Hopp til hovedinnhold

Nyhetsarkiv

Viser 16 nyheter fra nyhetsarkivet

Landbrukstørke i deler av Sør-Norge, men ikke generell vannmangel

Varmt vær, og usedvanlige lite nedbør de siste 2 månedene har ført til at det nå er til stor skogbrannfare og knusktørr jord i deler av Sør- og Østlandet. Det er foreløpig ikke vannmangel i grunnen, vannmagasinene og elvene, men lite regn kan skape utfordringer utover sommeren.

Publisert: 20.06.2023 Statusrapporter - tørke

Uvanlig lite vann i Sør-Norge - historisk tørke i Europa

Mens deler av Sør-Norge opplever uvanlige lite vann i elver og vannmagasinene, er store deler av Europa rammet av en tørke som kan være den verste på 500 år.

Publisert: 11.09.2022 Statusrapporter - tørke

Vedvarende tørke på Sørlandet og Østlandet

De siste dagers regn og snøsmeltingen i fjellet har bedret situasjonen lokalt, men det har ikke løst tørkeproblemet på Sør- og Østlandet.

Publisert: 17.06.2022 Statusrapporter - tørke

13.05.2022 Tørken fortsetter på Østlandet og Sørlandet

Regnet har bedret situasjonen over store deler av Vestlandet. Det er fortsatt tørke på Østlandet og Sørlandet, med svært lav grunnvannstand for årstiden og lav vannstand i innsjøer og elver.

Publisert: 13.05.2022 Statusrapporter - tørke

Tørke i Sør-Norge kan gi utfordringer

Usedvanlige lite nedbør det siste halvåret, og varmt vær denne våren, har ført til tørke i store deler av Sør-Norge. Svært lav grunnvannstand og lav vannstand i innsjøer og elver kan skape utfordringer utover våren.

Publisert: 02.05.2022 Statusrapporter - tørke

Vintertørke langs kysten fra Vestlandet til Troms

Usedvanlige lite nedbør så langt i vinter har ført til vintertørke langs kysten fra Vestlandet til Troms. Svært lav grunnvannstand, lite vannføring i bekker, frost i bakken og is i elver skaper utfordringer flere steder.

 

Publisert: 29.01.2021 Statusrapporter - tørke

02. mai 2019: Lavt grunnvannsnivå langs kysten av Norge fra Østfold til Trøndelag

Det er store kontraster i Sør-Norge. Lavlandet langs kysten opplever en situasjon med tørke og stor skogbrannfare, mens høyereliggende områder på indre strøk får vedvarende snøsmelting og svært høy grunnvannstand.

Publisert: 02.05.2019 Statusrapporter - tørke

Tørken i Norge. Oppdatert status 2. oktober 2018.

Etter mye regn i store deler av Norge i september er tørken stort sett over. Perioden mellom svært tørt og svært vått har vist seg å være kort. I store deler av Midt-Norge og Sør-Norge har det de siste ukene vært store utfordringer på grunn av overvann, flom og jordskredfare. Grunnvannstanden er imidlertid fortsatt lavere enn normalt i sørøstlige deler av Østlandet. Målingene på NVEs referansestasjoner viser at grunnvannstanden i dette området nå er økende, men på enkelte steder fortsatt svært lav.

Publisert: 02.10.2018 Statusrapporter - tørke

Tørken i Norge. Oppdatert status 6. september 2018

Mye regn i august har ført til høyere grunnvannstand og økt vannføring i vassdrag i store deler av Norge. Det ventes mye regn de neste dagene, og dette vil forbedre situasjonen ytterligere. Det er imidlertid fortsatt svært lav og synkende grunnvannstand i deler av Aust-Agder og i sørøstlige deler av Østlandet.

Publisert: 06.09.2018 Statusrapporter - tørke

Lavt grunnvannsnivå i deler av Norge

Grunnvannsnivået er meget lavt og synkende i store deler av Sør-Norge, Trøndelag og Sør i Nordland. NVE oppfordrer vannverkseiere om å følge med på vannstanden i brønner og drikkevannsmagasin med tanke på forsyningsberedskapen utover sommeren. Storforbrukere av vann som har egen vannforsyning, bør vurdere å ta forholdregler hvis situasjonen med lite nedbør vedvarer.

Publisert: 02.07.2018 Statusrapporter - tørke

Tørken i Norge. Oppdatert status 18. juli 2018

Det er ingen store endringer i tørkesituasjonen siden forrige status datert 9. juli 2018. Grunnvannstand og vannstanden i elvene synker fortsatt.

Publisert: 18.07.2018 Statusrapporter - tørke

Tørken i Norge. Oppdatert status 25. juli 2018

Regnet i deler av Nord-Norge og Vestlandet i løpet av sist uke har ført til en liten bedring i grunnvannstilstanden i de områdene. Det er imidlertid fortsatt svært lav og synkende grunnvannsstand i store deler av landet, spesielt Sør-Norge og deler av Trøndelag og Nordland.

Publisert: 25.07.2018 Statusrapporter - tørke

Tørken i Norge. Oppdatert status 1. august 2018

Det har kommet noe nedbør i form av lokale byger over store deler av landet siste uke. Dette har ført til økning i grunnvannstanden flere steder. Det er imidlertid fortsatt lav grunnvannstand i store deler av landet, spesielt i Trøndelag og store deler av Sør-Norge.

Publisert: 01.08.2018 Statusrapporter - tørke

Tørken i Norge. Oppdatert status 8. august 2018

Lavtrykk kommer på besøk de neste dagene, og det er ventet at stort sett hele landet får regn. Dette er godt nytt for tørken vi opplever nå. Nedbørmengdene og plasseringen av de er foreløpig usikre, og er avgjørende for hvor mye påfyll av vann i bakken vi får.

Publisert: 08.08.2018 Statusrapporter - tørke

Tørken i Norge. Oppdatert status 15. august 2018

Mye regn i slutten av forrige uke har ført til en bedring i grunnvannstanden og i elvevannføringen i store deler av Norge. Det er imidlertid fortsatt svært lav og synkende grunnvannstand i deler av Sør-Norge, særlig i østlige deler av Sørlandet og i sørligste deler av Østlandet.

Publisert: 15.08.2018 Statusrapporter - tørke

Tørken i Norge. Oppdatert status 23. august 2018.

Mye regn de siste to ukene har ført til en bedring i grunnvannstanden og i elvevannføringen i store deler av Norge. Det er imidlertid fortsatt svært lav og synkende grunnvannstand i østlige deler av Sørlandet og i sørligste deler av Østlandet.

Publisert: 23.08.2018 Statusrapporter - tørke