Lagre isobs med Iskart web

Innholdet her er ikke ferdig

Websiden Iskart.no er først og fremst et presentasjonsverktøy for isobservasjoner. Men for isobservasjoner er gjenbruk av målested viktig. Iskartet er derfor et godt sted å starte om du skal lagre en isobservasjon på web. Iskartet hjelper deg å velge riktig målested, og starter Regobs med valgt målested. Du kan dermed gå raskere i gang med å lagre isinformasjonen.

Før man i det hele tatt kan lagre noe må man opprette en bruker i Regobs. Man bør også ha en formening om hva en isobservasjon bør inneholde og når man skal gjenbruke et målested. Disse temaene kan du lese om her:

Opprett Regobs bruker
Gjenbruk eller opprett målested?
Hva bør en god isobservasjon inneholde?

I iskartet velger du målested, og du sendes deretter videre til Regobs.no hvor målested er ferdig utfylt. Dersom du ikke er innlogget i Regobs får du beskjed om å logge deg inn. Se siste punkt under.

Fra iskartet er det to måter å opprette et målested. Den enkleste er direkte fra informasjonsvinduet som dukker opp når man klikker på et symbol. Den andre måten minner om Varsom Regobs appen, ved å klikke på det oransje plusstegnet i nedre høyre hjørne.

Iskartet viser bare isobservasjoner fra de siste 90 døgn. Er siste observasjon eldre enn det på et eksisterende målested, så er det under beskrevet en metode for å vise alle gamle målesteder innenfor en tegnet firkant.

Om man bare klikker i iskartet og etablerer et nytt punkt, så vil likevel iskartet først vise en liste over alle eksisterende målesteder innenfor 2 km. Du kan velge en av dem, eller gå for et nytt målested.

 

Start Regobs fra informasjonsvinduet

I infovinduet scroller du nesten helt ned til feltet "Bidra". Der klikker du på "Legg til en ny observasjon på dette målestedet". Regobs åpnes med posisjon og stedsnavn ferdig utfylt. Du fortsetter som under beskrivelsen av Regobs web med å sette tidspunkt, gruppe og isinformasjon.

 

Scroll ned til "Bidra".
Trykk "Legg til en ny observasjon på dette målestedet".
Fortsett lesing på Regobs web
Vis gamle målesteder innenfor firkant

Ikke ferdig tekst

Velg målested ved klikk i kartet

ikke

Innlogging på Regobs

ikke