Østlandet

Varslingsområde ØstlandetEtter langvarig mildvær er isen under ca. 100-200 moh betydelig svekket, og det er allerede våristendenser på de lavestliggende vannene. Høyere opp er mye is farbar, men høy vannføring har gitt mye dårlig is ved innløp, utløp og i trange sund. I kortvarige kuldeperioder kan det legge seg farlig tynn is på områder som har vært isfrie. Hold god avstand til alle elveos!
Se fullt tekstvarsel under istabellen.

Isforholdene fredag 14. februar 2020
 
Kystnært
svært lavt
0-200 moh
Lavere
skogsområder
50-500 moh
Høyere
skogsområder
500-900 moh
Lavere
fjellstrøk
900-1100 moh
Høyfjell
over
1100 moh
Svært
små
vann
Små
vann
Mellom-
store
vann
Store
vann

Tekstvarsel for perioden fredag 14. februar til fredag 21. februar

Etter langvarig mildvær er isen under ca. 100-200 moh betydelig svekket, og det er allerede våristendenser på de lavestliggende vannene. Høyere opp er snøen på isen i ferd med å smelte igjen, og nattefrost har gjort at istykkelsen er bevart. Vær likevel oppmerksom på at den varme vinden lokalt kan ha smeltet mer is noen steder. Ofte er områder ved nes og små holmer ekstra utsatt.

Men mildværsperioden har også gitt relativt høy vannføring og dermed smeltet isen fra undersiden der vann strømmer under isen, slik som ved innløp, utløp og trange sund. Opp til ca. 600 moh er derfor slike områder ennå ekstra store og svekket, og en bør holde ekstra god avstand. Bruk derfor kartet aktivt til å se hvor vannet kan strømme under isen.

Vi har stadig kortvarige kaldere perioder, og da fryser det på nytt is slik at de åpne områdene blir mindre. Ofte kan man gå helt bort til iskanten ved et elveinnløp, men ikke i år! Det er stor sannsynlighet for at du går gjennom isen hvis du går nær

Lavtliggende vann nær kysten av ytre Oslofjord er helt eller delvis isfrie eller har litt nydannet is, og også mange lavtliggende innlandsvann større enn ca 5 km lengde er isfrie, dvs under ca. 200-300 moh. Langs indre Oslofjord over ca. 200 moh, og i innlandet, er mange vann fortsatt farbare.

I høyden er det meste allerede farbart, men noen av de største og dypeste vannene er ennå isfrie, eller nylig islagt. Isen la seg på Gjende for bare to uker siden, mens Bygdin er under islegging og har fortsatt åpne områder. Et område nord i Femunden er også nylig islagt.

Det er stor variasjon i isdekningen da dype vann islegges senere enn grunne. Dette betyr også at du på samme vann kan ha farbar is på grunne deler av innsjøen, for så å gå gjennom når du kommer på et dypt parti.

Samme milde værtype med kortvarige kuldeperioder ser ut til å fortsette gjennom vinterferien. I fjellet blir det noen nye snøfall, som regn i lavlandet. Det ventes ingen vesentlige endringer i isforholdene, men det er sannsynlig at snøen på isen smelter opp til ca 500-600 moh. Over 300 moh er isen betraktelig tykkere enn i lavlandet, så skøyting kan bli tryggere.

Barn på isen. «Nylagt is er en magnet på utforskende barn, og iskunnskap må læres!» Mange bor nær en liten pytt eller elv som nå kan islegges. Ta barna med til isen og vis dem hvorfor det er farlig. La de holde hånda i vannet og kjenne hvor fort de blir kalde. Hell vann på isen og vis hvor glatt den blir, så de skjønner hvorfor de ikke vil klare å komme opp igjen av hullet uten hjelp.

Les ferdselsrådene under bildet, og lær enda mer om trygg ferdsel på Isskolen.
 

Bilde til isvarselet for Østlandet
I høydeintervallet 200-400 moh er det skøytemuligheter på mange vann, men bruk sikkerhetsutsyr da plumpefaren er reell! Høyere opp er isen ennå ikke nok nedsmeltet til å kunne skøytes på. Her fra Breidvatnet 213 moh i Ringerike.
Copyright: M.Synstelien, 13. februar 2020.

