Hopp til hovedinnhold

Nyhetsarkiv

Viser 185 nyheter fra nyhetsarkivet

Høy vannstand i Mjøsa

Det ventes høy vannstand i Mjøsa de kommende dagene. Mjøsa er ventet å nå toppen i løpet av helgen på et moderat flomnivå (gult).

Publisert: 29.05.2024 Nyheter - Flom og jordskred

Styrtregnsesongen er i gang

Vi er inne i en uke med ustabile luftmasser noe som har ført til sesongens første styrtregnvarsel. Styrtregn kan føre til utfordringer med overvann i tettbygde strøk, og endringer i bekke- og elveløp, og jord- og flomskred der regnbyene treffer.

Publisert: 28.05.2024 Nyheter - Flom og jordskred

Uten mye regn blir resten av vårflommen udramatisk i Sør-Norge

Det ligger fremdeles en god del snø i høyfjellet. Dersom det ikke kommer mye regn de neste ukene, vil resten av vårflommen i Sør-Norge neppe føre til de store skadene.  

Publisert: 23.05.2024 Nyheter - Flom og jordskred

Vårflommen er i gang i deler av Sør-Norge

Snøsmelting de neste dagene gir flom på gult nivå. I flere elver forventes flomtoppen i løpet av langhelgen fredag-mandag på gult eller lavt oransje nivå.

Publisert: 15.05.2024 Nyheter - Flom og jordskred

Snøsmeltingen skyter fart i Nord-Norge

Stigende temperatur og frostfrie netter setter fart på snøsmeltingen i Nord-Norge. Regn de kommende dagene i kombinasjon med snøsmelting kan gi raskt økende vannføring i små og middels store elver. Det er foreløpig ikke utsikter for større flom i de store elvene. 

Publisert: 15.05.2024 Nyheter - Flom og jordskred

Høy vannføring, men venter ikke store skader

Høye temperaturer gir stor snøsmelting i fjellområdene på Sør- og Østlandet de neste dagene. Vannføringen øker i bekker og elver, spesielt i Drammensvassdraget, men de høye vannføringene vil ikke føre til store skader.

Publisert: 10.05.2024 Nyheter - Flom og jordskred

Varmen de neste dager vil gi økt vannføring i små bekker og elver

Stigende temperatur og frostfrie netter setter fart på snøsmelting i fjelltraktene i Sør- og Østlandet. Det ventes kraftig snøsmelting, tilsvarende 20-40 mm regn per døgn, i store deler av Sør-Norge. Det vil fra 1. mai føre til raskt økende vannføring i små og middels store elver som renner fra områder der det fremdeles er mye snø. Det er særlig uregulerte elver fra fjellområdene i Drammensvassdraget og Numedalslågen som er utsatt.

Publisert: 15.05.2024 Nyheter - Flom og jordskred

Rolig start på snøsmeltingen i Sør-Norge

Snøsmeltingen har startet så smått og det er mer vann enn normalt i vassdragene i Sør-Norge. NVE oppfordrer alle til å forebygge flomskader, ved abonnere på flomvarsler og å rense sluk, grøfter og rør frie for is, kvist og løv.  

Publisert: 19.04.2024 Nyheter - Flom og jordskred

Ny pris til Varsom.no

Varsom flom- og jordskredvarslingen (NVE) og værvarslingen (MET) belønnes av Norsk hydrologiråd for formidlingen om været, flommene og jordskredene under ekstremværet Hans.

Publisert: 18.04.2024 Nyheter - Flom og jordskred

Regn og mildvær fører til fare for lokale oversvømmelser

NVE har sendt ut flomvarsel på gult nivå da det er ventet økende vannføring i elver og bekker som kan gi lokale oversvømmelser. Dette gjelder for utsatte områder fra Agder til Oslo og Akershus, områdene som er ventet å få mye regn og snøsmelting de neste dager.

Publisert: 22.02.2024 Nyheter - Flom og jordskred

Tørke-, flom- og jordskredåret 2023

Året 2023 vil bli husket som året da Sør-Norge ble rammet av ekstremværet «Hans». Det er den dyreste naturkatastrofen som noen gang har rammet Norge. I året som gikk sendte NVE ut rekordmange varsel om flom- og jordskredfare.

Publisert: 07.01.2024 Nyheter - Flom og jordskred

Oransje farenivå for flom, jordskred, sørpeskred og flomskred

NVE har ute oransje farevarsel for flom, jordskred, sørpeskred, flomskred og snøskred for store deler av Vestlandet søndag.  Oransje nivå er en alvorlig situasjon og kan føre til skader på veier og bebyggelse.  

