Trøndelag - Møre og Romsdal

Varslingsområde Trøndelag - Møre og RomsdalIsen i lavlandet har blitt svekket sist uke. Rundt 400-600 moh i vest og 400 moh i øst har noe av snøen smeltet på isen, og isen er svekket noe. Økt vannføring som følge av smelting og regn har svekket isen i innløps- og utløpsosene, og i trange sund. Enda høyere opp regner vi isen som farbar på mange av de aller minste vannene, også på noen små vann. Vi venter overvann og stor variasjon i istykkelsen, så sjekk nøye selv.
Se fullt tekstvarsel under istabellen.

Isforholdene fredag 13. desember 2019
 
Kystnært
svært lavt
0-200 moh
Lavere
skogsområder
50-400 moh
Høyere
skogsområder
400-700 moh
Lavere
fjellstrøk
700-1100 moh
Høyfjell
over
1100 moh
Svært
små
vann
Små
vann
Mellom-
store
vann
Store
vann
ingen
vann

Tekstvarsel for perioden fredag 13. desember til fredag 20. desember

Isen i lavlandet har blitt svekket sist uke. Rundt 400-600 moh i vest og 400 moh i øst har noe av snøen smeltet på isen, og isen er svekket noe. Økt vannføring som følge av smelting og regn har svekket isen i innløps- og utløpsosene, og i trange sund. Enda høyere opp regner vi isen som farbar på mange av de aller minste vannene, også på noen små vann. Vi venter overvann og stor variasjon i istykkelsen, så sjekk nøye selv. Over ca. 700 moh har isen lagt seg på mange mellomstore vann, men de dypeste og største er ennå isfrie.

Det er stor variasjon i isdekningen da dype vann islegges senere enn grunne. Dette betyr også at du på samme vann kan ha farbar is på grunne deler av innsjøen, for så å gå gjennom når du kommer på et dypt parti.

I helgen og utover i neste uke får vi en kald værtype med lite snø. Vi venter isen vil styrke seg i alle høydeintervaller, i allefall litt inn fra kysten i vest. Der det er mye snø på isen fra før går istilveksten sakte. Litt inn fra kysten venter vi islegging på små vann som ennå ikke er islagt.


Barn på isen. «Nylagt is er en magnet på utforskende barn, og iskunnskap må læres!» Mange bor nær en liten pytt eller elv som nå kan islegges. Ta barna med til isen og vis dem hvorfor det er farlig. La de holde hånda i vannet og kjenne hvor fort de blir kalde. Hell vann på isen og vis hvor glatt den blir, så de skjønner hvorfor de ikke vil klare å komme opp igjen av hullet uten hjelp.

Les ferdselsrådene under bildet, og lær enda mer om trygg ferdsel på Isskolen.

Bilde til isvarselet for Trøndelag - Møre og Romsdal
Mildvær har gitt dårlig skøyteforhold på Lille Jonsvatnet i Trondheim og stor fare for å gå igjennom. Flere lag med is og mye overvann som besto av 3 cm sørpeis over 6 sørpe over ca 8 cm med ukjent istype (trolig sørpeis og stålis). Måling utført like ved land!
Fotograf: Oddgeir Kvien, 8. desember 2019.

Kontaktperson for isvarselet: Kjetil Melvold

Ferdselsråd for årstiden

Barn på isen
Nylagt is er en magnet på utforskende barn, og iskunnskap må læres! Mange bor nær en liten pytt eller elv som islegges. Ta barna med til isen og vis dem hvorfor det er farlig. La de holde hånda i vannet og kjenne hvor fort de blir kalde. Hell vann på isen og vis hvor glatt den blir, så de skjønner hvorfor de ikke vil klare å komme opp igjen av hullet uten hjelp.

Strømmende vann
Det er alltid utrygg is der vann strømmer, slik som innløps- og utløpsoser, terskler og sund. I perioder med regn og snøsmelting kan områdene med farlig is bli betydelig større.

Islegging
Det er vanlig at isleggingen begynner ved land. En periode vil det derfor være tykkere is ved land enn lenger utpå. Dette gjelder særlig dype og vindutsatte vann. En må derfor sjekke istykkelsen ofte når en beveger seg ut fra land mot potensielt tynnere is. Variasjon i istykkelse er den hyppigste årsaken til ulykker om høsten. Noen ganger blir en varslet ved at en ser tydelige skillelinjer i isoverflaten. Et sikkert faretegn er det når isen knaker og det danner seg et stjerneformet sprekkmønster under føttene dine.

Hvis det ikke kommer snø som isolerer, vil forskjellen i istykkelse utjevnes forholdsvis raskt. Senere på vinteren kan det være tynnest is ved land på grunn av tykkere snødekke og overvann.

Sikkerhet
Generelt fraråder NVE ferdsel på is som er tynnere enn 10 cm. Det er viktig at du undersøker istykkelsen. Til dette anbefaler vi å kjøpe en isstav som er en spiss tyngre utgave av skistaven. Med den slår du lett gjennom svak is og kan sjekke foran deg før du tråkker gjennom. Gå alltid minst to i følge og ha med kasteline eller tau. Kasteline er billig, lett og redder liv. Ispigger rundt halsen anbefales også, men kan ikke erstatte kasteline fordi det kan være svært vanskelig å ta seg opp av et hull i isen alene. Er du langt fra folk eller bil, bør du også ha med tørt skift i en vanntett pose.

Ser du andre på isen
Det er mange svært ivrige skøyteløpere, og tiden mellom islegging og første snøfall er ofte kort. De ivrigste går derfor på svært tynn is, helt ned mot 4 cm, med stor fare for å gå gjennom. Det skjer likevel sjelden fordi de har lært seg å «lese» isen, og bruker en kraftig stav til å sjekke istykkelsen om de er i tvil. De har øvd på å falle i kaldt vann, har med sikkerhetsutstyr for å komme seg opp, tørre klær, og er flere sammen. Dermed er det ikke lenger en særlig farlig sport. Du kommer helt sikkert til å se slike "ekstremsport"-utøvere på isen, og ikke fall da for fristelsen til å gå ut etter dem uten sikkerhetsutstyr. Du kan treffe på svake steder på isen hvor de ikke var. Ta heller kontakt (på land) og hør om muligheter for kursing.

Regulerte vann
Vær oppmerksom på at de fleste regulerte vann har områder med svært svekket is. NVE har i samarbeid med regulanter etablert en landsdekkende wms-tjeneste som markerer med rødt de områdene hvor isen er særlig svekket på grunn av reguleringer. Områdene vises som bakgrunn på iskart.no. Ser du et magasin som ikke er registrert, så vennligst send en melding til aask@nve.no.

  • Isvarselet gir en oversikt over isforholdene i en region. Det vil alltid være vann, eller deler av vann, som har andre isforhold. Bruk informasjonen med fornuft. Husk at du og ingen andre er ansvarlig for din egen sikkerhet.
  • Ingen vann er helt trygge! Med ordet "farbar" is indikerer vi at det er trygt å gå på isen ved et fornuftig veivalg. Les mer om farbar is her.
  • Isvarselet omfatter vanligvis ikke motorisert ferdsel, elveis og fjordis.