Kontaktperson for isvarselet: Ånund Kvambekk

Ferdselsråd for årstiden

Barn på isen
Nylagt is er en magnet på utforskende barn, og iskunnskap må læres! Mange bor nær en liten pytt eller elv som islegges. Ta barna med til isen og vis dem hvorfor det er farlig. La de holde hånda i vannet og kjenne hvor fort de blir kalde. Hell vann på isen og vis hvor glatt den blir, så de skjønner hvorfor de ikke vil klare å komme opp igjen av hullet uten hjelp.

Strømmende vann
Det er alltid utrygg is der vann strømmer, slik som innløps- og utløpsoser, terskler og sund. I perioder med regn og snøsmelting kan områdene med farlig is bli betydelig større.

Islegging
Det er vanlig at isleggingen begynner ved land. En periode vil det derfor være tykkere is ved land enn lenger utpå. Dette gjelder særlig dype og vindutsatte vann. En må derfor sjekke istykkelsen ofte når en beveger seg ut fra land mot potensielt tynnere is. Variasjon i istykkelse er den hyppigste årsaken til ulykker om høsten. Noen ganger blir en varslet ved at en ser tydelige skillelinjer i isoverflaten. Et sikkert faretegn er det når isen knaker og det danner seg et stjerneformet sprekkmønster under føttene dine.

Hvis det ikke kommer snø som isolerer, vil forskjellen i istykkelse utjevnes forholdsvis raskt. Senere på vinteren kan det være tynnest is ved land på grunn av tykkere snødekke og overvann.

Sikkerhet
Generelt fraråder NVE ferdsel på is som er tynnere enn 10 cm. Det er viktig at du undersøker istykkelsen. Til dette anbefaler vi å kjøpe en isstav som er en spiss tyngre utgave av skistaven. Med den slår du lett gjennom svak is og kan sjekke foran deg før du tråkker gjennom. Gå alltid minst to i følge og ha med kasteline eller tau. Kasteline er billig, lett og redder liv. Ispigger rundt halsen anbefales også, men kan ikke erstatte kasteline fordi det kan være svært vanskelig å ta seg opp av et hull i isen alene. Er du langt fra folk eller bil, bør du også ha med tørt skift i en vanntett pose.

Ser du andre på isen
Det er mange svært ivrige skøyteløpere, og tiden mellom islegging og første snøfall er ofte kort. De ivrigste går derfor på svært tynn is, helt ned mot 4 cm, med stor fare for å gå gjennom. Det skjer likevel sjelden fordi de har lært seg å «lese» isen, og bruker en kraftig stav til å sjekke istykkelsen om de er i tvil. De har øvd på å falle i kaldt vann, har med sikkerhetsutstyr for å komme seg opp, tørre klær, og er flere sammen. Dermed er det ikke lenger en særlig farlig sport. Du kommer helt sikkert til å se slike "ekstremsport"-utøvere på isen, og ikke fall da for fristelsen til å gå ut etter dem uten sikkerhetsutstyr. Du kan treffe på svake steder på isen hvor de ikke var. Ta heller kontakt (på land) og hør om muligheter for kursing.

Regulerte vann
Vær oppmerksom på at de fleste regulerte vann har områder med svært svekket is. NVE har i samarbeid med regulanter etablert en landsdekkende wms-tjeneste som markerer med rødt de områdene hvor isen er særlig svekket på grunn av reguleringer. Områdene vises som bakgrunn på iskart.no. Ser du et magasin som ikke er registrert, så vennligst send en melding til aask@nve.no.

  • Isvarselet gir en oversikt over isforholdene i en region. Det vil alltid være vann, eller deler av vann, som har andre isforhold. Bruk informasjonen med fornuft. Husk at du og ingen andre er ansvarlig for din egen sikkerhet.
  • Ingen vann er helt trygge! Med ordet "farbar" is indikerer vi at det er trygt å gå på isen ved et fornuftig veivalg. Les mer om farbar is her.
  • Isvarselet omfatter vanligvis ikke motorisert ferdsel, elveis og fjordis.