Kontaktinformasjon Isvarslingen

Disse personene er med i faggruppen for is og vanntemperatur. Vi har ingen vaktordning, men vil gjøre vårt beste for å svare på spørsmål om vanntemperatur og isforhold.

Navn Mobil e-post
Ånund Sigurd Kvambekk 996 09 036 aask@nve.no
Kjetil Melvold 905 59 474 kjme@nve.no
Solveig Havstad Winsvold 908 42 319 sohw@nve.no
Aron Widforss 457 32 353 arwi@nve.no