Publisert: 17.12.2023 Nyheter - Flom og jordskred

Det blir mye regn og farevarsler for helgen i vest og nord

NVE har sendt ut en rekke farevarsler i forkant av helgen. Det blir økt fare for snøskred, flom og jord-, sørpe- og flomskred i store deler av Nordland og på Vestlandet. NVE ber kommuner, beredskapsaktører og innbyggere som bor utsatt til om å gjøre forebyggende tiltak. I områder med høy snøskredfare er det viktig å holde seg unna skredterreng.

Publisert: 16.12.2023 Nyheter - Flom og jordskred

Jordskredvarslingen fyller 10 år

Det har gått 10 år siden jordskredvarslingen ble etablert i Norge, og det er en milepæl som fortjener oppmerksomhet. Jordskredvarslingen har spilt en viktig rolle i å øke bevissthet og kunnskap om jord-, sørpe og flomskred, og øke tryggheten mot skred i landet vårt.

Publisert: 26.10.2023 Nyheter - Flom og jordskred

Del bilder av jord- og flomskred i Varsom-appen

Ta et bilde av jord- og flomskred, og legg det inn i Varsom-appen. Bildene hjelper ditt nabolag og din kommune med å få oversikt under en hendelse. Dette kan seinere være med på å redusere skader fra fremtidige skredhendelser.

Publisert: 20.10.2023 Nyheter - Flom og jordskred

Del bilder av flom og overvann i Varsom-appen

Ta et bilde av flom eller overvann og legg det inn i Varsom-appen. Bildene hjelper ditt nabolag og din kommune med å få oversikt under en hendelse. Dette kan seinere være med på å redusere skader fra fremtidig flom og overvann.

Publisert: 19.10.2023 Nyheter - Flom og jordskred

Flom og fare for jord- og flomskred i deler av Sør-Norge

Torsdag formiddag er det flom på gult eller lavt oransje nivå i flere elver vest i Agder, i Rogaland og i Vestland fylke som følge av mye regn. Regnværet er ventet å trekke østover i løpet av torsdag, noe som fører til økt fare for flom, jord-, og flomskred også for store deler av Østlandet.

Publisert: 21.09.2023 Nyheter - Flom og jordskred

Flommen etter ekstremværet Hans er over

Først denne helgen, en drøy måned etter ekstremværet Hans, kan flom- og jordskredvarslingen ved NVE nedgradere de siste varslene. Vannstanden i Mjøsa, Randsfjorden og Tyrifjorden har sunket sakte og lenge, og vil nå grønt nivå tidlig på søndag.

Publisert: 09.09.2023 Nyheter - Flom og jordskred

Flomtoppen er nådd i Drammenselva

Drammenselva ved Mjøndalen bru er nå over flomtoppen, men fremdeles på oransje nivå. Det er fortsatt rødt flomvarsel for Randsfjorden og Tyrifjorden, og vannstanden i innsjøene har flatet ut. Sperillen og Krøderen synker og vil komme ned på gult nivå de neste dagene.

Publisert: 30.08.2023 Nyheter - Flom og jordskred

Prognoser for flom

Publisert: 29.08.2023 Nyheter - Flom og jordskred

Nær flomtopp i Drammenselva

Vannføringen i Drammenselva ved Mjøndalen er nær sin flomtopp. Det er fortsatt rødt flomvarsel for Randsfjorden og Tyrifjorden, og vannstanden her er svakt stigende. I Sperillen og Krøderen er flomtoppen nådd og vannstanden på vei ned.  

Publisert: 29.08.2023 Nyheter - Flom og jordskred

Flomtoppen i Drammenselva ventes å nås i løpet av tirsdag

Som følge av mye regn de siste dagene opprettholdes rødt flomvarsel for Randsfjorden og Tyrifjorden. Vannføringen i Drammenselva øker og venter å nå sin flomtopp på tirsdag, på høyt oransje nivå ved Mjøndalen.

Publisert: 28.08.2023 Nyheter - Flom og jordskred

NVE oppjusterer til rødt flomvarsel for nedre deler av Drammensvassdraget

Som følge av mye regn de siste dagene er flomvarselet for Randsfjorden, Tyrifjorden og Sperillen, søndag oppjustert til rødt nivå fra mandag morgen. Dette er igjen en svært alvorlig situasjon som kan føre til omfattende konsekvenser og skader.

Publisert: 27.08.2023 Nyheter - Flom og jordskred

Oppjustert flomvarsel i Drammensvassdraget

Kraftig regn natt til søndag har ført til lokale oversvømmelser, overvann, vann i kjellere og noen jordskred i store deler av Viken og Oslo. Som følge av mer regn enn ventet, er flomvarselet for øvre deler av Drammensvassdraget oppjustert til oransje nivå fra søndag.

