må vurderes av lokal beredskapsmyndighet (kommunen) som eventuelt i samarbeid med politiet, iverksetter nødvendige tiltak. I tilfeller der flom- eller jordskredsituasjonen tilsier at bebyggelse kan være truet, bør det vurderes om ekstern kompetanse på hhv. vassdragsteknikk/flomvurdering eller geoteknikk/geologi må innhentes.