Publisert: 27.08.2023 Nyheter - Flom og jordskred

Fortsatt flom og jordskredfare i store deler av Sør-Norge

Som følge av stadig påfyll med mye regn forlenges flom- og jordskredvarslene på Østlandet. Det ventes at elver og innsjøer i både Glomma- og Drammensvassdraget vil stige de nærmeste dagene. Flomvarselet for nedre deler av Drammenselva er oppjustert til oransje nivå fra søndag.

Publisert: 26.08.2023 Nyheter - Flom og jordskred

Fortsatt flom- og jordskredfare

Jordskredfare på gult nivå for deler av Innlandet og Viken opprettholdes. Flomvarsel på rødt, oransje og gult nivå.

Publisert: 17.08.2023 Nyheter - Flom og jordskred

Flomtoppen ser ut til å være nådd, mens jordskredfaren opprettholdes

Jordskredfaren opprettholdes på gult nivå for Innlandet og Viken. Fortsatt rødt flomfarevarsel for Tyrifjorden og Randsfjorden, og oransje flomfarevarsel for Mjøsa, Glomma sør for Vorma og i nedre deler av Drammenselva.

Publisert: 16.08.2023 Nyheter - Flom og jordskred

Flom- og jordskredfaren er ikke over

Fortsatt jordskredfare på oransje nivå for Østlandet, og flomvarsel på rødt og oransje nivå. Det er ventet kraftige regnbyger over Østlandet tirsdag ettermiddag og kveld.

Publisert: 15.08.2023 Nyheter - Flom og jordskred

Styrtregn fører til økt jordskredfare og forlenger flommen

I forbindelse med at det ventes styrtregn over Østlandet på tirsdag er jordskredfarevarselet oppjustert til oransje. I tillegg er det flomvarsel på rødt- og oransje nivå og Met har sendt ut gult farevarsel om styrtregn.

Publisert: 14.08.2023 Nyheter - Flom og jordskred

Flomtoppen er nådd mange steder, men vassdragene er sårbare for mer regn

Søndag 13.08.2023 kl 13:54: Flomtoppen er nådd de aller fleste steder, men vannstanden i de store innsjøene vil holde seg på et høyt nivå de neste dagene. Vassdragene er generelt svært sårbare for mer regn og vi følger nøye med på situasjonen i dagene fremover.  

Publisert: 13.08.2023 Nyheter - Flom og jordskred

Oppdaterte flom- og jordskredvarsler

NVE opprettholder flomvarsel på rødt nivå for Drammensvassdraget og for nedre deler av Glomma. Jordskredvarsel opprettholdes på gult nivå, og utvides også til å gjelde for kommunene nord i Innlandet. Jordskredfaren vil være mest knyttet til mulig erosjon og utglidninger langs de flomstore elvene.

Publisert: 12.08.2023 Nyheter - Flom og jordskred

Oppdaterte flom- og jordskredfarevarsel – fortsatt rødt flomnivå

NVE opprettholder flomvarsel på rødt nivå for Drammensvassdraget og nedre deler av Glomma. Jordskredvarsel opprettholdes på gult nivå. Utglidninger langs de flomstore elvene kan forekomme, både der elvene graver under flom og når flommen synker.

Publisert: 11.08.2023 Nyheter - Flom og jordskred

NVE oppjusterer til rødt flomvarsel for deler av Glomma - Forventer svært høy vannstand i Øyeren

NVE oppjusterer til rødt flomvarsel for Glomma nedenfor samløpet med Vorma. Tilsiget til Øyeren er større enn forventet og vannstanden i Øyeren kan nå flomnivå som under storflommen i 1995.

Publisert: 10.08.2023 Nyheter - Flom og jordskred

Ekstremværet Hans - Oppdaterte flom- og jordskredvarsler

NVE opprettholder flomvarsel på rødt nivå. Jordskredvarsel er på gult nivå torsdag. Det er ventet lite eller ingen nedbør i berørte områder og den generelle jordskredfaren avtar, men det vil fortsatt kunne forekomme utglidninger langs de flomstore elvene.

Publisert: 10.08.2023 Nyheter - Flom og jordskred

Oppdatert rødt flom- og jordskredvarsel

NVE opprettholder flom- og jordskredvarsler på rødt nivå. Det er fortsatt forventet regn onsdag, men det vil avta utover onsdag ettermiddag. Selv om det slutter å regne, vil skadene fra flom og jordskred øke. I flere elver er det flom på rødt og oransje nivå i Viken og  Innlandet. 

Publisert: 10.08.2023 Nyheter - Flom og jordskred

Ekstremværet Hans – Oppdatert flom- og jorskredvarsel

NVE utvider det røde flomvarselet og forlenger det røde jordskredvarselet til onsdag formiddag. Det er flom på rødt og oransje nivå i Viken og vestlige deler av Innlandet. Kommunene Nore og Uvdal, Hol, Ål, Hemsedal og Vang er lagt til i det røde flomvarselet.

Publisert: 10.08.2023 Nyheter - Flom og jordskred